De Pilotstarter

De Pilotstarter

Een digitaal platform waarop gemeenten en haar partners hun innovaties op het terrein van informatievoorziening delen en samen doorontwikkelen.

Doel van dit instrument

De Pilotstarter wil het innovatief vermogen van gemeenten stimuleren en ondersteunen.

Waarom

Het idee achter het digitale platform is het delen van en samenwerken aan vernieuwing, waarbij de focus ligt op het stroomlijnen of digitaliseren van de gemeentelijke bedrijfsvoering of informatievoorziening. De Pilotstarter biedt een centrale plek voor ‘learning by doing, while sharing’, waardoor gemeenten gezamenlijk werken aan ideeën en niet iedere gemeente het wiel zelf hoeft uit te vinden.

Wil je meedoen in de maatschappij mogelijk maken voor je inwoners? Denk dan mee met de ontwikkeling van een lokale activiteitenkalender, binnen de gemeente, in de Sociale kaart of  wil je meedenken over het vormgeven van een nieuwe democratie, zodat jonge en oude bewoners direct en nauw betrokken blijven bij het beleid en uitvoeringstaken van jouw gemeente? Denk dan mee over de ontwikkeling van een app om (jonge) bewoners, democratie, politiek en gemeentelijke taken bij elkaar te brengen: Stemmen op je verjaardag.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Bezoek de Pilotstarter

De Pilotstarter