Vernieuwingsprogramma Werk en Inkomen

Vernieuwingsprogramma's Werk en Inkomen

Het programma met als thema de inwoner, van toneelknecht naar regisseur richt zich op vier kernpunten: de trajecten Schuldenproblematiek synchroniseren, het Werkdomein digitaliseren, Inkomensdomein (Suwinet) moderniseren en de bestaande digitale SUWI-uitvoering stroomlijnen. 

Belang van dit onderwerp

Er worden nog nadrukkelijker dan voorheen, eisen gesteld aan de samenwerking binnen de ketens van Werk en Inkomen. De technologische ontwikkelingen versterken deze behoefte. Vanuit SZW-initiatieven, in samenwerking met de SUWI-partijen en in overleg met gemeenten is de VNG begonnen met een Vernieuwingsprogramma op het gebied van Werk & Inkomen.

Waarom

Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Ze zijn daarmee aan de slag, op allerlei manieren. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. VNG pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen. Daarvoor werken VNG Beleid en VNG Realisatie nauw samen in het Vernieuwingsprogramma Werk en Inkomen.

4 producten die raken aan dit onderwerp

Doorontwikkelen SUWI

Een gestroomlijnde duurzame samenwerking in de keten van Werk en Inkomen is belangrijk. Want alleen dan kunnen inwoners en ondernemers optimaal geholpen worden.
Gewijzigd: 23 juli 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Moderniseren Werkdomein

Om het aanbod van werkzoekenden en de vraag van werkgevers op elkaar af te stemmen, is het belangrijk dat het UWV en gemeenten nauw met elkaar samenwerken.
Gewijzigd: 26 november 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Verbinden Schuldendomein

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten.
Gewijzigd: 11 november 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

4 producten die raken aan dit onderwerp

Doorontwikkelen SUWI

Een gestroomlijnde duurzame samenwerking in de keten van Werk en Inkomen is belangrijk. Want alleen dan kunnen inwoners en ondernemers optimaal geholpen worden.
Gewijzigd: 23 juli 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Moderniseren Werkdomein

Om het aanbod van werkzoekenden en de vraag van werkgevers op elkaar af te stemmen, is het belangrijk dat het UWV en gemeenten nauw met elkaar samenwerken.
Gewijzigd: 26 november 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Verbinden Schuldendomein

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten.
Gewijzigd: 11 november 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik