Basisregistratie Personen (BRP)

Basisregistratie Personen (BRP)

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de ‘niet-ingezetenen’. De BRP is een samenvoeging van de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) en de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Het project operatie BRP is in 2017 door de minister stopgezet.

Doel van dit product

Dankzij de BRP verbetert de kwaliteit van de gegevens en is de informatie direct beschikbaar. Ook wordt het voor inwoners mogelijk om in een andere gemeente dan de woongemeente een uittreksel uit de basisregistratie aan te vragen.

Achtergronden van de BRP

De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP maakt deel uit van het Stelsel van Basisregistraties, twaalf door de overheid officieel aangewezen registraties met gegevens die door alle overheidsinstellingen en bestuursorganen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. In de BRP staan persoonsgegevens. Het gaat daarbij onder andere om naam, geboortedatum, geboorteplaats, verblijfplaats en familierelaties.

Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens Het programma Operatie Basisregistratie Personen (oBRP) is in juli 2017 door de Minister van Binnenlandse Zaken stopgezet. Op initiatief van een aantal gemeenten (waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) en VNG heeft een verkenning plaatsgevonden naar een Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens (GVR).  De VNG heeft december 2017 samen met haar partners besloten om het project GVR stop te zetten.

Overheidsinstellingen gebruiken verplicht de BRP als ze persoonsgegevens nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten of de berekening van een studietoelage. Ook andere organisaties zoals pensioenfondsen, de Belastingdienst en onderzoeksinstellingen gebruiken de gegevens uit de BRP.

De Basisregistratie Personen bestaat uit twee onderdelen:

  • Persoonsgegevens over inwoners van Nederland: De Nederlandse gemeenten beheren de gegevens van ‘ingezetenen’, de inwoners van Nederland. Elke gemeente houdt een eigen bevolkingsadministratie bij waarin ze de gegevens van hun inwoners registreren.
  • Persoonsgegevens over niet-ingezetenen: In de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) staan de persoonsgegevens van mensen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie met Nederland hebben. Denk aan personen die in het buitenland wonen, maar een pensioen uit Nederland ontvangen. Personen die korter dan vier maanden in Nederland verblijven en de Nederlandse overheid nodig hebben, schrijven zich in deze registratie in. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de RNI.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Webinar terugmeldvoorziening 2.0 (TMV)

Op 15 november werd TMV 2.0 voor bijhouders uitgelegd in een webinar. In het webinar vertelt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), in samenwerking met VNG-Realisatie, meer over de nieuwe Terugmeldvoorziening (de TMV 2.0) voor gemeenten in de rol van bijhouders. Ook ziet u hoe uw gemeente een account aanvraagt voor de TMV 2.0-gebruikersinterface. In een (fictieve) praktijkcasus laat afnemer JustID de gemeente Westland zien hoe zij komen tot hun gerede twijfel bij het doen van terugmeldingen op de BRP.