Gegevensmanagement

Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten dat ertoe leidt dat een organisatie of keten tijdig en op de juiste plaats over de benodigde gegevens beschikt. De kwaliteit van de gegevenshuishouding in een gemeente is van grote invloed op de kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering.

Doel van dit product

Bedrijfsinstrumenten moeten efficiƫnt ingericht en gebruikt kunnen worden. De informatie in het gemeentelijk gegevensmanagement wordt op een flexibele, veilige en transparante manier beschikbaar gesteld om de kwaliteit te waarborgen.

Waarom

Om de dynamiek van bedrijfsprocessen te faciliteren, stellen we hoge eisen aan de inrichting van het gegevensmanagement van de gemeente. Gegevensmanagement kent zowel een strategische als een tactische en een operationele kant. In de strategie worden de prioriteiten van gemeentelijke ambities en doelen bepaald. Met tactisch gegevensmanagement leg je bijvoorbeeld vast welke gegevens in welke processen worden gebruikt. Welke afspraken gelden daarvoor en wat zijn de definities van die gegevens? De operationele kant richt zich veelal op individuele registraties. Het gegevensbeheer is dan met name gericht op een juiste registratie. Denk bijvoorbeeld aan de basisregistratie personen (BRP) of de basisregistratie adressen (BAG).

In de praktijk

Hoe geven gemeenten vorm en inhoud aan de inrichting van het gegevensmanagement? Verschillende gemeenten stelden een praktijkvoorbeeld op, waarvan ze het proces omschrijven. Ze geven aan hoe bij grote, middelgrote en kleine gemeenten praktische invulling gegeven kan worden aan de handreikingen die in de gegevensmanagementkaternen opgenomen zijn. Deze praktijkvoorbeelden zijn te vinden op GEMMA Online.