Gegevensstandaarden

Samen met gemeenten en leveranciers werkt VNG Realisatie aan de (door)ontwikkeling van standaarden voor diverse gemeentelijke informatieketens. De gegevens- en berichtenstandaarden richten zich op de uitwisseling van gegevens. Zowel binnen een gemeente als tussen een gemeente en andere overheden maar ook tussen gemeenten, bedrijven en burgers.

Doel van dit product

Het doel van open standaarden is het mogelijk maken van digitale communicatie. Gemeenten en ketenpartners gebruiken de standaarden voor het delen van authentieke gegevens uit basisregistraties en voor samenwerking op verschillende terreinen.

Waarom

Gegevensstandaarden beschrijven de gegevens die uitgewisseld worden en nodig zijn voor dienstverlening en bedrijfsvoering. Feitelijk zijn het afspraken die ervoor zorgen dat de uitgewisselde gegevens juist zijn en op de juiste manier worden gebruikt. Deze afspraken over de betekenis en het gebruik van gegevens zijn vastgelegd in informatiemodellen. Meer informatie over de gegevens- en berichtenstandaarden vindt u op Gemma Online.

Over standaardisatie

Samen met gemeenten zorgt VNG Realisatie voor standaardisatie, waardoor gegevensuitwisseling en samenwerking met andere organisaties goed kan verlopen. Meer over dit onderwerp in dit korte filmpje: Het belang van standaardisatie in anderhalve minuut.