GT EUD

GT End User Devices

Door de gezamenlijke inkoop van end user devices (smartphones, PC’s, tablets, etc.) kunnen er voordelen worden behaald voor gemeenten en gemeentelijke deelnemingen. De gemeenschappelijke doelen komen in deze regeling naar voren: lagere kosten, kwaliteit en ontzorgen van gemeenten.

Doel van dit product

Gemeenten en gemeentelijke deelnemingen in staat stellen geselecteerde apparatuur en eventueel aanvullende dienstverlening af te nemen tegen gemaximeerde, lagere tarieven. 

Waarom

Gemeenten en gemeentelijke deelnemingen doen mee met centrale inkoop en hoeven dus niet zelf aan te besteden. Dit ontzorgt gemeenten en gemeentelijke deelnemingen. Door collectief in te kopen worden de kosten verlaagd en wordt kennis gebundeld.

Aanmelden aanbesteding GT EUD

Gemeenten en gemeentelijke deelnemingen kunnen zich aanmelden voor GT EUD. Hiertoe kan contact opgenomen worden met Bob Tersteeg, bereikbaar op GTProject@vng.nl.

Digitale informatiesessies in maart

Op 9, 10 en 11 maart zijn er van 10.00 tot 12.00 uur informatiesessies. Hierin wordt de stand van zaken besproken. De sessies zijn identiek. U kunt dan ook kiezen voor welke sessie u inschrijft. 

Meld u nu aan voor een van de informatiesessies (uitsluitend toegankelijk voor gemeenten en gemeentelijke deelnemingen)

Planning

De planning is, per 17 februari 2021, als volgt:

  • Tot 1 mei 2021: Opstellen van de aanbestedingsstukken
  • Mei 2021: Review en publicatie van de eerste aanbesteding
  • Augustus 2021: Gunning van de eerste overeenkomst

Wijzigingen op de planning worden op deze pagina gepubliceerd.