Verbinden Schuldendomein

Verbinden Schuldendomein

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten. Het is niet eenvoudig om overzicht te houden op al die trajecten.

Doel van dit product

Dit project draagt bij aan het optimaliseren van de ketensamenwerking (gemeenten, UWV, SVB) rond de aanpak van schulden. Door te werken aan een betere onderlinge verbinding van diverse – lokale en landelijke – lopende initiatieven op dit gebied. De focus ligt daarbij op advies en ondersteuning vanuit informatiekundige oplossingen.    

Waarom

Gemeenten hebben daarom behoefte aan onderlinge verbinding van de lopende trajecten die met schuldhulpverlening te maken hebben. Op impact én inhoud. Dit project – dat zich vooral richt op de informatievoorziening binnen en rond het domein van Werk en Inkomen – voorziet in die behoefte.

Een groot deel van de trajecten op het gebied van schuldhulpverlening maakt gebruik van gegevens uit het domein van Werk en Inkomen (gemeenten, UWV, SVB). Binnen dit project werkt de VNG samen met deze partijen, in opdracht van het ministerie van SZW. Daarbij zoeken we steeds de verbinding met andere betrokken domeinen en ministeries. Want de schuldhulpverlening is een dienstverlening die bij uitstek domeinoverschrijdend is.

Dit project adviseert het ministerie van SZW en belangrijke ketenpartners op het gebied van informatievoorziening bij actuele wetswijzigingen rond schuldhulpverlening. Verder brengen we landelijke, lokale en regionale initiatieven rond de aanpak van schulden in kaart. We inventariseren, analyseren, en categoriseren. We zoeken naar mogelijkheden voor inhoudelijke verbinding. En we kijken welke activiteiten samengevoegd kunnen worden. Hierbij richten we ons vooral op de informatievoorziening binnen en rond het domein van Werk en Inkomen.

Implementatie-ondersteuning

Welke welkwijzigingen op het gebied van schulden komen eraan en hoe zien de wetswijzingen eruit? VNG Realisatie heeft de wetten samengevat in een handreiking.


Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (wet vBVV)

Om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereidingen voor de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (wet vBVV) heeft de VNG verschillende documenten opgesteld die voortdurend worden bijgewerkt:

Bekijk ook hier onze informatievideo over de komende wijzigingen van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (wet vBVV)

Oplegger techniekkeuze rekentool WvBvv

Bij het vaststellen van de beslagvrije voet moeten gemeenten als beslagleggende partij gebruik maken van een landelijke rekentool zodat de berekening eenduidig wordt uitgevoerd. Er zijn twee mogelijkheden om gebruik te maken van de rekentool: een aansluiting op het webportaal of een applicatie-to-applicatieoplossing. De voorkeursoplossing kan per invorderingsrol verschillen.

De oplegger geeft een overzicht van de verschillen tussen beide oplossingen en beschrijft de belangrijkste acties om gekozen oplossing te realiseren. Meer informatie over de techniekkeuze vindt u in de Handreiking techniekkeuze op onze website.  

Techniekkeuze WvBvv


Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewindzaken (Ags) 

Webinar het schuldenlandschap in kaart

De aanpak van schuldenproblematiek staat hoog op de agenda in ons land. Meer dan 30% van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden en 1 op de 5 huishoudens heeft zelfs te maken met risicovolle schulden. Schulden werken verlammend. Het kabinet en de VNG besteden veel aandacht aan dit voor gemeenten belangrijke onderwerp en zetten vol in op preventie, effectievere schuldhulp en sociale incasso.

Bekijk hieronder het webinar VNG Schuldenlandschap van 11 mei 2020.

Om het schuldenlandschap goed in kaart te brengen, worden er tegels. In deze presentatie worden deze toegelicht: 

Aanmelden schuldencoördinator

De coördinator gemeentelijk schuldendomein is voor VNG het (coördinerend) aanspreekpunt
in de communicatie over de wetten verbinden schuldendomein en de ondersteuning die de
VNG hierbij biedt. Bekijk hier een volledige beschrijving van de rol.

U kunt zich hier aanmelden als schuldencoördinator van uw gemeente. 

Nieuwsbrieven

Het project Verbinden Schulden informeert de schuldencoördinatoren via een nieuwsbrief. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief. 

U vindt de laatste nieuwsbrief hieronder:

Downloads schulden

Berichtenspecificaties

De onderstaande documenten kunnen door gemeenten en softwareleveranciers worden gebruikt bij de voorbereidingen op de technische implementatie van de vBVV.

Modelmededeling

Voorbeeldberichten

Functionele beschrijving centrale voorziening