GT Repro en Grootformaat

GT Repro en Grootformaat

Uit onderzoek tijdens de aanbesteding GT Print is gebleken dat er ook behoefte bestaat aan repro en grootformaat. De stuurgroep GT heeft daarop besloten om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor de aanbesteding daarvan. Deze aanbesteding GT Repro en Grootformaat sluit naadloos aan op GT Print. Om eraan deel te nemen, is deelname aan GT Print geen voorwaarde.

Doel van dit product

Met GT Repro en Grootformaat biedt VNG Realisatie gemeenten en deelnemingen de gelegenheid om gemeenschappelijk reprografische diensten of grootformaat printen te verwerven.

Waarom

Naast gemeenten die deelnemer zijn aan GT Print, wil VNG Realisatie ook gemeenten die met een huisdrukkerij beschut werk aanbieden, de (voormalige) sociale werkplaatsen, in de gelegenheid te stellen om aan GT Repro en Grootformaat mee te doen. De reprografische apparatuur kan dan ten behoeve van deze huisdrukkerijen worden verworven. De details hiervan worden nog uitgewerkt.

Hoe implementeren

Als eerste stap besluit VNG in hoeverre deze aanbesteding binnen het portfolio van VNG past. Dit besluit wordt in het tweede kwartaal van 2021 genomen. Verdere voortgang is afhankelijk van dit besluit.

Bij een positief besluit wordt in de tweede helft van 2021 een marktconsultatie gehouden. Leveranciers en belangengroeperingen worden dan uitgenodigd om hun visie op deze voorgenomen aanbesteding te geven. Als de planning hiervoor concreter is, wordt dat op deze webpagina gepubliceerd.
Tegelijkertijd vindt dan ook deelnemerconsultatie plaats. Daarbij wordt een aantal gemeenten en deelnemingen (op afstand) geïnterviewd, zodat de eisen en wensen van de deelnemers duidelijk zijn.
Het is de intentie dat eind 2021 de inschrijving voor deelnemers start.

Aanvullende informatie

Zoals het er nu naar uitziet kunnen gemeenten en deelnemingen kiezen om aan repro, aan grootformaat of aan repro én grootformaat mee te doen. De verwervingsvormen (koop, huur, afnemen als dienst, of combinaties hiervan) worden nog uitgewerkt.