eHerkenning

eHerkenning

Met eHerkenning kunnen ondernemers en bedrijven zich online identificeren en hun gegevens veilig uitwisselen met andere organisaties.

Doel van dit product

Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.

Waarom

eHerkenning is toepasbaar in het bedrijven-, consumenten en overheidsdomein tot op het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Het gemak voor de gebruiker is dat men met één inlogmiddel bij meerdere organisaties kan inloggen. Het voordeel voor aangesloten organisaties is dat zij niet zelf een inlogsysteem hoeven te beheren of ontwikkelen. Zaken op het gebied van riskmanagement en compliance zijn geregeld door eHerkenning.

eHerkenningsmakelaars

eHerkenning is een publiek – private samenwerking, georganiseerd in het afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten (eTD-stelsel). De eHerkenningsmakelaars implementeren eHerkenning in uw ICT-omgeving. De eHerkenningsmakelaar regelt de herkenning (authenticatie) en controleert de bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst willen afnemen. Op deze manier bent u er zeker van dat personen die inloggen gemachtigd zijn om namens hun organisatie online diensten bij u af te nemen.

Betrouwbaarheidsniveaus

De eIDAS-verordening kent drie niveaus: Laag, Substantieel en Hoog. eHerkenning kent op dit moment vijf betrouwbaarheidsniveaus: EH1, EH2, EH2+, EH3 en EH4. 

EH1,2 en 2+ vallen onder eIDAS-verordening onder Laag, EH3 onder Substantieel en EH4 onder Hoog. 

LET OP: Met de invoering van de Wet digitale overheid (Wdo) komt EH1 bij invoering van de wet per direct te vervallen (huidige planning van het ministerie van BZK is januari 2021). EH2 wordt mogelijk uitgefaseerd, om het zo gelijk te trekken met de drie betrouwbaarheidsniveaus van eIDAS.

Gemeenten die nog geen digitale diensten aanbieden via eHerkenning, maar dit wel willen doen, wordt geadviseerd om deze diensten op minimaal EH2 of EH2+ aan te bieden. Dit in verband met verdwijnen van EH1 bij de invoering van de wet digitale overheid. Gemeenten die digitale diensten aanbieden op EH1 moeten met de invoering van wet digitale overheid, deze diensten aanbieden op minimaal EH2 niveau, mogelijk EH2+ niveau. Wijzigingen in betrouwbaarheidsniveaus kan de gemeente regelen via de eHerkenningsmakelaar.

eHerkenning en Europa

Sinds vrijdag 13 september 2019 is het eTD-stelsel specifiek voor eHerkenning officieel genotificeerd bij de Europese commissie. Hiermee voldoet eHerkenning aan alle Europese eIDAS-eisen en is het een erkend Europees inlogmiddel.

Aansluiten op eHerkenning

eHerkenning wordt aangeboden door diverse private partijen (eHerkenningsmakelaars). De kosten hiervoor verschillen per eHerkenningsmakelaar. U kunt bij verschillende eHerkenningsmakelaars een offerte aanvragen.

Om uw ICT-omgeving gereed te maken voor eHerkenning maakt u gebruik van een eHerkenningsmakelaar. Zij voldoen allemaal aan dezelfde strenge eisen en leveren dezelfde standaard.

Aansluiten in zeven stappen

  1. Breng in kaart welke diensten u online wilt aanbieden
  2. Bepaal per dienst welk betrouwbaarheidsniveau vereist is
  3. Vraag offertes aan bij de eHerkenningsmakelaars
  4. Contracteer de eHerkenningsmakelaar 
  5. Sluit technisch aan op eHerkenning
  6. Test de aansluiting
  7. Zet uw diensten live en breng dit onder de aandacht

Vanuit eHerkenning is een stappenplan 'aansluiten op eHerkenning' beschikbaar. Bekijk ook de handleiding eHerkenningsmiddelen.

Een groot aantal gemeenten is inmiddels aangesloten op eHerkenning.

Meer informatie over eHerkenning