DigiD Hoog

DigiD kent verschillende betrouwbaarheidsniveau’s. In lijn met de aanstaande Wet digitale overheid (Wdo) hanteert DigiD verschillende betrouwbaarheidsniveaus, gebaseerd op de drie Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveaus (Laag, Substantieel en Hoog).

Doel van dit product

Met DigiD Hoog identificeren personen zich op het hoogst mogelijke niveau veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.

Wat is DigiD Hoog?

Sommige gegevens zijn zo privacygevoelig dat men hier het hoogste betrouwbaarheidsniveau voor vraagt, bijvoorbeeld medische informatie. Om gebruik te kunnen maken van DigiD Hoog, wordt gebruik gemaakt van een speciaal onderdeel van de chip (de zogenaamde applet) op identiteitsdocumenten. Nog niet alle identiteitsdocumenten hebben deze chip. Rijbewijzen uitgegeven vanaf 26 juni 2018 hebben deze applet. De Nationale Identiteitskaart bevat sinds 4 januari 2021 deze applet, en wordt dan aangeduid als de eNIK. Paspoorten krijgen deze applet voorlopig niet en kunnen niet worden ingezet voor DigiD Hoog.

DigiD Hoog is in ontwikkeling en sinds januari 2021 beschikbaar in combinatie met de eNIK. De nieuwe rijbewijzen kunnen hiervoor worden ingezet na inwerkingtreding van de Wet digitale overheid.

In opdracht van onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en in samenwerking met VNG heeft VNG Realisatie de afgelopen jaren impactanalyses en uitvoeringstoetsen uitgevoerd. In maart 2016 is een impactanalyse ‘publiek middel’ uitgevoerd op de proef voor het uitgifteproces van het publieke eIDmiddel. In juni 2021 is een onderzoek gestart naar de gemeentelijk ondersteuningsrol bij aanvraag, activatie en gebruik van DigiD Hoog. De resultaten komen na afronding van het onderzoek begin 2022 beschikbaar.

Welke gemeentelijke producten en diensten moeten op betrouwbaarheidsniveau Hoog worden aangeboden?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren. U moet als organisatie zelf de hoogte van het betrouwbaarheidsniveau voor een, door u aangeboden, online dienst bepalen (Laag, Substantieel of Hoog). VNG Realisatie heeft, samen met een aantal gemeenten, hiervoor een analyse uitgevoerd.

Hoe kan mijn inwoner zijn/haar DigiD ophogen naar betrouwbaarheidsniveau Hoog?

De activatie of ophoging kan op dit moment alleen worden uitgevoerd met een eNIK, uitgegeven na 4 januari 2021 in combinatie met de DigiD app op een smartphones met NFC-lezer. De NFC-lezer op de telefoon kan gegevens uitlezen van de chip op de eNIK. Vervolgens moet een activatiecode worden ingevoerd, die per briefpost naar het huisadres van de kaarthouder is verstuurd. Deze code is een andere code dan de PIN-code die de gebruiker al heeft ingesteld voor de DigiD app.

Wat heeft de gebruiker nodig?

  • DigiD app (geactiveerd)
  • Android apparaat met NFC-lezer (Android-versie 6.0 of hoger) of
  • iPhone, model 7 of hoger (iOS-versie 13.2)
  • Nederlandse identiteitskaart (uitgegeven na 4 januari 2021)
  • De brief met de activatiecode, verstrekt vanuit DigiD en bezorgd op het GBA adres van de kaarthouder

Meer informatie