Diginetwerk

Diginetwerk mail

Diginetwerk Mail is een overheidsbrede oplossing waarmee overheden veiliger met elkaar kunnen e-mailen.

Doel van dit product

Met Diginetwerk Mail kunnen overheidsorganisaties veiliger e-mailen met andere overheden. Het e-mailverkeer met andere overheden verloopt dan over het besloten overheidsnetwerk Diginetwerk in plaats van over het open internet. Hiermee is dit mailverkeer automatisch beter beveiligd.

Waarom

Door het besloten karakter is mailen via Diginetwerk veiliger en is de gegarandeerde beschikbaarheid hoger dan het open internet. Diginetwerk Mail is één van de maatregelen voor veiliger mailen. Door Diginetwerk Mail samen met beschikbare open standaarden te gebruiken beveiligt u uw mailverkeer beter.

Gemeenten sluiten aan op Diginetwerk Mail door contact op te nemen met de projectorganisatie van Logius. De projectorganisatie helpt u graag verder.

Op de website van Logius is meer informatie voor gemeenten te vinden, die helpt bij het aansluiten op Diginetwerk Mail, zoals een Stappenplan aansluiten op Diginetwerk Mail, een Aansluithandleiding Diginetwerk Mail en het Architectuurdocument Diginetwerk Mail.

In de praktijk

Diginetwerk Mail is door het Shared Service Center Equalit en de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden getest. Lees over hun ervaringen in het RvIG magazine.