Basisregistratie Inkomen (BRI)

Basisregistratie Inkomen (BRI)

In de Basisregistratie Inkomen staat van ongeveer 13 miljoen burgers het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon. Overheidsorganisaties gebruiken de BRI om toeslagen, subsidies of uitkeringen te bepalen. Voor burgers gebruikt de Belastingdienst in plaats van de BRI, het begrip ‘geregistreerd inkomen’. Vanaf 1 juni 2015 kunnen inwoners hun geregistreerd inkomen raadplegen op MijnOverheid. Opdrachtgever van de BRI is het ministerie van Financiën.

Doel van dit product

Door middel van de BRI kunnen overheidsorganisaties sneller toeslagen, subsidies of uitkeringen bepalen en toekennen.

Waarom de BRI?

Met behulp van de BRI registreert de Belastingdienst het geregistreerde inkomen, gebaseerd op de aangifte inkomstenbelasting, of het belastbaar jaarloon, gebaseerd op de uitkering, pensioen of loon uit loondienst.

De BRI maakt deel uit van het Stelsel van Basisregistraties, tien door de overheid officieel aangewezen registraties met gegevens die door alle overheidsinstellingen en bestuursorganen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Organisaties gebruiken het inkomen uit de BRI om bijvoorbeeld de hoogte van een toeslag, eigen bijdrage of toelage te berekenen.

De BRI wordt onder meer gebruikt door:

  • CAK (Centraal administratiekantoor)
  • Raad voor de rechtsbijstand
  • Belastingdienst/Toeslagen
  • DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

Burgers bekijken het geregistreerd inkomen op Mijn Belastingdienst en op MijnOverheid.

Implementeren van de BRI

Afnemers met vragen nemen contact op met het Contactcenter Gegevensuitwisseling van Belastingdienst/ Centrale Administratie. Particulieren met vragen nemen contact op met de Belastingdienst.