Digilevering Handelsregister

Digilevering Handelsregister

Gemeenten ontvangen via Digilevering actuele en accurate gegevens uit basisregistraties via een gebeurtenisbericht, bijvoorbeeld over de verhuizing van een bedrijf. Dergelijke gebeurtenisberichten komen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze worden via Digilevering als xml-bestand aangeleverd bij deelnemende gemeenten. De gemeenten gebruiken deze informatie vervolgens voor eigen toepassingen.

Doel van dit product

Het doel van deze pilot is om te onderzoeken of, en zo ja op welke wijze gemeenten met gebeurtenisberichten willen en kunnen gaan werken.

Gebruik van Digilevering Handelsregister

Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) maakt deel uit van het Stelsel van Basisregistraties en is daarmee een bron van authentieke gegevens. Het Handelsregister biedt informatie over alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland. Alle organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan in dit register. Voor ondernemers is het voordeel dat gegevens eenmalig vastgelegd worden en meervoudig gebruikt worden. Gemeenten gebruiken Handelsregister Dataservices om digitaal informatie op te vragen over bedrijven die bijvoorbeeld een vergunning aanvragen. Ruim 110 gemeenten gebruiken Handelsregister Dataservices en dit aantal neemt nog toe.

Stappenplan aansluiting Digilevering Handelsregister

Om te bepalen op welke manier uw gemeente in haar processen het Handelsregister kan gaan gebruiken, heeft VNG Realisatie een 'Handreiking gegevensbehoefte analyse' opgesteld.

Stappenplan voor aansluiten
Als duidelijk is op welke wijze een gemeente wil aansluiten op het Handelsregister, volgt de gemeente de stappen die passen bij hun productkeuze:

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Aansluiten op het Handelsregister

Aansluiten op  en informatie over het Handelsregister staan op de website van de Kamer van Koophandel.

KVK: Aansluiten Handelsregister

Digimelding op Logius

Op de website van Logius staat informatie over het terugmelden via Digimelding op het Handelsregister.

Gemeenten melden via Digimelding terug op het Handelsregister