Digilevering

Digilevering is één van de Stelselvoorzieningen. Als afnemer ontvangen organisaties via Digilevering actuele en accurate gegevens uit basisregistraties via een gebeurtenisbericht. Dat kan zijn een geboortebericht, de verhuizing van een bedrijf of verandering van iemands inkomensgegevens. Een organisatie bepaalt zelf welke gebeurtenissen voor hen relevant is. Digilevering wordt beheerd door Logius.

Doel van dit product

Via Digilevering kunnen afnemers zich ‘abonneren’ op gebeurtenisberichten uit de basisregistraties (BAG, WOZ en het Handelsregister). Digilevering verspreidt berichten op basis van abonnementen.

Waarom

Digilevering maakt gebruik van Digikoppeling, dat eenduidig en betrouwbaar berichtenverkeer tussen overheidssystemen mogelijk maakt. 

Op basis van abonnementen die organisaties met basisregistraties afsluiten, ontvangt zij via Digilevering alleen berichten van die gebeurtenissen waarover zij geïnformeerd willen worden. Zo kunnen organisaties bijvoorbeeld aangeven dat zij bericht willen ontvangen wanneer een nieuwe onderneming start. Met een filter kunnen organisaties bepalen dat zij niet álle gebeurtenisberichten van startende ondernemingen ontvangt, maar alleen die in een bepaald postcodegebied of van een specifieke branche.

Hoe implementeren

Logius heeft een stappenplan ontwikkeld voor organisaties die aan willen sluiten op Digilevering.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Logius over Digilevering

 

Digilevering

Aanvullende informatie

Voordelen van Digilevering zijn:

  • Met één aansluiting kunnen organisaties berichten ontvangen van alle aangesloten basisregistraties;
  • Organisaties ontvangen direct bericht van basisregistraties over gebeurtenissen;
  • Organisaties kunnen specifiek aangeven van welke gebeurtenissen zij op de hoogte willen zijn.