GT EUD

GT end user devices

Door de gezamenlijke inkoop van end user devices (smartphones, PC’s, tablets, etc.) kunnen er voordelen worden behaald voor gemeenten. De Gemeentelijke Telecommunicatie doelen komen in deze regeling naar voren: lagere kosten, kwaliteit en ontzorgen van gemeenten.

Doel van dit product

Gemeenten in staat stellen geselecteerde apparatuur en eventueel aanvullende dienstverlening af te nemen tegen gemaximeerde, lagere tarieven. 

Waarom

Gemeenten doen mee met één centrale aanbesteding, met minicompetities per gemeente ten behoeve van hun specifieke eisen en wensen, en hoeven dus niet zelf aan te besteden. Ook het contractbeheer wordt door VNG Realisatie uitgevoerd. Dit 'ontzorgt' gemeenten en verlaagt aanbestedings- en beheerkosten.

Online bijeenkomsten

In september 2020 verzorgt het team GT EUD extra online bijeenkomsten om gemeenten te informeren en wensen en behoeften uit te vragen. Gemeenten kunnen zich tot 1 oktober nog inschrijven voor GT EUD.

Hoewel de online bijeenkomsten plaats onafhankelijk zijn, hebben we ze toch ingedeeld naar regio. De reden hiervoor is dat veel gemeenten regionaal samenwerken. We vragen u hier rekening mee te houden bij uw keuze. Het is uiteraard niet verplicht, maar meer handig. 

Alle Teamsmeetings vinden plaats van 10.00 tot 12.00 uur.

Aanmelden aanbesteding GT EUD

Tot en met 1 oktober 2020 kunt u zich aanmelden voor deelname aan de aanbesteding GT EUD. Aanmeldingen die up tijd zijn aangeleverd worden gegarandeerd verwerkt. Aanmeldingen die na 1 oktober binnenkomen worden zoveel mogelijk verwerkt, zonder dat garantie kan worden afgegeven van verwerking daarvan in de aanbesteding.

Uw aanmelding is volledig als VNG Realisatie zowel het inventarisatieformulier als het aanmeldformulier ontvangt. Er zijn twee aanmeldformulieren, één voor gemeenten en één voor gemeentelijke deelnemingen.

Planning

De grove planning is als volgt:

  • Juni 2020: Teamsmeetings.
  • Zomer 2020: inventarisatie, marktconsultatie en opstellen strategische documentatie.
  • Klaar voor implementatie Q1 2021.
  • In gebruik Q1 2021.