eHerkenning

eHerkenning

Met eHerkenning kunnen ondernemers en bedrijven zich online identificeren en hun gegevens veilig uitwisselen met andere organisaties.

Doel van dit product

Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.

Waarom

eHerkenning is toepasbaar in het bedrijven-, consumenten en overheidsdomein tot op het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Het gemak voor de gebruiker is dat men met één inlogmiddel bij meerdere organisaties kan inloggen. Het voordeel voor aangesloten organisaties is dat zij niet zelf een inlogsysteem hoeven te beheren of ontwikkelen. Zaken op het gebied van riskmanagement en compliance zijn geregeld door het stelsel achter eHerkenning.

eHerkenningsmakelaars

eHerkenning is een publiek – private samenwerking, georganiseerd in het afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten (eTD-stelsel). De eHerkenningsmakelaars implementeren eHerkenning in uw ICT-omgeving. De eHerkenningsmakelaar regelt de herkenning (authenticatie) en controleert de bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst willen afnemen. Op deze manier bent u er zeker van dat personen die inloggen gemachtigd zijn om namens hun organisatie online diensten bij u af te nemen.

Betrouwbaarheidsniveaus

De eIDAS-verordening kent drie niveaus: Laag, Substantieel en Hoog. eHerkenning kent op dit moment vijf betrouwbaarheidsniveaus: EH1, EH2, EH2+, EH3 en EH4. 

EH1,2 en 2+ vallen volgens de eIDAS-verordening onder Laag, EH3 onder Substantieel en EH4 onder Hoog. De Wdo verplicht straks gemeenten om alle producten van een passend betrouwbaarheidsniveau te voorzien, conform een ministriele regeling.  

LET OP! Vooruitlopend op de invoering van de Wet digitale overheid (Wdo) komt EH1 per 1 juli 2021 te ervaren. Om na 1 juli ondernemersdienstverlening achter eHerkenning te kunnen (blijven) aanbieden, moet elk (EH1) product van een hoger betrouwbaarheidsniveau worden voorzien. Gebruik daarvoor de handreiking en de voorbeeldinschaling. Informeer ook tijdig uw ondernemers dat het benodigde betrouwbaarheidsniveau gaat veranderen, zodat zij op tijd een eHerkenningsmiddel op het juiste niveau kunnen aanschaffen.

Gemeenten die nog geen digitale diensten aanbieden via eHerkenning, maar dit wel willen doen, wordt geadviseerd om deze diensten op minimaal EH2 of EH2+ aan te bieden. Dit in verband met verdwijnen van EH1 bij de invoering van de wet digitale overheid. Om dubbel werk te voorkomen, is het aan te raden de ondernemersdienstverlening op het juiste niveau in te schalen. Wijzigingen in betrouwbaarheidsniveaus kan de gemeente regelen via de eHerkenningsmakelaar.

eHerkenning en Europa

Sinds vrijdag 13 september 2019 is het eTD-stelsel specifiek voor eHerkenning officieel genotificeerd bij de Europese commissie. Hiermee voldoet eHerkenning aan alle Europese eIDAS-eisen en is het een erkend Europees inlogmiddel. Dat betekent dat organisaties met een eHerkenningsmiddel in kunnen loggen bij Europese overheden en dienstaanbieders die onder de eIDAS-verordening vallen.

Aansluiten op eHerkenning

eHerkenning wordt aangeboden door diverse private partijen (eHerkenningsmakelaars). De kosten hiervoor verschillen per eHerkenningsmakelaar. U kunt bij verschillende eHerkenningsmakelaars een offerte aanvragen.

Om uw ICT-omgeving gereed te maken voor eHerkenning maakt u gebruik van een eHerkenningsmakelaar. Zij voldoen allemaal aan dezelfde strenge eisen en leveren dezelfde standaard.

Aansluiten in zeven stappen

  1. Breng in kaart welke diensten u online wilt aanbieden
  2. Bepaal per dienst welk betrouwbaarheidsniveau vereist is
  3. Vraag offertes aan bij de eHerkenningsmakelaars
  4. Contracteer de eHerkenningsmakelaar 
  5. Sluit technisch aan op eHerkenning
  6. Test de aansluiting
  7. Zet uw diensten live en breng dit onder de aandacht

Vanuit eHerkenning is een stappenplan 'aansluiten op eHerkenning' beschikbaar. Bekijk ook de handleiding eHerkenningsmiddelen.

Gebruik maken van eHerkenning
 
Als gemeente biedt u niet alleen diensten aan, u neemt deze zelf ook af. Om bij andere overheden online dienstverlening te kunnen gebruiken, wordt steeds meer gebruik gemaakt van eHerkenning. Hoe de medewerkers van de gemeente van de juiste bevoegdheden en digitale middelen te laten voorzien, is deze handleiding eHerkenningsmiddelen opgesteld.

Een groot aantal gemeenten is inmiddels aangesloten op eHerkenning.

Meer informatie over eHerkenning