Handelsregister (HR)

Handelsregister (HR)

Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen die deelnemen aan het economisch verkeer ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. In het Handelsregister staat met wie gebruikers te maken hebben, wie tekeningsbevoegd is en of er misschien sprake is van een faillissement.

Doel van dit product

Het Handelsregister geeft informatie over alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland.

Opbouw van het Handelsregister

In het Handelsregister staat van Nederlandse ondernemingen en rechtspersonen onder andere de volgende informatie: 

 • de naam en het adres;
 • indien aanwezig: telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, internetadres, correspondentieadres;
 • de gegevens van vestigingen;
 • functionarissen en tekenbevoegden;
 • de curator, bij een faillissement;
 • het aantal medewerkers, inclusief eigenaar en meewerkende familieleden.

Het Handelsregister is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties, tien door de overheid officieel aangewezen registraties met gegevens die door alle overheidsinstellingen en bestuursorganen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Het streven is dat alle overheidsorganisaties die in hun processen gegevens over bedrijven gebruiken aangesloten zijn op en gebruik maken van het Handelsregister. Voor gemeenten betekent gebruikmaken van het Handelsregister dat zij:

 • geen authentieke gegevens meer opvraagt bij ondernemers, behoudens in de Handelsregisterwet genoemde uitzonderingssituaties. Op basis van het KvK-nummer (of vestigingsnummer) halen gemeenten gegevens de authentieke gegevens uit het Handelsregister;
 • gebruik maakt van basisgegevens uit het Handelsregister; de gemeente heeft daarom haar procesapplicaties waarin (bulk) bedrijfsgegevens worden gebruikt aangesloten op het Handelsregister;
 • terugmeldt bij gerede twijfel.

Door aan te sluiten op het Handelsregister kunnen gegevens uit het Handelsregister worden ontvangen via informatieproducten die voldoen aan de afspraken binnen het Stelsel van Basisregistraties. De volgende informatieproducten zijn beschikbaar voor gemeenten:

 • HR inzien (online raadpleging door persoon);
 • HR Dataservice (webservice, machine naar machine) met de productvarianten: Dataservice Vestiging en Dataservice Inschrijving;
 • Terugmelden (via Digimelding).

Aansluiten op het Handelsregister

Informatie over de aansluitprocedure van het Handelsregister is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Het Handelsregister

Het Handelsregister

Hoe werkt het Handelsregister?

Wat is het Handelsregister en hoe werkt het? Deze korte film geeft meer uitleg en inzicht.