GT Mobiele Communicatie 3

GT Mobiele Communicatie 3

GT Mobiele Communicatie 3 is de gezamenlijke opvolger van gezamenlijke aanbestedingen Gemeentelijke Telecommunicatie 1 en 2. Deze twee aanbestedingen zijn volledig in beheer genomen bij het Servicecentrum Gemeenten.

NB gemeenten en gemeentelijke deelnemers dienen zich opnieuw apart dienen in te schrijven voor GT Mobiele Communicatie 3. Deelname aan GT Mobiele Communicatie 1 of 2 betekent dus niet dat men automatisch deelneemt aan GT Mobiele Communicatie 3.

Doel van dit product

GT Mobiele Communicatie wil voor gemeenten in Nederland mobiele telecommunicatiediensten van de beste kwaliteit tegen de beste prijs realiseren.

Waarom

GT Mobiele Communicatie 3 voorziet in mobiele telefoonabonnementen voor gemeenten, waarbij het streven is om door gezamenlijk aan te besteden een zo hoog mogelijke kwaliteit te verkrijgen voor een zo goed mogelijke prijs.

Het contract wordt straks ondergebracht bij het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie. De tijdige voorbereiding op GT Mobiele Communicatie 3 biedt gemeenten en leveranciers de mogelijkheid extra aandacht te besteden aan de steeds verder toenemende afhankelijkheid van mobiele communicatie, aan de juiste inpassing van nieuwe mobiele communicatiemogelijkheden en aan een goede verwerking van opgedane kennis en ervaring.

Planning GT Mobiele Communicatie 3

De verwervingsstrategie is op 4 december 2020 door de stuurgroep GT goedgekeurd en gepubliceerd. U vindt hierin de uitgangspunten van deze gezamenlijke aanbesteding.

 • Vooronderzoek Q2-Q4 2020
 • Voorbereiding aanbesteding Q1-Q3 2021
  • Klankbordgroep bijeenkomsten
  • Digitale bijeenkomsten
  • Algemene Functionele Beschrijvingen
  • Opstellen/reviewen aanbestedingsstukken
 • Aanbesteding (t/m gunning) Q4 2021
 • Werkend contract Q1 2022

Algemene Functionele Beschrijving (AFB)

Algemene Functionele Beschrijvingen zijn te vinden op deze webpagina onder 'downloads'. Een nieuw AFB wordt ook altijd aangekondigd in de nieuwsbrief GT. De eerste AFB is op 22 februari 2021 gepubliceerd, de tweede AFB op 2 april 2021. De derde AFB is gepubliceerd op 28 mei 2021 en de vierde en tevens laatste AFB op 31 augustus 2021.

Aanmelden gezamenlijke aanbesteding

Vanaf 1 februari aanstaande kunt u zich aanmelden (de inschrijving sluit 30 juni 2021). Nadat u zich heeft ingeschreven nemen wij contact met u op over het verdere traject. Het inschrijfformulier vindt u onder downloads op deze pagina.

Aanvullende informatie

Op 27 mei  2021 vindt van 13.00 tot 14.00 uur het derde online inloopspreekuur plaats. Het betreft een online sessie waarvoor we een maximum van 30 deelnemers hanteren. Is er meer belangstelling, dan plannen we direct erna een extra sessie.

Hoe implementeren

De lopende contracten GT Mobiele Communicatie 1 en 2 zijn in beheer bij het Servicecentrum Gemeenten.