Online dienstverlening

Innovatieve concepten voor inclusieve dienstverlening

In samenwerking met TU Delft en gemeenten worden innovatieve concepten ontwikkeld om het klantcontact en interactie van gemeenten te verbeteren in de inclusieve dienstverlening tussen gemeenten en inwoners. ‘Digitaal waar het moet en persoonlijk waar het kan’ (Wet Digitale Overheid).

Doel van dit product

Het verbeteren van het klantcontact en interactie (communicatie) in de inclusieve dienstverlening tussen gemeenten en inwoners.

Waarom

Studenten van de opleiding Advanced Concept Design vanuit TU Delft worden uitgedaagd om innovatieve concepten te ontwikkelen voor minder digitaalvaardigen. Met welke product-service-systemen kunnen gemeenten minder digi-vaardige doelgroepen ondersteunen bij het zo veel mogelijk zelfstandig zaken doen met de gemeente? Speciale aandacht is er voor ouderen, mensen met visuele beperkingen en laaggeletterdheid.

De studenten onderzoeken binnen de inclusieve dienstverlening passende oplossingen bij knelpunten. De gemeenten Den Haag, Leiden Rijswijk, Rotterdam en Haarlemmermeer werken hierin samen met experts van Gebruiker Centraal, SeniorWeb, Oogvereniging en St. Lezen en Schrijven om sturing te geven op de kwaliteit van de concepten. Vanuit het perspectief van gemeentelijke professionals en vanuit het perspectief van de gebruikers worden de studenten geïnspireerd in het ontwikkelen van de innovatieve concepten.

Hoe implementeren

VNG Realisatie selecteert samen met de gemeenten 8 tot 15 innovatieve concepten. Deze worden gepresenteerd in een (e)publicatie aan 355 gemeenten. De innovatieve concepten moeten voldoen aan een aantal randvoorwaarden zoals financiële - , juridische haalbaarheid, schaalbaarheid, en AVG richtlijnen.

Kick-off

Er heeft een kick-off bijeenkomst plaats gevonden op 6 september jl. Studenten gaan in gesprek met de gebruikers waarvoor de concepten worden ontwikkeld. Ook vinden vier bijeenkomsten plaats met de studenten en de gemeenten waarbij de concepten worden getoetst en gepresenteerd. In de laatste bijeenkomst zullen de definitieve concepten worden gepresenteerd