Digitale overheid

DigiD Machtigen

Met DigiD Machtigen kan een persoon iemand machtigen die namens hem optreedt.

Doel van dit product

Een persoon machtigen zodat die namens een andere persoon kan optreden.

DigiD Machtigen

Met DigiD Machtigen kan een persoon iemand machtigen die namens hem optreedt. Dit is handig als een gebruiker zelf niet goed met een computer of digitale dienstverlening overweg kan of dat wil uitbesteden. Een gemachtigde kan bijvoorbeeld een familielid, een zorgverlener of een belastingadviseur zijn. De machtiging geldt voor een specifieke tijdsperiode en voor één afgebakende digitale dienst.

Het is voor gemeenten mogelijk om aan te sluiten op DigiD Machtigen. Het huidige DigiD Machtigen gaat echter niet voorzien in het terugkoppelen van bevoegdheden van wettelijke vertegenwoordigers, zoals voor bewindvoering en bij de ouder-kindrelatie. 

Op dit moment wordt DigiD Machtigen doorontwikkeld tot een nieuwe machtigingsvoorziening die hierin wel gaat voorzien. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe machtigingsvoorziening moet de gemeente een nieuwe aansluiting realiseren. De aanbeveling is daarom te wachten met aansluiten tot de nieuwe voorziening gereed is. 

Meer informatie over DigiD Machtigen is te vinden bij Logius