berichtenbox voor bedrijven

Berichtenbox voor bedrijven

Vanaf 2017 dient de overheid haar dienstverlening volledig digitaal aan te bieden. Om dit op een betrouwbare en veilige manier te doen is er de Berichtenbox voor bedrijven. De Berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem tussen ondernemers en de overheid. Daarnaast is het systeem ook inzetbaar voor berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties

Doel van dit product

De Berichtenbox voor bedrijven wil informatie tussen de overheid en ondernemers én tussen overheden onderling veilig en snel uitwisselen.

Waarom de Berichtenbox

Met de Berichtenbox kan (bedrijfsgevoelige) informatie veilig en soepel worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld bij beschikkingen voor vergunningaanvragen. Maar ook voor meldingen, inschrijvingen, bezwaren en registraties. Zo kan de traditionele, aangetekende en gewone post vervangen worden door beveiligd digitaal berichtenverkeer via de Berichtenbox. De verwachting is dat de Berichtenbox met ingang van 2018 ontsloten wordt via Mijn Overheid voor Ondernemers (MOvO).

Ondernemers moeten veilig, makkelijk en digitaal hun zaken met de overheid doen, ook in digitaal berichtenverkeer. De Berichtenbox garandeert, in tegenstelling tot gewone e-mail, een veilige aflevering van berichten. Post naar ondernemers die tot nu toe alleen op papier werd verzonden, zoals beschikkingen, zijn via de Berichtenbox veilig digitaal te verzenden.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is als eerste overheidsinstantie geautomatiseerd aangesloten op de Berichtenbox voor bedrijven. Na een uitgebreide testfase heeft RVO.nl begin 2017 ruim 200.000 berichten succesvol afgeleverd in de Berichtenbox, onder andere van de innovatieregeling WBSO en meerdere agrarische regelingen.

Overheidsorganisaties, maar ook ondernemers ontvangen én versturen er digitaal post mee. Het inzetten van de Berichtenbox voor bedrijven geeft overheidsorganisaties een concrete mogelijkheid om invulling te geven aan de ambitie om meer elektronisch zaken te doen.

Voordelen:

  • veilige en betrouwbare berichtenuitwisseling;
  • gegarandeerde aflevering;
  • 24/7 beschikbaar;
  • sluit fouten bij de digitale adressering uit, in tegenstelling tot gewone e-mail;
  • kan grote bestandsbijlagen aan (maximaal 20 bijlagen van maximaal 100 MB per stuk);
  • bespaart portokosten, zowel voor ondernemers als voor overheidsorganisaties;
  • kosteloos te gebruiken.

Implementeren Berichtenbox

Alle gemeenten, waterschappen, provincies en andere organisaties die onder de Dienstenwet vallen hebben sinds 2009 al een Berichtenbox voor bedrijven. Voor procedures die onder de Dienstenwet vallen, hebben ondernemers al het recht op digitaal zaken doen. Op het Ondernemersplein is een stappenplan te vinden om aan te sluiten op de Berichtenbox voor bedrijven.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

De Berichtenbox op het Ondernemersplein

Uitgebreide informatie over de Berichtenbox voor bedrijven is te vinden op de website van het Ondernemersplein

Berichtenbox voor bedrijven op Ondernemersplein.nl