GGI-Afspraken

GGI-Afspraken zijn de voorwaarden die gelden voor het ontsluiten van commerciële cloud-omgevingen op het GGI-Netwerk. Door ontsluiting via het GGI-Netwerk nemen gemeenten collectief invloed op onder meer interoperabiliteit en dataportabiliteit van de commerciële cloud-omgevingen. Hierdoor is ook de extra beveiliging die op GGI-Netwerk zit direct geregeld.

Doel van dit instrument

Door GGI-Afspraken nemen gemeenten collectief grip op het aanbod van commerciële cloud-omgevingen en verminderen gemeenten de beheerlast voor het maken van verbindingen met commerciële cloud-omgevingen.

Collectieve cloud afspraken

Gemeenten maken steeds meer gebruik van de cloud-omgevingen van leveranciers. Voor elke cloud-omgeving dient de gemeente samen met de leverancier zelf een veilige verbinding te leggen. Dat kan makkelijker door deze cloud-omgevingen te ontsluiten via GGI-Netwerk. Dit biedt tevens de mogelijkheid om als gemeenten collectief toezicht te houden op deze cloud-omgevingen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken – en te controleren – over interoperabiliteit, dataportabiliteit en beveiliging. Hierbij richt GGI-Afspraken zich op aanbieders van software die specifiek voor gemeenten is ontwikkeld.

Voorbereidingen voor gemeenten

GGI-Afspraken wordt op dit moment in de praktijk gebracht. Hiertoe gaat een aantal gemeenten clouddiensten van enkele leveranciers gebruiken waarbij het dataverkeer over GGI-Netwerk verloopt. Hierbij wordt in de praktijk GGI-Netwerk beproeft voor clouddiensten. Tegelijkertijd wordt gekeken of de huidige afspraken van GGI-Afspraken aangescherpt moeten worden.