Projecten werk, inkomen en schulden

Projecten werk, inkomen en schulden

Inwoners begeleiden naar passend werk, inzicht geven in hun bestedingsruimte of hen ondersteunen bij het oplossen van schulden: gemeenten willen in hun dienstverlening aansluiten bij de leefwereld van inwoners. Dat vraagt om een zo integraal mogelijke benadering èn om inwoners zoveel mogelijk zelf de regie te geven.

Belang van dit onderwerp

Er worden nog meer eisen gesteld aan de samenwerking binnen de ketens van werk, inkomen en schulden. VNG is samen met SZW een aantal projecten begonnen op het gebied van werk en inkomen en schulden met het doel hiervoor oplossingen aan te dragen. Samen met gemeenten, ketenpartijen, werkgevers en met leveranciers, in het belang van de inwoner.

Waarom

Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Ze zijn daarmee aan de slag, op allerlei manieren. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. VNG pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen. Daarvoor werken VNG Beleid en VNG Realisatie nauw binnen de projecten werk, inkomen en schulden.

Tool Werklandschap verder ontwikkeld

Gemeenten hebben de taak om werkzoekenden naar werk te begeleiden. En daar waar dit (nog) niet mogelijk is, optimaal te laten ontwikkelen en laten meedoen in de maatschappij. Daarin werken ze samen met werkgevers, het UWV en andere ketenpartners. UWV, gemeenten en VNG Realisatie hebben daarom de tool Werklandschap ontwikkeld. De tool laat zien welke dienstverlening gemeenten bieden aan werkzoekenden; het maakt inzichtelijk welke stappen er worden doorlopen. En het ondersteunt werkgevers in het vinden van de juiste kandidaten. Het werklandschap kan per inwoner of werkgever verschillen in aantal stappen en de volgorde ervan. Het is tenslotte maatwerk. 

Naar een transparante en toegankelijke arbeidsmarkt
Een transparant werkzoekenden bestand is essentieel om effectieve werkgeversdienstverlening te kunnen bieden en meer werkzoekenden aan het werk te helpen. Samen werken wij aan een transparante en toegankelijke arbeidsmarkt, waarin profielen van (bemiddelbare) werkzoekenden en vacatures worden uitgewisseld tussen (of direct met) andere overheidsinstanties, werkgevers, werkzoekenden en bemiddelaars.  

Wensen gemeenten naar SZW voor modernisering Werkdomein

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil het Werkdomein graag met gemeenten en ketenpartijen verder moderniseren. Er moet nieuw beleid komen voor het uitwisselen van gegevens en het verder digitaliseren. Daarom heeft VNG een notitie opgesteld over de wensen van gemeenten en hoe zij de toekomst van de keteninformatisering zien. De notitie ‘Modernisering van het Werkdomein’ beschrijft deze visievorming vanuit gemeentelijke perspectief.

3 producten die raken aan dit onderwerp

Moderniseren Werkdomein

Om het aanbod van werkzoekenden en de vraag van werkgevers op elkaar af te stemmen, is het belangrijk dat het UWV en gemeenten nauw met elkaar samenwerken.
Gewijzigd: 5 oktober 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Programma Verbinden Schuldendomein

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten.
Gewijzigd: 7 oktober 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik