Basisregistratie Topografie (BRT)

Basisregistratie Topografie (BRT)

De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Voor het uitwisselen van gegevens gebaseerd op een geografische ondergrond zijn alle overheidsorganisaties verplicht gebruik te maken van gegevens uit de BRT. De verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Opdrachtgever van de BRT is het ministerie van BZK. Het Kadaster beheert de registratie en levert de producten.

Doel van dit product

Het door middel van open data beschikbaar maken van digitale topografische bestanden op verschillende niveaus.

Waarom de BRT?

De BRT is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties, tien door de overheid officieel aangewezen registraties met gegevens die door alle overheidsinstellingen en bestuursorganen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

De afgelopen jaren hebben de basisregistraties steeds meer vorm gekregen. Elke registratie levert op haar eigen manier authentieke, betrouwbare data aan de gebruikers. Maar hoe goed zijn de basisregistraties onderling afgestemd? Wat als twee registraties verschillende data opleveren?

De BRT bestaat uit een basisdataset (TOP10NL) en kaarten op verschillende schaalniveaus. De BRT is als open data kosteloos beschikbaar voor iedereen via PDOK. Voor het uitwisselen van gegevens gebaseerd op een geografische ondergrond zijn alle overheidsorganisaties verplicht gebruik te maken van gegevens uit de BRT.

Kosteloos implementeren BRT

De verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.

Aanvullende informatie

De topografische gegevens worden beschikbaar gesteld onder een CC-BY licentie. Dit betekent dat: 

 • gebruikers gegevens mogen kopiëren, verspreiden en doorgeven;
 • gebruikers afgeleide producten mogen maken;
 • gebruik voor commerciële doeleinden is toegestaan;
 • bij hergebruik of verspreiding de naam van het Kadaster moet worden vermeld: ‘CC-BY Kadaster’ gevolgd door het jaartal van publicatie;
 • het Kadaster zijn intellectuele eigendomsrechten (zoals het databankenrecht) behoudt. 

Gebruikers moeten er rekening mee houden dat alleen gegevens die het Kadaster rechtstreeks levert, authentieke gegevens zijn volgens de Kadasterwet.

Producten uit de Basisregistratie Topografie

 • TOP10NL - Het meest gedetailleerde digitale topografische bestand van het Kadaster. Onder andere te gebruiken voor het bekijken, bewerken en visualiseren van geo-informatie.
 • TOPNL - Digitale topografische bestanden afgeleid van TOP10NL. De producten zijn uniform, consistent en landsdekkend en kunnen als ondergrond voor heel Nederland gebruikt worden.
 • TOPgrenzen - Digitaal topografisch gegevensbestand met alle provincie- gemeente- en rijksgrenzen van Nederland. Geschikt om te gebruiken voor statistische doeleinden.
 • TOPraster - Topografische rasterkaarten: onder andere geschikt als ondergrond voor desktop-mapping, illustratiemateriaal voor publicaties of websites, referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS.
 • TOPnamen - Geografische namen (toponiemen) in een digitaal gegevensbestand, aangevuld met gegevens over ligging en bijbehorende objecten. Ideaal om te visualiseren over uw topografische data.
 • 3D kaart NL - Het meest gedetailleerde digitale topografische bestand van het Kadaster. Onder andere te gebruiken voor het bekijken, bewerken en visualiseren van geo-informatie.
 • 3D gebouwhoogte NL - 3D gebouwhoogte NL bevat de hoogte van bijna alle gebouwen uit TOP10NL. De data is onder meer te gebruiken voor simpele visualisaties. Maar ook voor ruimtelijke analyses in 3D.