Digitale toegankelijkheid

DigiD Hoog

De Wet digitale overheid hanteert de drie Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveau (Laag, Substantieel en Hoog).

Doel van dit product

Met DigiD Hoog identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners

Wat is DigiD Hoog?

Sommige gegevens zijn zo privacygevoelig dat men hier het hoogste betrouwbaarheidsniveau voor vraagt, bijvoorbeeld medische informatie. Om naar DigiD Hoog te kunnen gaan is er een aparte applet in de chip nodig. Rijbewijzen uitgegeven vanaf 26 juni 2018 hebben deze applet. De Nationale Identiteitskaart zal vanaf 1 januari 2021 deze applet bevatten, paspoorten zullen vooralsnog deze applet niet krijgen en daarmee niet kunnen worden ingezet voor DigiD Hoog.

DigiD Hoog is in ontwikkeling en nog niet beschikbaar.

In opdracht van onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en in nauwe samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft VNG Realisatie afgelopen jaren diverse impactanalyses en uitvoeringstoetsen uitgevoerd. In maart 2016 is een impactanalyse ‘publiek middel’ uitgevoerd op de proef voor het uitgifteproces van het publieke eIDmiddel.

Welke gemeentelijke producten en diensten moeten op betrouwbaarheidsniveau Hoog worden aangeboden?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren. U moet als organisatie zelf de hoogte van het betrouwbaarheidsniveau voor een, door u aangeboden, online dienst bepalen (Laag, Substantieel of Hoog). VNG Realisatie heeft, samen met een aantal gemeenten, hiervoor een analyse uitgevoerd.

Meer informatie