DigiD Laag

De Wet digitale overheid (Wdo) hanteert de drie Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveau (Laag, Substantieel en Hoog).

Doel van dit product

Met DigiD Laag identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners

Wat is DigiD Laag

De Wet digitale overheid (Wdo) hanteert de drie Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveau. In Nederland hanteert DigiD op dit moment vier betrouwbaarheidsniveaus (Basis, Midden, DigiD Substantieel en DigiD Hoog). Twee van deze niveaus zijn op niveau eIDAS Laag, dat zijn:

  • DigiD Basis (eIDAS Laag): de gebruiker logt in met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • DigiD Midden (eIDAS Laag): Dit is een tweefactor authenticatie: De gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD app of voor gebruikersnaam/wachtwoord aangevuld met een sms-controle.

Het eIDAS-betrouwbaarheidsniveau Laag gaat uit van tenminste een tweefactor authenticatie. Daarmee voldoet het niveau DigiD Basis niet aan het eIDAS Laag niveau en zal na inwerkingtreding van de Wet digitale overheid uitgefaseerd worden. In de huidige wettekst wordt een termijn van drie jaar genoemd. 

Een klein deel van de DigiD inlogs zijn nog op niveau Basis. U kunt uw inwoners attent maken op het bestaan van de DigiD app. Deze is gebruiksvriendelijk en heeft de tweefactorauthenticatie.

Meer informatie over DigiD