Digitale overheid

DigiD Machtigen

Met DigiD Machtigen kan een persoon iemand machtigen die namens hem optreedt.

Doel van dit product

Een persoon machtigen zodat die namens een andere persoon kan optreden.

DigiD Machtigen

Met DigiD Machtigen kan een persoon iemand machtigen die namens hem optreedt. Dit is handig als een gebruiker zelf niet goed met een computer of digitale dienstverlening overweg kan of dat wil uitbesteden. Een gemachtigde kan bijvoorbeeld een familielid, een zorgverlener of een belastingadviseur zijn. De machtiging geldt voor een specifieke tijdsperiode en voor één afgebakende digitale dienst.

Het is voor gemeenten mogelijk om aan te sluiten op DigiD Machtigen. Het huidige DigiD Machtigen gaat echter niet voorzien in het terugkoppelen van bevoegdheden van wettelijke vertegenwoordigers, zoals voor bewindvoering en bij de ouder-kindrelatie. 

Op dit moment wordt DigiD Machtigen doorontwikkeld tot een nieuwe machtigingsvoorziening die hierin wel gaat voorzien. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe machtigingsvoorziening moet de gemeente een nieuwe aansluiting realiseren. De inproductiename van deze alomvattende nieuwe machtigingsvoorziening zal nog enige tijd op zich laten wachten. Om tot die tijd toch een machtigingsmogelijkheid te kunnen bieden zijn er een aantal projecten gestart. 

  1. Vrijwillig machtigen: DigiD Machtigen via het nieuwe DigiD CombiConnectkoppelvlak (DDCC) (Vrijwillig machtigen).
  2. Rechtstreekse aansluiting op systeem van de Rechtspraak (Bewindvoering).

VNG Realisatie neemt, op verzoek van het ministerie van BZK, deel in deze projecten. Meer informatie over deze projecten vindt u onder het kopje ‘Machtigingsvoorziening’.

Meer informatie over DigiD Machtigen is te vinden bij Logius