Smart cities

Verbinden Schuldendomein

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten. Het is niet eenvoudig om overzicht te houden op al die trajecten.

Doel van dit product

Dit project draagt bij aan het optimaliseren van de ketensamenwerking (gemeenten, UWV, SVB) rond de aanpak van schulden. Door te werken aan een betere onderlinge verbinding van diverse – lokale en landelijke – lopende initiatieven op dit gebied. De focus ligt daarbij op advies en ondersteuning vanuit informatiekundige oplossingen.    

Waarom

Gemeenten hebben daarom behoefte aan onderlinge verbinding van de lopende trajecten die met schuldhulpverlening te maken hebben. Op impact én inhoud. Dit project – dat zich vooral richt op de informatievoorziening binnen en rond het domein van Werk en Inkomen – voorziet in die behoefte.

Een groot deel van de trajecten op het gebied van schuldhulpverlening maakt gebruik van gegevens uit het domein van Werk en Inkomen (gemeenten, UWV, SVB). Binnen dit project werkt de VNG samen met deze partijen, in opdracht van het ministerie van SZW. Daarbij zoeken we steeds de verbinding met andere betrokken domeinen en ministeries. Want de schuldhulpverlening is een dienstverlening die bij uitstek domeinoverschrijdend is.

Dit project adviseert het ministerie van SZW en belangrijke ketenpartners op het gebied van informatievoorziening bij actuele wetswijzigingen rond schuldhulpverlening. Verder brengen we landelijke, lokale en regionale initiatieven rond de aanpak van schulden in kaart. We inventariseren, analyseren, en categoriseren. We zoeken naar mogelijkheden voor inhoudelijke verbinding. En we kijken welke activiteiten samengevoegd kunnen worden. Hierbij richten we ons vooral op de informatievoorziening binnen en rond het domein van Werk en Inkomen.

Handreiking wetswijzingen schulden

Welke welkwijzigingen op het gebied van schulden komen eraan en hoe zien de wetswijzingen eruit? VNG Realisatie heeft de wetten samengevat in een samenvattende handreiking.

Schuldenlandschap

De digitale etalage met het Schuldenlandschap en de ingebouwde maturity-check helpt gemeenten om hun positie te bepalen binnen het schuldhulpverleningsproces. Vanuit het verkregen zelfinzicht kiest u als gemeente, de voor u relevante good practices van andere gemeenten.

De etalage is zowel thematisch raadpleegbaar als vanuit het perspectief van veranderende wetgeving. Het helpt gemeenten bij het beantwoorden van vragen zoals “Waar moeten de ICT voorzieningen op aangepast worden en hoe zijn de common ground principes daarbij in te zetten?”.

Landkaart schuldenlandschap