Basisregistratie Personen (BRP)

Basisregistratie Personen (BRP)

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de ‘niet-ingezetenen’. De BRP is een samenvoeging van de toenmalige Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) en de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Het project operatie BRP is in 2017 door de minister stopgezet.

Doel van dit product

Dankzij de BRP verbetert de kwaliteit van de gegevens en is de informatie direct beschikbaar. Ook wordt het voor inwoners mogelijk om in een andere gemeente dan de woongemeente een uittreksel uit de basisregistratie aan te vragen.

Achtergronden van de BRP

De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP maakt deel uit van het Stelsel van Basisregistraties, tien door de overheid officieel aangewezen registraties met gegevens die door alle overheidsinstellingen en bestuursorganen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. In de BRP staan persoonsgegevens. Het gaat daarbij onder andere om naam, geboortedatum, geboorteplaats, verblijfplaats en familierelaties.

Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens Het programma Operatie Basisregistratie Personen (oBRP) is in juli 2017 door de Minister van Binnenlandse Zaken stopgezet. Op initiatief van een aantal gemeenten (waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) en VNG heeft een verkenning plaatsgevonden naar een Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens (GVR).  De VNG heeft december 2017 samen met haar partners besloten om het project GVR stop te zetten.

Overheidsinstellingen gebruiken verplicht de BRP als ze persoonsgegevens nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten of de berekening van een studietoelage. Ook andere organisaties zoals pensioenfondsen, de Belastingdienst en onderzoeksinstellingen gebruiken de gegevens uit de BRP.

De Basisregistratie Personen bestaat uit twee onderdelen:

  • Persoonsgegevens over inwoners van Nederland: De Nederlandse gemeenten beheren de gegevens van ‘ingezetenen’, de inwoners van Nederland. Elke gemeente houdt een eigen bevolkingsadministratie bij waarin ze de gegevens van hun inwoners registreren.
  • Persoonsgegevens over niet-ingezetenen: In de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) staan de persoonsgegevens van mensen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie met Nederland hebben. Denk aan personen die in het buitenland wonen, maar een pensioen uit Nederland ontvangen. Personen die korter dan vier maanden in Nederland verblijven en de Nederlandse overheid nodig hebben, schrijven zich in deze registratie in. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de RNI.

Hoe implementeren

Voor vragen over de aansluiting op de TMV2.0-gebruikersinterface kunnen gemeenten contact opnemen met het Contactcentrum van RvIG via telefoonnummer 088 9001000 of info@rvig.nl.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Terugmeldvoorziening TMV 2.0

Per 1 juni 2019 gaat de nieuwe Terugmeldvoorziening voor de Basisregistratie Personen (BRP) in productie. Afnemers en bijhouders van de BRP krijgen met TMV2.0 meer functionaliteiten tot hun beschikking zoals het meesturen en ontvangen van bijlagen, contactgegevens en het meegeven van een uitgebreide toelichting. Gemeenten hebben een tweetal rollen in het gebruik van de TMV2.0: In de rol als bijhouder ontvangen zij een terugmelding van een afnemer en moeten deze worden verwerkt. In de rol van afnemer doen zij een terugmelding via de TMV aan de bijhouder.

Terugmeldingen zijn bij de TMV2.0 niet meer automatisch gekoppeld aan een persoonslijst. Dit komt omdat de TMV2.0 niet meer aan de GBA-V gekoppeld is maar een zelfstandige voorziening. Ook het filteren van dubbele terugmeldingen verandert. Gemeenten krijgen in hun rol als bijhouder voortaan alle terugmeldingen één-op-één doorgestuurd.

Gemeente als bijhouder

Gemeenten als bijhouder sluiten aan op de TMV2.0-gebruikersinterface of de TMV2.0-webservice. Beide toegangen zijn alleen bereikbaar via Diginetwerk. Tijdelijk is de gebruikersinterface ook nog bereikbaar via Gemnet; deze mogelijkheid komt aan het einde van 2019 te vervallen. Voor gemeenten die nog geen toegang hebben tot Diginetwerk dan is het raadzaam deze tijdig in te regelen. RvIG verstrekt gemeenten per brief een account op de TMV2.0-gebruikersinterface.

Een aansluiting via TMV2.0-webservice kan worden aangelegd door de IT-leverancier. Hier kunnen gemeenten ook terecht voor meer informatie. De implementatietermijn van de TMV2.0 is inmiddels gestart. De livegang van zowel de gebruikersinterface als de webservices vindt plaats op 1 juni 2019. Alle bijhouders gaan dan in één keer over op de TMV2.0.

In december 2018 is de gemeente Echt-Susteren als eerste gemeente succesvol ingelogd op de TMV 2.0-gebruikersinterface van RvIG.

Gemeente als afnemer

Vanaf 1 juni 2019 kunnen gemeenten als afnemer alleen nog via Digimelding (portaal of webservices) terugmelden op de BRP. Na die datum werkt de oude terugmeldvoorziening van de BRP niet meer.

Aanvullende informatie 

De toegang tot TMV2.0 voor bijhouders verloopt via Diginetwerk. Gemeenten vragen een aansluiting op Diginetwerk aan via één van de zogenaamde koppelnetwerken, bijvoorbeeld GGI-Netwerk. Neem voor meer informatie contact op via ggi@vng.nl.

Webinar terugmeldvoorziening 2.0 (TMV)

Op 15 november werd TMV 2.0 voor bijhouders uitgelegd in een webinar. In het webinar vertelt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), in samenwerking met VNG-Realisatie, meer over de nieuwe Terugmeldvoorziening (de TMV 2.0) voor gemeenten in de rol van bijhouders. Ook ziet u hoe uw gemeente een account aanvraagt voor de TMV 2.0-gebruikersinterface. In een (fictieve) praktijkcasus laat afnemer JustID de gemeente Westland zien hoe zij komen tot hun gerede twijfel bij het doen van terugmeldingen op de BRP.