Programma Verbinden Schuldendomein

Programma Verbinden Schuldendomein

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten. Het is niet eenvoudig om overzicht te houden op al die trajecten.

Doel van dit product

Dit project draagt bij aan het optimaliseren van de ketensamenwerking (gemeenten, UWV, SVB) rond de aanpak van schulden. Door te werken aan een betere onderlinge verbinding van diverse – lokale en landelijke – lopende initiatieven op dit gebied. De focus ligt daarbij op advies en ondersteuning vanuit informatiekundige oplossingen.    

Waarom

Gemeenten hebben daarom behoefte aan onderlinge verbinding van de lopende trajecten die met schuldhulpverlening te maken hebben. Op impact én inhoud. Dit project – dat zich vooral richt op de informatievoorziening binnen en rond het domein van Werk en Inkomen – voorziet in die behoefte.

Een groot deel van de trajecten op het gebied van schuldhulpverlening maakt gebruik van gegevens uit het domein van Werk en Inkomen (gemeenten, UWV, SVB). Binnen dit project werkt de VNG samen met deze partijen, in opdracht van het ministerie van SZW. Daarbij zoeken we steeds de verbinding met andere betrokken domeinen en ministeries. Want de schuldhulpverlening is een dienstverlening die bij uitstek domeinoverschrijdend is.

Dit project adviseert het ministerie van SZW en belangrijke ketenpartners op het gebied van informatievoorziening bij actuele wetswijzigingen rond schuldhulpverlening. Verder brengen we landelijke, lokale en regionale initiatieven rond de aanpak van schulden in kaart. We inventariseren, analyseren, en categoriseren. We zoeken naar mogelijkheden voor inhoudelijke verbinding. En we kijken welke activiteiten samengevoegd kunnen worden. Hierbij richten we ons vooral op de informatievoorziening binnen en rond het domein van Werk en Inkomen.

Implementatie-ondersteuning

Samenhang vier wetten

Welke welkwijzigingen op het gebied van schulden komen eraan en hoe zien de wetswijzingen eruit? VNG Realisatie heeft de wetten samengevat in een handreiking.

Aanmelden schuldencoördinator

De coördinator gemeentelijk schuldendomein is voor VNG het (coördinerend) aanspreekpunt in de communicatie over de wetten verbinden schuldendomein en de ondersteuning die de VNG hierbij biedt. Bekijk hier een volledige beschrijving van de rol.

U kunt zich hier aanmelden als schuldencoördinator van uw gemeente. 


Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv)

Om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereidingen voor de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (wet vbvv) heeft de VNG verschillende documenten opgesteld die voortdurend worden bijgewerkt:

Bekijk ook hier onze informatievideo over de komende wijzigingen van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (wet vbvv)

Oplegger techniekkeuze rekentool Wvbvv

Bij het vaststellen van de beslagvrije voet moeten gemeenten als beslagleggende partij gebruik maken van een landelijke rekentool zodat de berekening eenduidig wordt uitgevoerd. Er zijn twee mogelijkheden om gebruik te maken van de rekentool: een aansluiting op het webportaal of een applicatie-to-applicatieoplossing. De voorkeursoplossing kan per invorderingsrol verschillen.

De oplegger geeft een overzicht van de verschillen tussen beide oplossingen en beschrijft de belangrijkste acties om gekozen oplossing te realiseren. 

Techniekkeuze

 


Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wordt vroegsignalering van schulden een wettelijke taak voor de gemeente. In de tekening Vroegsignalering gemeenten is weergegeven hoe het werkproces er vanaf 1 januari 2021 uit gaat zien. 


Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewindzaken (Ags) 


 

  Nieuwsbrieven

  Het project Verbinden Schulden informeert de schuldencoördinatoren via een nieuwsbrief. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief. 

  U vindt de laatste nieuwsbrieven hieronder:


  (be)spreekuren van het Programma Verbinden Schuldendomein

  In de (be)spreekuren kunt u actuele kennis opdoen en ervaringen uitwisselen. Elk (be)spreekuur heeft een actueel onderwerp dat experts uit het programma samen met u uitdiepen: een mooie manier om uw vragen te stellen en beelden over uitvoering te toetsen bij collega’s. Aanmelden kan via dit formulier. Op het formulier staan ook de komende data en onderwerpen.


  Webinar: In kaart brengen van het Schuldenlandschap

  De aanpak van schuldenproblematiek staat hoog op de agenda in ons land. Meer dan 30% van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden en 1 op de 5 huishoudens heeft zelfs te maken met risicovolle schulden. Schulden werken verlammend. Het kabinet en de VNG besteden veel aandacht aan dit voor gemeenten belangrijke onderwerp en zetten vol in op preventie, effectievere schuldhulp en sociale incasso.

  Bekijk hieronder het webinar VNG Schuldenlandschap van 11 mei 2020.

  Om het schuldenlandschap goed in kaart te brengen, worden er tegels. In deze presentatie worden deze toegelicht: 

  Downloads schulden


  Leveranciersdocumenten


  Nieuwsbrief voor leveranciers

  Softwareleveranciers spelen een belangrijke rol om de wettelijke wijzigingen te verwerken in de procesapplicaties. De applicatieleveranciers werken in opdracht van de gemeenten, IGSD’s en belastingsamenwerkingen. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Aanmelden kan via dit formulier.

  Het laatste nieuws vindt u hieronder:


  Berichtenspecificaties

  De onderstaande documenten kunnen door gemeenten en softwareleveranciers worden gebruikt bij de voorbereidingen op de technische implementatie van de vbvv.

  Modelmededeling

  Voorbeeldberichten

  Functionele beschrijving centrale voorziening

  Gemeenteportaal