GT Mobiele Communicatie 3

GT Mobiele Communicatie 3

GT Mobiele Communicatie 3 is de gezamenlijke opvolger van gezamenlijke aanbestedingen Gemeentelijke Telecommunicatie 1 en 2. Deze twee aanbestedingen zijn volledig in beheer genomen bij het Servicecentrum Gemeenten.

 

Doel van dit product

GT Mobiele Communicatie wil voor gemeenten in Nederland mobiele telecommunicatiediensten van de beste kwaliteit tegen de beste prijs realiseren.

Waarom

GT Mobiele Communicatie 3 voorziet in mobiele telefoonabonnementen voor gemeenten, waarbij het streven is om door gezamenlijk aan te besteden een zo hoog mogelijke kwaliteit te verkrijgen voor een zo goed mogelijke prijs.

Het contract wordt beheerd door het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie. De uitgebreide voorbereiding op GT Mobiele Communicatie 3 biedt gemeenten en leveranciers de mogelijkheid extra aandacht te besteden aan de steeds verder toenemende afhankelijkheid van mobiele communicatie, aan de juiste inpassing van nieuwe mobiele communicatiemogelijkheden en aan een goede verwerking van opgedane kennis en ervaring.

Planning GT Mobiele Communicatie 3

Op 3 december 2021 is het aanbestedingsbestek gepubliceerd op CTM. Al eerder, op 4 december 2020, is de verwervingsstrategie gepubliceerd. 

 • Vooronderzoek Q2-Q4 2020
 • Voorbereiding aanbesteding Q1-Q3 2021
  • Klankbordgroep bijeenkomsten
  • Digitale bijeenkomsten
  • Algemene Functionele Beschrijvingen
  • Opstellen/reviewen aanbestedingsstukken
 • Aanbesteding (t/m gunning) Q4 2021
 • Werkend contract Q1 2022

Algemene Functionele Beschrijving (AFB)

Algemene Functionele Beschrijvingen zijn te vinden op deze webpagina onder 'downloads'. Een nieuw AFB wordt ook altijd aangekondigd in de nieuwsbrief GT. De eerste AFB is op 22 februari 2021 gepubliceerd, de tweede AFB op 2 april 2021. De derde AFB is gepubliceerd op 28 mei 2021 en de vierde en tevens laatste AFB op 31 augustus 2021.

Hoe implementeren

De lopende contracten GT Mobiele Communicatie 1 en 2 zijn in beheer bij het Servicecentrum Gemeenten.