Digitale archieven op orde

Digitale Archieven Op Orde

Digitaal werken heeft grote consequenties voor het beheer en de vindbaarheid van archieven van gemeenten. Maar ook wettelijke ontwikkelingen zoals de Wet Open Overheid (WOO), de gewijzigde Archiefwet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is van grote invloed. Digitalisering en digitaal werken biedt kansen, maar vraagt ook om inspanning van gemeenten die dit nog niet op orde hebben.

Doel van dit product

Digitale Archieven Op Orde wordt ingezet om:

  • informatievoorziening te verbeteren door toegankelijke dossiers;
  • samenwerking binnen en tussen gemeenten te faciliteren, door informatie en dossiers vindbaar te maken en te delen;
  • openbare informatie rechtstreeks toegankelijk kunnen maken.

Waarom

Digitale Archieven Op Orde levert invoeringsscenario’s op die gemeenten helpen om een toekomstvaste informatievoorziening in te voeren. VNG Realisatie levert deze invoeringsscenario’s op met praktijkvoorbeelden, een toolkit, kennisbank en bijeenkomsten. Met Digitale Archieven Op Orde is een gemeente voorbereid op actuele technologische en wettelijke ontwikkelingen.

Hoe implementeren

Veel gemeenten houden zich bezig met het aanbesteden van e-Depots en zijn bezig met het invoeren van kaders en richtlijnen. In Q3 van 2019 publiceert VNG Realisatie de voorbeelden/ best practices hiervan.

Implementeren Digitale Archieven Op Orde

Bepalen uitgangssituatie

Met een nulmeting wordt bepaald waar de gemeente staat met het beheer en vindbaarheid van archieven, en welke ambities de gemeente heeft om dit op orde te krijgen.

Richten en keuzes maken

Met arrangementen bieden we invoeringsscenario’s waarmee gemeenten keuzes kunnen maken om hun ambities waar te maken. In de bijeenkomsten delen gemeenten onderling ervaringen over de invoering van scenario’s.

Invoeren en borgen

De toolkit en kennisbank bieden gemeenten ondersteuning bij het invoeren van scenario’s zoals een invoeringsstrategie, gebruik kaders, afspraken etc.