Ondernemersdienstverlening

Financiële steun voor ondernemers

Ondernemers zijn belangrijk voor de economie. Maar ze zijn ook gevoelig voor tegenslag. Want gaat het een tijdje slecht? Dan is het lastig om te blijven investeren. En kunnen schulden snel oplopen. Ondersteuning op het juiste moment kan een bedrijf redden. Als gemeente kunt u ondernemers financiële hulp of coaching bieden.

Doel van dit product

Door het ondersteunen van ondernemers in een vroeg stadium voorkomt de gemeente dat een ondernemer dieper in de financiële problemen komt.

Waarom

Ondernemers zijn maatschappelijk van belang. Ze zorgen voor een gezond economisch klimaat en voor bedrijvigheid. Daarom is het belangrijk dat u als gemeente ondernemers ondersteunt. U kunt ze bijvoorbeeld een krediet of uitkering toekennen via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Of u kunt een ondernemer doorverwijzen naar een coachende instantie. VNG Realisatie helpt u met inspirerende voorbeelden en praktische informatie.

ISD De Kempen

In de Kempenstreek werken vijf gemeenten samen in de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen. Peter van Schaick, senior adviseur ondernemersregelingen bij ISD de Kempen, helpt ondernemers gebruik te maken van de ondernemersregelingen. Hiervoor moeten ze eerst hun boekhouding op orde krijgen. Soms krijgen ze hiervoor een cursus boekhouden online, soms levert een accountantsbureau de broodnodige jaarcijfers aan. Als er een ondernemer betrokken is bij een huurachterstand, krijgt Van Schaick een seintje. Hij nodigt de ondernemer dan uit voor een gesprek. Het lukt hem zó goed om ondernemers verder te helpen, dat er bijna nooit een failliet gaat. Peter van Schaik ligt in dit korte filmpje uit hoe u als gemeente uw ondernemersdienstverlening kunt verbeteren.

Het zelfstandigenloket in Flevoland

Een voorbeeld van goede ondernemersdienstverlening is het zelfstandigenloket van de gemeenten in Flevoland. Dit loket is gevestigd in Lelystad. Hier krijgen ondernemers een krediet of uitkering via de Bbz-regeling. Of ze worden doorverwezen naar een coach of krijgen andere ondersteuning. Vanuit dit loket is ook het initiatief MKB Doorstart ontstaan, een fonds voor bedrijven die niet in aanmerking komen voor de Bbz-regeling. Daarnaast verwijst dit loket ook door naar een fonds dat is opgericht vanuit de provincie. Dit fonds helpt ondernemers met een financieel (tijdelijk) vraagstuk verder.

Hoe implementeren

Het voorbeeld van de Kempenstreek geeft aan dat vroegsignalering goed werkt. Door de goede contacten van de dienst grijpt ISD de Kempenstreek op tijd in bij de mogelijke probleemgevallen. Zo blijft het voor de ondernemer mogelijk om te ondernemen. Meer weten over vroegsignalering? Lees dan deze publicatie over ‘Dienstverlening aan ondernemers met financiële problemen’.

Aanvullende informatie

Onderaan deze pagina kunt u verschillende documenten downloaden. Hierin leest u wat u als gemeente kunt doen als een ondernemer financiële problemen heeft. Ook kunt u ons webinar over kredietfinanciering terugkijken.