Digitale overheid

Experimenten in het eID-domein

Voortbouwend op de Position Paper Digitale Identiteit en het Digitale Identiteitslab, experimenteren een aantal gemeenten, samen met het ministerie van BZK in het eID-domein om daarmee oplossingen voor een digitale identiteit te onderzoeken.

Doel van dit product

Zoeken naar oplossingen voor digitale identiteitsvraagstukken.

Waarom

Experimenten in het eID-domein

Voortbouwend op de Position Paper Digitale Identiteit en het Digitale Identiteitslab, experimenteren een aantal gemeenten, samen met het ministerie van BZK in het eID-domein om daarmee oplossingen voor een digitale identiteit te onderzoeken.

Bij de start zijn de volgende vier experimenten afgesproken:

  1. Uitgifte virtuele ID (vID) met Eindhoven, Utrecht, RvIG, NVVB en VNGR
  2. nID (Amsterdam, Zorginstituut, Inlichtingenbureau, VNGR)
  3. IRMA
  4. It’s Me
  5. SesameID/eNina