E-Formulieren

Dankzij e-Formulieren kunnen burgers en bedrijven hun gemeentezaken digitaal regelen. Ze hoeven geen rekening meer te houden met openingstijden en kunnen dit doen op het moment dat het schikt. Het bespaart gemeenten ook veel tijd met het aanbieden van onlinediensten, het baliebezoek neemt hierdoor af.

Doel van dit product

E-Formulieren dragen bij aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het aanbieden van online diensten, en dus het gebruik van e-Formulieren, bespaart gemeenten veel tijd en geld.

Waarom

VNG Realisatie helpt gemeenten te voldoen aan wet- en regelgeving en de volledigheid van e-Formulieren, door het opstellen van specificaties. Ruim dertig e-Formulierspecificaties worden beheerd en bij een jaarlijkse release van vernieuwingen herijkt. Om de formulieren geautomatiseerd te verwerken, is het door VNG Realisatie beheerde Standaard UitwisselingsFormaat e-Formulieren (StUF-EF) nodig.

Bij het opstellen van de e-Formulieren moeten de juiste vragen worden gesteld om de informatie goed te kunnen verwerken. Onnodige uitvraag moet voorkomen worden door helder te hebben welke informatie bij de gemeente al bekend is met Prefill e-Formulieren.

Aanvullende informatie

Prefill e-Formulieren: Bij het aanvragen van diensten of producten bij de overheid, wordt vaak om bekende gegevens gevraagd, zoals naam- en adresgegevens of de WOZ-waarde van een woning. Met name gegevens die in de basisregistraties zijn vastgelegd, zijn geschikt voor het voorinvullen van e-Formulieren. De aanvrager hoeft de gegevens alleen nog te controleren en aan te vullen.