eHerkenning

eHerkenning

eHerkenning is een identificatiemiddel, waarmee (overheids)organisaties hun diensten veilig online toegankelijk maken. Gebruikers loggen met hun eHerkenningsmiddel in op een webdienst en regelen vervolgens online hun zaken. Organisaties krijgen zekerheid dat de persoon die inlogt daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn, én of hij bepaalde diensten mag afnemen. 

Doel van dit product

Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.

Waarom

Met eHerkenning identificeren ondernemers en bedrijven zich online en wisselen vertrouwelijke gegevens veilig uit met andere organisaties. eHerkenning is toepasbaar in het bedrijven-, consumenten en overheidsdomein tot op het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Het grote gemak voor de gebruiker is dat de gebruiker met één inlogmiddel bij meerdere organisaties kan inloggen. Het voordeel voor aangesloten organisaties is dat zij niet zelf een inlogsysteem hoeven te beheren of ontwikkelen. Zaken op het gebied van riskmanagement en compliance zijn geregeld door eHerkenning.

Ondernemers kunnen nu al met eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsdiensten en andere instanties. Bij sommige overheidsinstanties kan de ondernemer alleen nog maar met eHerkenning inloggen om digitaal zaken te doen.

eHerkenning is gereed gemaakt voor Europees gebruik vanwege de Europese eIDAS-verordening. Deze verordening die op 18 september 2018 is ingegaan. Vanaf dat moment moet het voor burgers en bedrijven mogelijk zijn om in te loggen bij alle overheidsorganisaties binnen de Europese Unie. Overheidsorganisaties moeten er voor zorgen dat zij hieraan voldoen.

Een aansluiting via een eHerkenningsmakelaar maakt dit mogelijk. Hiermee kunnen organisaties inlogmiddelen uit andere EU-lidstaten herkennen en accepteren. Een belangrijke wijziging is het gelijktrekken van de betrouwbaarheidsniveaus. De eIDAS-verordening kent drie niveaus: laag, substantieel en hoog. De betrouwbaarheidsniveaus van eHerkenning worden aangepast aan de eIDAS-verordening. eHerkenning kent op dit moment vijf betrouwbaarheidsniveaus: EH1, EH2, EH2+, EH3 en EH4. 

EH1,2 en 2+ vallen onder eIDAS verordening onder laag, EH3 onder substantieel en EH4 onder hoog. Met de invoering van de Wet digitale overheid (Wdo) komt EH1 bij invoering van de wet per direct te vervallen. EH2 wordt mogelijk uitgefaseerd, om het zo gelijk te trekken met de drie betrouwbaarheidsniveaus van eIDAS. 

Gemeenten die nog geen digitale diensten aanbieden via eHerkenning, maar dit wel willen doen, wordt geadviseerd om deze diensten op minimaal EH2 of EH2+ aan te bieden, in verband met de invoering van de wet DO. Gemeenten die digitale diensten aanbieden op EH1 moeten met de invoering van wetDO, deze diensten aanbieden op minimaal EH2 niveau, mogelijk EH2+ niveau. Wijzigingen in betrouwbaarheidsniveaus kan de gemeente regelen via de makelaar.

Implementatie

eHerkenning wordt aangeboden door diverse private partijen (makelaars), de kosten verschillen per makelaar.

Vanuit eHerkenning is een stappenplan aansluiten op eHerkenning beschikbaar. Een groot aantal gemeenten is inmiddels aangesloten op eHerkenning. Bekijk ook de handleiding e-herkenningsmiddelen.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Aan de slag met eHerkenning

eHerkenning.nl

Handboek en richtlijnen communicatie aansluiten op e-Herkenning

Handboek en richtlijnen communicatie aansluiten op e-Herkenning

Aanvullende informatie

eHerkenning is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven en is georganiseerd als stelsel. In het stelsel liggen afspraken vast met als doel om samenwerking en zekerheid in het netwerk te garanderen. Afspraken omtrent het beheer, de ontwikkelingen, functionaliteiten, beveiliging en privacy. De kracht van het netwerk zit in de zekerheid die het de aangesloten organisaties en gebruikers biedt: online dienstverlening altijd en overal, 24/7.