Digitaal machtigen

Digitaal machtigen

Burgers, bedrijven en andere organisaties hebben het recht om iemand (digitaal) te machtigen in hun relatie met de overheid. Dit is handig als een gebruiker zelf niet goed met een computer of digitale dienstverlening overweg kan of dit wil uitbesteden aan iemand met meer inhoudelijke expertise.

Doel van dit product

Machtigen laagdrempelig en gebruiksvriendelijk houden zodat iedereen, ook minder digi-vaardigen en wettelijke vertegenwoordigers (zoals ouders, bewindvoerders en curators) er gebruik van kunnen maken. Wettelijke vertegenwoordigers kunnen dan rechtstreeks digitaal zakendoen met de overheid voor minderjarige kinderen en of cliënten.

DigiD Machtigen en Machtigingsvoorziening

DigiD Machtigen

Met DigiD Machtigen kan een persoon iemand machtigen die namens hem optreedt. Dit is handig als een gebruiker zelf niet goed met een computer of digitale dienstverlening overweg kan of dat wil uitbesteden. Een gemachtigde kan bijvoorbeeld een familielid, een zorgverlener of een belastingadviseur zijn. De machtiging geldt voor een specifieke tijdsperiode en voor één afgebakende digitale dienst.

Het is voor gemeenten mogelijk om hierop aan te sluiten. Echter DigiD Machtigen gaat niet voorzien in het vaststellen van geregistreerde machtigingen van wettelijke vertegenwoordigers, zoals bewind voering en ouder-kindrelatie. Op termijn wordt DigiD Machtigen doorontwikkeld tot de nieuwe machtigingsvoorziening die hierin wel voorziet. Gebruik maken van de nieuwe machtigingsvoorziening, betekent dan een nieuwe aansluiting op een nieuw koppelvlak.

Waarom DigiD Machtigen

In Nederland lopen 1,5 miljoen burgers vast bij het regelen van hun online overheidszaken. Overheidsorganisaties staan voor de uitdaging om ook andere opties aan te bieden. DigiD Machtigen is een veilig en betrouwbaar alternatief. Met DigiD kunnen inwoners hun overheidszaken online regelen, met DigiD Machtigen kunnen zij dit door een ander laten doen. Dit kan bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een vrijwilliger van een hulporganisatie zijn. Aangezien DigiD privé is, is het wel zaak deze geheim te houden. Daarom is er DigiD Machtigen. Hiermee geven inwoners iemand anders toestemming om met zijn of haar eigen DigiD de overheidszaken van die inwoners te regelen.

Nieuwe machtigingsvoorziening

Het ministerie van BZK en Logius werken in het programma Machtigen samen met diverse overheidsinstanties aan het verbeteren en uitbreiden van de mogelijkheden voor het machtigen. Het programma bouwt voort op, en maakt zoveel mogelijk gebruik van, reeds bestaande voorzieningen zoals DigiD Machtigen, de wettelijke vertegenwoordigingsregisters in de Justitieketen, denk aan het curateleregister, en de basisregistraties zoals het BRP. 

De machtigingsvoorziening wordt stapsgewijs ontwikkeld en opgeleverd en kent op korte termijn de volgende stappen:

  1. Het gebruiksvriendelijker maken van DigiD Machtigen als publieke machtigingsvoorziening
  2. Het achtereenvolgens ontsluiten van registers voor curatele en beschermingsbewind (JenV) en kind-ouderrelaties (BRP)

Pilot

Vanuit VNG Realisatie worden wensen en eisen vanuit gemeenten ingebracht in het ontwikkeltraject voor de nieuwe machtigingsvoorziening, maar ook voorbereidingen getroffen op de invoering daarvan. Een klein aantal gemeenten neemt deel aan de voorbereidingen op de pilot waarin de werking van de nieuwe machtigingsvoorziening wordt beproefd, in eerste instantie voor het vrijwillig machtigen.

In september 2019 is VNG Realisatie samen met Logius en de rechtspraak gestart met de voorbereidingen van de pilot bij gemeenten voor het gebruik van de voorziening. In de pilot kan gebruik worden gemaakt van de digitale processen bij de gemeenten. Bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van de pilot zijn ook softwareleveranciers betrokken. De voorbereidingen betreffen bijvoorbeeld het uitvoeren van een risicoanalyse, een klantreis, een impactanalyse en de benodigde softwareontwikkeling.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.