Blockchain: pilots bij gemeenten

Blockchain: pilots bij gemeenten

Welke processen lenen zich voor blockchaintoepassingen en welke niet? Gemeenten kiezen elk een eigen vraagstuk en maken kennis met de blockchaintechnologie om op deze manier naar de gemeentelijke organisatie te kijken.

Doel van deze verkenning

De doelstelling is dat gemeenten leren te kijken door de bril van de blockchaintechnologie en gemeentelijke vraagstukken vanuit deze invalshoek te benaderen.

Welke processen lenen zich voor Blockchain

Welke processen lenen zich voor toepassingen van blockchain en welke niet? Gemeenten kiezen individueel dan wel gezamenlijk verschillende casussen uit die zij interessant vinden en werken die gezamenlijk verder uit.

Zoals met veel technologische innovatie is het best lastig uitleggen wat blockchain is. “Maar gelukkig hoef je niet precies te weten hoe iets werkt om er het nut van in te zien”, aldus Marloes Pomp. Zij begeleidt een vijftiental blockchainpilots bij de Rijksoverheid en vanaf oktober ook de nieuwe pilot bij gemeenten. “

Delen van kennis en ervaringen
Elke gemeente werkt het gekozen vraagstuk of proces uit tot een proof of concept. De kennis en ervaringen worden tussen de deelnemende organisaties en met andere gemeenten gedeeld. Zo krijgen gemeenten versneld meer inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van blockchains. Het bouwen van het daadwerkelijke prototype gebeurt niet in de pilot. Dat doen gemeenten zelf na afloop van de pilot.

Bovendien is het mogelijk dat een gevalideerde casus landelijk opgeschaald wordt via VNG Realisatie. Dat betekent dat de blockchaintoepassing voor andere gemeenten beschikbaar wordt gemaakt.

Aanvullende informatie

In januari 2017 vond de kickoff bijeenkomst plaats. In het eerste kwartaal gaan gemeenten aan de slag met de keuze van een vraagstuk en het ontwerpen van een proces vanuit blockchain-technologie.

Resultaten

Zodra de eerste resultaten van de pilots bekend zijn, worden deze hier gepubliceerd.