Beheervoorziening Burgerservicenummer (BV BSN)

Beheervoorziening Burgerservicenummer (BV BSN)

De Beheervoorziening Burgerservicenummer (BV BSN) is het geheel van voorzieningen dat zorgt voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN; het persoonsnummer voor contacten met de overheid.

Doel van dit product

Eén Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN) die alle voorzieningen die zorgen voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN omvat. Via de BV BSN zijn ook de originele registraties, die vaak zogenoemde identificerende gegevens bevatten, raadpleegbaar.

Waarom BV BSN

Het burgerservicenummer (BSN) is het persoonsnummer voor contacten met de overheid. Dit unieke nummer helpt om bijvoorbeeld persoonsverwisselingen te voorkomen. Iedereen die zich voor het eerst inschrijft bij een gemeente krijgt een BSN. Ook een pasgeboren kind krijgt bij de aangifte van de geboorte meteen een BSN. Het BSN staat op het paspoort, rijbewijs en de identiteitskaart.

De Beheervoorziening Burgerservicenummer (BV BSN) voorkomt dat één persoon meer nummers krijgt. Gebruikers van het BSN-stelsel raadplegen de BV BSN ook voor de benadering van achterliggende registraties van persoonsgegevens. Daarnaast vervult de BV BSN de functie van een centraal meldpunt waar overheidsinstellingen terechtkunnen met fouten of vermoedens. Deze fouten hebben betrekking op de uniciteit van het nummer. Ook kent de BV BSN een functionaliteit voor de autorisatie van haar gebruikers. Waar mogelijk maakt het systeem gebruik van of wordt voortgebouwd op reeds bestaande functionaliteiten van de overheid.

Stappenplan implementatie BV BSN

Een uitgebreid stappenplan met betrekking tot de BV BSN is te vinden bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG).

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG)

Informatie over de Beheervoorziening BSN is te vinden bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG).

Beheervoorziening BSN - Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG)

Aanvullende informatie basisfunctionaliteiten BV BSN

De vijf basisfunctionaliteiten van de beheervoorziening: 

  • Nummergenerator: Het genereren en distribueren van burgerservicenummers en sofinummers aan de toekennende instanties. 
  • Nummerregister: Registratie die aangeeft wanneer welk nummer is uitgegeven, door welke organisatie en wat de status en de historie is van het nummer. 
  • Matching: Mechanisme voor toekennende instanties dat voorkomt dat één persoon meer nummers krijgt. 
  • Gebruikersfuncties: Faciliteiten die de gebruikers een transparante toegang geven tot de persoonsregistraties in het BSN-domein (GBA en de RNI).
  • Meldpunt: Een centraal aanspreekpunt waar overheidsinstellingen (gebruikers) terechtkunnen wanneer zij fouten ontdekken of vermoeden met burgerservicenummers. Deze fouten hebben meestal te maken met de uniciteit van het nummer.

Naast de bovengenoemde vijf functionaliteiten beschikt de Beheervoorziening BSN over een autorisatieproces, een standaarduitgifteproces, een markeringsproces, standaard-berichtenstructuren en een aantal interfaces met externe gegevensbronnen, het Beheer van Relaties van de Belastingdienst (BvR) en de verificatieregisters voor identiteitsbewijzen.