GEMMA

GEMMA

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten.

Doel van dit instrument

Gemma helpt gemeenten inzicht in de gemeentelijke informatievoorziening te krijgen en is een middel om te komen tot een analyse van aankomende veranderingen in ICT architectuur

Samenwerken door model architectuur

GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren onder architectuur zorgt ervoor dat oplossingen onderling goed samenwerken. Ook ontstaat er een overzicht dat bestuur en management helpt alle ontwikkelingen in samenhang aan te sturen.

Jeffrey Gortmaker: 'De huidige GEMMA referentie-architectuur is gericht op de lokale proces- en applicatielandschappen (‘de lappendeken’), waarbij iedere gemeente vooral bezig is met haar eigen softwareapplicaties, registraties en de integratie daarvan. Nu steeds meer wordt ingezet op het samen organiseren, is het tijd dat er ook een architectuur voor collectieve voorzieningen komt die de visie (‘waar willen we globaal gezien naartoe?’) en samenhang tussen de voorzieningen beschrijft. Waarom dat nodig is?'

Met GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur, krijgt u inzicht in en grip op de informatievoorziening. GEMMA helpt om samenwerking tussen gemeenten, met ketenpartners en aansluitingen op landelijke voorzieningen mogelijk te maken. De instrumenten die ontwikkeld worden zijn:

  • architectuurmodellen;
  • domeinarchitectuurmodellen (sociaal, ruimte, veiligheid etc);
  • informatiemodellen;
  • berichtenstandaarden;
  • koppelvlakstandaarden.

Aansluiten op GEMMA

GEMMA is gepubliceerd op GEMMA Online. GEMMA is ontwikkeld door en voor gemeenten. Dit betekent dat er regelmatig toevoegingen plaatsvinden op het platform en nieuwe informatie wordt ontsloten.

Raadpleeg GEMMA online

Ga aan de slag door GEMMA Online te raadplegen. Biedt u zelf aan voor de diverse cocreatie trajecten die continue lopen. Neem deel aan reguliere overleggroepen die vanuit dit platform ondersteund worden