Doorontwikkeling Innovatieve Concepten Inclusieve Dienstverlening

Doorontwikkeling Innovatieve Concepten Inclusieve Dienstverlening

Studenten Industrieel Ontwerp van de TU Delft ontwikkelden in 2019 in opdracht van VNG Realisatie samen met gemeenten en gebruikersorganisaties, 13 innovatieve concepten voor minder digitaalvaardigen.

Alle conceptrichtingen zijn geëvalueerd naar aanleiding van de waardevolle uitkomsten van de concepten en de enthousiaste reacties van de klankbordgroep. De meest waardevolle ideeën zijn samengevoegd rond drie thema’s. Sinds september 2020 wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van de concepten door het projectteam gevormd door VNG Realisatie, Gebruiker Centraal

Doel van dit product

Een tot drie concepten, gebaseerd op drie thema’s zoals hieronder beschreven, worden verder doorontwikkeld. In verschillende bijeenkomsten met gemeenten en belangenorganisaties gaan we de concepten verkennen met het oog op de betekenis ervan voor de doelgroep en de schaalbaarheid zodat uiteindelijk alle 355 gemeenten ervan gebruik kunnen maken.  

De drie concepten met thema’s:   

  1. Way-finding specifiek voor blinden    
  2. (Self)service desk - Social distancing – 1,5 m distance voor brede doelgroep    
  3. User friendly waiting voor brede doelgroep    

In de eerste fase gaan we de drie concepten met bovengenoemde thema’s uitwerken op feasibility en viability. De uitwerking maakt duidelijk wat de propositie is voor de gebruikers, de minder-digivaardigen en voor de gemeente. De drie concepten worden later aan gemeenten gepresenteerd met als doel de belangstelling te polsen voor deelname aan een van de pilots.
In fase 1 gaat het om de haalbaarheid (ontwikkelkosten)  en de mogelijkheden voor schaalbaarheid. 
In fase 2 gaat het om het testen en de realisatie van een tot drie concepten in samenspraak met gemeenten en gebruikers(organisaties). Zo willen we het concept verder ontwikkelen tot een concrete oplossing/product.  Het uitgangspunt: producten zijn in potentie geschikt voor breed gebruik onder alle gemeenten en levert rendement op voor de inclusieve dienstverlening..   
 

Digitaal afspreken op 10 november?

Wilt u kennis opdoen of het project van input voorzien? Op 10 november 2020 vindt er een online bijeenkomst plaats voor gemeenten en belangenorganisaties. Wij praten dan graag verder met u.