werken als een overheid

Werken als één overheid

Inwoners en ondernemers willen hun zaken gemakkelijk afhandelen. Snel, betrouwbaar en veilig. Waar mogelijk digitaal, als nodig persoonlijk. En eenduidig: zaken die vanuit klantperspectief logisch bij elkaar horen in samenhang afhandelen. Gemeenten werken daarom steeds meer samen. Met elkaar én met uitvoeringsorganisaties. Door te werken als één overheid kunnen ze hun dienstverlening écht vanuit vragen van inwoners en ondernemers inrichten.

Belang van dit onderwerp

Om hun dienstverlening te verbeteren werken gemeenten samen. Met elkaar: diensten die voor gemeenten hetzelfde zijn, collectief organiseren. En met uitvoeringsorganisaties: zaken in samenhang afhandelen.

Waarom

Gemeenten streven naar één efficiënte, open en transparante overheid. Diensten die voor alle gemeenten hetzelfde zijn, willen we collectief organiseren. Dat scheelt niet alleen geld en tijd. Door dezelfde dienstverlening op dezelfde manier aan te bieden, maken we het voor burgers en bedrijven ook makkelijker.

Werken als één overheid is ook: als gemeenten en uitvoeringsorganisaties samenwerken om de gemeenschappelijke dienstverlening verbeteren. Zaken die vanuit perspectief van inwoners of ondernemers logisch bij elkaar horen ook in samenhang met elkaar behandelen. Vanuit de thema’s ‘overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de burger’ en ‘mensgerichte schuldhulpverlening’ onderzoeken we in een serie innovatieve pilots hoe die samenwerking in de praktijk werkt. En wat de mogelijkheden zijn om deze werkwijzen te standaardiseren.

Overheidsdienstverlening vanuit klantperspectief

Hoe ziet onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers eruit als we vanuit hun perspectief redeneren? Als we hun vragen echt centraal stellen? Hoe werkt dat in de praktijk? Wat levert het op en wat vraagt het van de verschillende overheidsorganisaties? In een aantal pilotprojecten brengen we dat in de praktijk.

Mensgerichte schuldhulpverlening

In Nederland zitten bijna 100.000 huishoudens in een schuldhulpverleningstraject. Gemeenten en uitvoeringsorganisaties onderzoeken in een aantal pilotprojecten hoe ze – door samen te werken – mensen met schulden beter kunnen helpen. Waarbij het uitgangspunt is de mensen centraal te stellen. En niet het systeem, de processen of de eigen organisaties. Het draait om mensgerichte schuldhulpverlening.

Aanvullende informatie

Innovatief standaardiseren is een initiatief vanuit het veld, geleid door gemeenten en gefaciliteerd vanuit VNG/VNG Realisatie en overkoepelende organisaties. Het doel is innovaties van dienstverlening op te schalen. Uitvoering gebeurt in samenwerking met meerdere gemeenten en uitvoeringsorganisaties. De pilotprojecten worden versterkt door het Uitvoerdersoverleg en het Kloosterhoeveberaad bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, overkoepelende organisaties en het Rijk. Lees voor meer informatie het document Kloosterhoeveberaad.

7 producten die raken aan dit onderwerp

Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening

In een paar muisklikken je zaken met de overheid regelen. Het kan allemaal via de computer en smartphone. Voor de meeste burgers is dit erg handig en prettig. Maar niet voor iedereen, en niet in elke situatie.
Gewijzigd: 19 augustus 2019
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Jouw succes, mijn succes

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties bedenken online toepassingen die de dienstverlening verbeteren. Door deze projecten te delen, profiteren meer overheden hiervan.
Gewijzigd: 24 oktober 2019
verkenning

Collectieve afspraken

Ondersteuning schuldhulpverlening

Een gezamenlijke, eenduidige en snelle aanpak bij schulden, waardoor de burger sneller, makkelijker en in één keer goed geholpen wordt.
Gewijzigd: 24 oktober 2019
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Regie op gegevens ten behoeve van schuldhulpverlening

Uitvoeringsorganisaties en gemeenten stellen persoonlijke financiële gegevens beschikbaar om burgers middels apps op een laagdrempelige manier inzicht te geven in hun financiële situatie.
Gewijzigd: 16 februari 2021
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Vensters voor bedrijfsvoering

Weet u als manager bedrijfsvoering van uw gemeente hoe groot uw percentage overhead is? Hebt u dit percentage wel eens vergeleken met een andere gemeente? Met Vensters voor Bedrijfsvoering onderzoekt u de bedrijfsvoering van uw gemeente met al deze gegevens bij elkaar.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Gezamenlijke dienstverlening op locatie van de gemeente

Bij deelnemende gemeenten aan de pilot ‘Gezamenlijke dienstverlening op locatie’ kunnen inwoners terecht met inhoudelijke complexe vragen die niet telefonisch of digitaal beantwoord kunnen worden.
Gewijzigd: 2 maart 2020
product

Lokale ambitie
In gebruik

Serviceformules

Servicevormules dragen bij aan het klantgericht, efficiënt en herkenbaar maken van de gemeentelijke dienstverlening.
Gewijzigd: 25 januari 2021
product

Lokale ambitie
In gebruik