Berichtenstandaarden

VNG Realisatie werkt samen met gemeenten en leveranciers aan een efficiënte en veilige uitwisseling van gegevens. Die uitwisseling verloopt met behulp van gegevens- en berichtenstandaarden, waardoor digitale communicatie tussen gemeenten en ketenpartners mogelijk is.

Doel van dit product

Het doel van open berichtenstandaarden is niet alleen de besparing op specificatie-, ontwikkel- en beheerkosten voor ICT. Maar ook om intern en in ketens grootschaliger en efficiënter samen te werken.

Waarom

De gemeentelijke berichtenstandaarden zijn gebaseerd op het Standaard Uitwisselingsformaat, kortweg StUF. StUF is het raamwerk waarin berichtenstandaarden worden opgesteld. Omdat het de vorm voorschrijft waarin gegevens uitgewisseld worden, hoeft het wiel niet steeds opnieuw worden uitgevonden en is maatwerk niet nodig. De gegevens uit verschillende informatiemodellen kunnen worden uitgewisseld tussen applicaties door de standaarden daarin te verwerken. 

Over standaardisatie

Samen met gemeenten zorgt VNG Realisatie voor standaardisatie, waardoor gegevensuitwisseling en samenwerking met andere organisaties goed kan verlopen. Meer over dit onderwerp in dit korte filmpje: Het belang van standaardisatie in anderhalve minuut.

Aanvullende informatie

Op GEMMA online staat een totaaloverzicht met alle informatie over de standaarden.