Inclusieve dienstverlening

Inclusieve dienstverlening

Gemeenten zijn er voor iedereen, daarom is het belangrijk om de dienstverlening aan te laten sluiten op de behoeften van mensen. Met verschillende projecten ondersteunt VNG Realisatie gemeenten bij het toegankelijker maken van de dienstverlening zodat deze beter aansluit op de behoefte van laaggeletterden, mensen met een beperking en minder digitaalvaardigen.

Doel van dit product

De steeds verdergaande digitalisering brengt uitdagingen met zich mee voor gemeenten, niet iedereen kan de overheid vinden via de digitale weg. Daarom is het cruciaal om in te zetten op niet digitale dienstverlening en digitale dienstverlening begrijpelijk en toegankelijk te maken. 

Waarom

In verschillende wetten en overheidsbeleid wordt inclusieve dienstverlening benadrukt (denk aan NL DIGIBeter, VN Handicap verdrag, Tijdelijk Besluit Digitaal Toegankelijkheid Overheid, Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer, Wet Elektronische Publicaties). Daarom wordt er gewerkt aan een verschillende projecten binnen het thema inclusieve dienstverlening.

Brochure (Digitale) Inclusie

De brochure (digitale) inclusie gaat in op inclusieve dienstverlening. Verschillende gemeenten en organisaties hebben meegewerkt aan deze brochure. De brochure bevat voorbeelden om dienstverlening meer inclusief te maken. Ook vindt u verwijzingen naar handige websites en literatuur.

Digitale toegankelijkheid en Aanjaagteam

Nederlandse overheidsorganisaties zijn verplicht hun communicatiekanalen digitaal toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom heeft VNG Realisatie een Aanjaagteam digitale toegankelijkheid. Het Aanjaagteam ondersteunt het delen en opdoen van kennis met één-op-één-gesprekken rondetafelgesprekken en een online community. Lees meer over digitale toegankelijkheid en wat het Aanjaagteam doet.

Het Aanjaagteam heeft de afgelopen tijd een aantal webinars gegeven over digitale toegankelijkheid. Deze hebben we verzameld in een YouTube playlist. Ook twee video’s uit de week Grip op Informatie over digitale toegankelijkheid hebben we aan de playlist toegevoegd.

Voor de Week van de Toegankelijkheid maakte VNG samen met de Oogvereniging en Stichting Voorall een video. In het filmpje surfen zonder zicht laat Rik zien hoe hij over het internet surft.

Inspiratie voor inclusiviteit

De pandemie biedt een kans om de digitale weg naar de gemeente te optimaliseren; voor (met name kwetsbare) burgers is het niet wenselijk om fysiek contact te hebben vanwege de kans op besmetting. Om een handvat voor gemeenten te bieden bracht VNG Realisatie de handreiking Dienstverlening in de 1,5 m samenleving uit.

BZK en VNG boden het Corona-manifest Dichterbij door Digitalisering aan de Tweede Kamer. Daarin is onder meer afgesproken dat de samenwerking van VNG en BZK rondom inclusieve dienstverlening, digitale toegankelijkheid en duidelijke overheidscommunicatie wordt versterkt.

Studenten van de TU Delft ontwikkelden 13 innovatieve concepten voor inclusieve dienstverlening. Dit deden zij in opdracht van VNG Realisatie en in samenwerking met gemeenten Amsterdam, Delft, Den Haag, Harderwijk, Leiden, en Rotterdam en met experts van Gebruiker Centraal, SeniorWeb, Oogvereniging en Stichting Lezen en Schrijven.

 

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via dienstverlening@vng.nl