Projecten werk, inkomen en schulden

Projecten werk, inkomen en schulden

Inwoners begeleiden naar passend werk, inzicht geven in hun bestedingsruimte of hen ondersteunen bij het oplossen van schulden: gemeenten willen in hun dienstverlening aansluiten bij de leefwereld van inwoners. Dat vraagt om een zo integraal mogelijke benadering èn om inwoners zoveel mogelijk zelf de regie te geven.

Belang van dit onderwerp

Er worden nog meer eisen gesteld aan de samenwerking binnen de ketens van werk, inkomen en schulden. VNG is samen met SZW een aantal projecten begonnen op het gebied van werk en inkomen en schulden met het doel hiervoor oplossingen aan te dragen. Samen met gemeenten, ketenpartijen, werkgevers en met leveranciers, in het belang van de inwoner.

Waarom

Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Ze zijn daarmee aan de slag, op allerlei manieren. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. VNG pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen. Daarvoor werken VNG Beleid en VNG Realisatie nauw binnen de projecten werk, inkomen en schulden.

3 producten die raken aan dit onderwerp

Moderniseren Werkdomein

Om het aanbod van werkzoekenden en de vraag van werkgevers op elkaar af te stemmen, is het belangrijk dat het UWV en gemeenten nauw met elkaar samenwerken.
Gewijzigd: 17 december 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Verbinden Schuldendomein

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten.
Gewijzigd: 20 januari 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik