GemeenteDelers

GemeenteDelers

Gemeente DelersGemeente Delers is een jaarlijkse competitie waarin succesvolle gemeentelijke initiatieven worden gewaardeerd en genomineerd als best practice voor 355 gemeenten. Gedacht kan worden aan een mooie en waardevol project, product, ontwikkeling, werkwijze, vernieuwing zijn. Groot of klein: dat maakt niet uit. Wat van belang is, is dat het initiatief zijn waarde al bewezen heeft en niet ouder is dan drie jaar. Het is een competitie van en voor 355 gemeenten met als trefwoorden aandacht, trots en waardering.

Doel van dit product

Gemeentedelers bevordert landelijke kennisdeling door het professioneel waarderen en schaalbaar maken van gemeentelijke initiatieven.

Over Gemeentedelers

Een succesvolle casus delen en dus meedoen met Gemeentedelers? Ga naar Gemeentedelers.nl! Een casus is een afgerond initiatief, ontwikkeling, nieuwe werkwijze, vernieuwing, praktijkvoorbeeld of project. Deel uw casus en wie weet wordt uw oplossing landelijk vermenigvuldigd!

Het is niet meer mogelijk om u voor de editie van 2020 aan te melden. De inzendingen worden nu beoordeeld door een vakkundige jury. Daarna wordt per categorie een shortlist in elke categorie bepaald. De categorieën van dit jaar:

  • Externe Dienstverlening
  • Informatievoorziening / datagedreven werken
  • Inspelen op Corona omstandigheden (de actualiteitsprijs)

GemeenteDelers biedt gemeenten en de VNG de kans om succesvolle initiatieven boven tafel te krijgen, innovatieve teams en individueel lef te waarderen. Van lokale kracht naar landelijke kwaliteit. Daarnaast versterkt de Gemeente Delers gezamenlijke ambities, zoals geformuleerd in onder meer NL Digitbeter, NL Digitaliseringsstrategie en de VNG Verenigingsstrategie. Via GemeenteDelers hebben alle 355 gemeenten toegang tot waardevolle, voor eigen gebruik beschikbare ‘best practices’.

Alle finalisten op de shortlist(s) presenteren hun casus in een pitch aan de jury. Die wijst een winnaar aan op basis van het assessment rapport, de pitch en impact. Tijdens het jaarlijkse VNG realisatie congres ‘Festival van de Uitvoering’ maakt de jury de winnaars bekend en zet deze in het zonnetje. Daarnaast publiceren we alle genomineerde casussen op en diepen we deze uit in kennisbijeenkomsten en online om ervoor te zorgen dat andere gemeenten succesvolle initiatieven kunnen overnemen.

Aanmelden initiatief

Gemeenten melden zelf hun eigen succesvolle initiatief of dat van een andere gemeente. Dit initiatief kan bestaan uit een nieuw product, ontwikkeling, werkwijze, vernieuwing, initiatief of casus: groot of klein zijn. Om te worden toegelaten tot de competitie moet een initiatief voldoende geslaagd, relevant, waardevol en opschaalbaar zijn en niet ouder dan drie jaar. Scoort de inzending voldoende hoog op de voorselectiecriteria, dan wordt de inzender uitgenodigd de casus in meer detail te beschrijven en onderbouwen, om met deze informatie te belanden in de assessment-fase van de competitie. Een initiatief aanmelden? Dat doet u via gemeentedelers.nl!

U kunt zich voor de editie van 2020 niet meer aanmelden. De inschrijving is op gesloten.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Kijk dan op gemeentedelers.nl. Heeft u een vraag? Stuur dan een mail.

In de praktijk

Inzending Geo Informatie & Erfpachtbedrijf gemeente Den Haag