De Omgevingswet

Analyse invoeringswet Omgevingswet

In het kader van een eerdere verkenning hebben we een informatiekundige analyse gemaakt van de Omgevingswet. De Analyse Invoeringswet Omgevingswet is een vervolg hierop, waarbij we naast de Omgevingswet ook de Invoeringswet geanalyseerd hebben. De informatiekundige analyse brengt in beeld welke eisen de wet- en regelgeving stelt aan de informatievoorziening. Via werkateliers valideren we de resultaten bij een groep gemeenten. Zo verzamelen we ook de wensen van gemeenten op het gebied van informatievoorziening over wet- en regelgeving.

Doel van deze verkenning

Inzicht geven in de eisen die de Omgevingswet stelt aan de gemeentelijke informatievoorziening en het borgen van eisen uit de praktijk in de wet.

Waarom

De analyse kijkt vanuit twee perspectieven naar de wet- en regelgeving. Allereerst hebben we in kaart gebracht welke eisen de wet aan de gemeentelijke informatievoorziening stelt. Ten tweede zijn we nagegaan welke eisen en wensen vanuit de uitvoeringspraktijk in de wet geborgd moeten worden. Het gaat daarbij zowel om landelijke als lokale regelgeving.

Gemeenten beschikken met dit document over een informatiekundige analyse van de Invoeringswet, in aanvulling op de eerdere analyse van de Omgevingswet. 

Aanvullende informatie

Wilt u meer weten over deze verkenning? Neem dan contact op met Jos Dolstra