eWOZ voormelding

E-WOZ (voormelding WOZ)

Met e-WOZ krijgen inwoners via een webportaal inzicht in hoe de WOZ-waarde van hun woning tot stand komt. Hier is het mogelijk om gegevens die gebruikt worden om de WOZ-waarde te bepalen te controleren en erop te reageren. De gemeente past dan de gegevens eventueel aan voordat de OZB-beschikking wordt verzonden. Burgers die hier al gebruik van maken zijn (zeer) tevreden over deze vorm van dienstverlening en de transparantie van de overheid.

Doel van dit product

e-WOZ (Waardering Onroerende Zaken) maakt voor inwoners transparant waar de WOZ-beschikking op gebaseerd is en biedt burgers de mogelijkheid een melding te doen voordat de beschikking is verzonden. Het gebruik van een digitale voormelding van de WOZ leidt tot een verhoogde kwaliteit van de WOZ-administratie, betere OZB-beschikkingen en een afname van bezwaren.

Drie reden om e-WOZ te gebruiken

Er zijn drie redenen om e-WOZ te gebruiken:

  1. De dienstverlening verbetert. Inwoners krijgen de gelegenheid hun gegevens te controleren en onjuistheden door te geven.
  2. De werkwijze wordt transparant. Voor veel inwoners is onduidelijk waar de WOZ-waarde op is gebaseerd. Dit draagt bij aan het vertrouwen van inwoners in de werkwijze van de gemeente.
  3. De gegevenskwaliteit verbetert.. De kwaliteit van de WOZ-administratie neemt toe als burgers onjuistheden kunnen melden en kunnen aangeven wat de onderhoudsstaat van hun woning is.
E-WOZ voordelen

Implementeren e-WOZ

Ruim een derde (123) van de Nederlandse gemeenten maakt gebruik van e-WOZ. Leveranciers van belastingsoftware bieden e-WOZ aan als aanvulling op de huidige softwarepakketten, maar ook als standalone oplossing.

Drie hoofdredenen voor e-WOZ

 

Webinars e-WOZ

Dinsdag 6 februari vond het derde webinar plaats over e-WOZ 'Uitvoeren: ​hoe zorg ik er voor dat e-WOZ gebruikt wordt bij de inwoners?'.

VNG Realisatie organiseerde in 2017 en 2018 drie webinars over de e-WOZ. In het eerste webinar legt de projectleider van VNG Realisatie uit wat e-WOZ is en wat de doelen van e-WOZ zijn. In het tweede half uur liet de belastingsamenwerking BghU zien hoe e-WOZ bij hen werkt. Het onderwerp van het derde webinar was 'Uitvoeren: ​hoe zorg ik er voor dat e-WOZ gebruikt wordt bij de inwoners?'

Projectleider Anne-Fleur Geneste in gesprek met het gemeentelijk belastingkantoor Twente over hoe e-WOZ is te implementeren in uw organisatie.

 

e-WOZ in de praktijk

Enkele ervaringen met e-WOZ.

Het aantal bezwaarschriften op OZB-beschikkingen neemt gemiddeld met bijna 50 procent af. Organisaties die e-WOZ al een aantal jaren inzetten zien dat de afname van bezwaren een gevolg is van een groter vertrouwen van inwoners in de juistheid van gegevens.

  • Een wijziging van een inwoner doorvoeren, kost de gemeente de helft minder tijd dan het afhandelen van een bezwaar.
  • Politiek draagvlak krijgen voor e-WOZ is belangrijk. e-WOZ zet immers de inwoner centraal door hem te betrekken bij de besluitvorming en de vast te stellen WOZ-waarde. Een goed plan van aanpak met financiële onderbouwing helpt daarbij. Net als het bestuur goed informeren en hen deelgenoot maken wanneer e-WOZ in gebruik wordt genomen.
  • Als inwoners direct wordt gevraagd te reageren op de WOZ-waarde, zijn ze geneigd snel af te haken. Hierdoor reageren ze niet meer op de getoonde gegevens die de grondslag vormen voor de waardebepaling. Toon eerst de gegevens en daarna het verzoek om te reageren op de WOZ-waarde. Dit verhoogt de kans aanzienlijk op betere respons.

Uit een evaluatie van e-WOZ in Amersfoort, Rotterdam, Tilburg, bij het Belastingkantoor Twente en de Gemeentebelasting Drechtsteden komt naar voren:

  • Inwoners (zeer) tevreden zijn over e-WOZ;
  • Inwoners beter begrijpen hoe de WOZ-waarde wordt vastgesteld;
  • Deelnemende gemeenten de voormelding als een succes ervaren. Zij besloten allen om e-WOZ de komende jaren voort te zetten;