berichtenbox voor bedrijven

Berichtenbox voor bedrijven

De overheid is sinds 2017 verplicht om haar dienstverlening volledig digitaal aan te bieden. Om dit op een betrouwbare en veilige manier te doen is er de Berichtenbox voor bedrijven. De Berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem tussen ondernemers en de overheid. Daarnaast is het systeem ook inzetbaar voor berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.

Doel van dit product

De Berichtenbox voor bedrijven wil informatie tussen de overheid en ondernemers én tussen overheden onderling veilig en snel uitwisselen.

Waarom de Berichtenbox

Met de Berichtenbox kan (bedrijfsgevoelige) informatie veilig en soepel worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld bij beschikkingen voor vergunningaanvragen. Maar ook voor meldingen, inschrijvingen, bezwaren en registraties. Zo kan de traditionele, aangetekende en gewone post vervangen worden door beveiligd digitaal berichtenverkeer via de Berichtenbox. 

Ondernemers moeten veilig, makkelijk en digitaal hun zaken met de overheid doen. De Berichtenbox garandeert, in tegenstelling tot gewone e-mail, een veilige aflevering van berichten. Post naar ondernemers die tot nu toe alleen op papier werd verzonden, zoals beschikkingen, zijn via de Berichtenbox veilig digitaal te verzenden.

Overheidsorganisaties en ondernemers ontvangen én versturen er digitale post mee. Het inzetten van de Berichtenbox voor bedrijven geeft overheidsorganisaties een concrete mogelijkheid om invulling te geven aan de ambitie om meer elektronisch zaken te doen.

Voordelen:

  • veilige en betrouwbare berichtenuitwisseling;
  • gegarandeerde aflevering;
  • 24/7 beschikbaar;
  • sluit fouten bij de digitale adressering uit, in tegenstelling tot gewone e-mail;
  • kan grote bestandsbijlagen aan (maximaal 20 bijlagen van maximaal 1,5 GB per stuk);
  • bespaart handelings- en portokosten, zowel voor ondernemers als voor overheidsorganisaties;
  • kosteloos te gebruiken.

Meer informatie vindt u op website Digitale Overheid.

Implementeren Berichtenbox

Alle gemeenten, waterschappen, provincies en andere organisaties die onder de Dienstenwet vallen hebben sinds 2009 al een Berichtenbox voor bedrijven. Voor procedures die onder de Dienstenwet vallen, hebben ondernemers al het recht op digitaal zaken doen. Op het digitaleverheid.nl is een stappenplan te vinden om aan te sluiten op de Berichtenbox voor bedrijven.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

De Berichtenbox op het Ondernemersplein

Bent u ondernemers? Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven vindt u op het Ondernemersplein.

Berichtenbox voor bedrijven op Ondernemersplein.nl