Basisregistratie Voertuigen (BRV)

Basisregistratie Voertuigen (BRV)

In de Basisregistratie Voertuigen (BRV) staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) informatie aan overheden, inwoners en ondernemers.

Doel van dit product

De BRV zorgt voor een nog hogere kwaliteit en betere kwaliteitsbewaking van gegevens van voertuigen en van eigenaren/houders.

Wat staat er in de BRV

De Basisregistratie Voertuigen (BRV) was voorheen bekend als het kentegenregister. De BRV is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties, tien door de overheid officieel aangewezen registraties met gegevens die door alle overheidsinstellingen en bestuursorganen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. In de BRV staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) informatie aan overheden, burgers en bedrijven.

Om aan de eisen van basisregistraties te voldoen, heeft de RDW enkele aanpassingen doorgevoerd die voor de afnemers van het kentekenregister gevolgen hebben. Deze eisen hebben te maken met wettelijke inkadering van de registratie, het uitwisselen van gegevens tussen overheden en het organiseren van de kwaliteitsprocessen.

Sinds 1 juli 2008 fungeert het kentekenregister ook als 'basisregistratie voertuigen'. Hiermee wordt de registratie van belangrijke gegevens over voertuigen en hun eigenaren/houders onderdeel van het stelsel van basisregistraties in Nederland.

Met de komst van de BRV hebben overheidsinstanties de plicht om voertuiggebonden gegevens van de RDW af te nemen. Het is niet meer toegestaan om eigen gegevensbestanden te voeren met gegevens die ook in de BRV staan. Daarnaast krijgen overheidsinstanties de plicht om een melding af te geven aan de RDW als ze vermoeden dat een afgenomen gegeven onjuist is. De RDW onderzoekt de juistheid van iedere terugmelding, wijzigt waar nodig de gegevens en bericht de terugmelder over de resultaten.

De authentieke gegevens uit de Basisregistratie Voertuigen staan beschreven in de Stelselcatalogus.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Informatie over de Basisregistratie Voertuigen

Uitgebreide informatie over de BRV is opvraagbaar bij de RDW (Dienst Wegverkeer).

RDW Basisregistratie Voertuigen