Ondernemersdienstverlening

Ondernemersdienstverlening

Ondernemers zijn maatschappelijk van belang voor het economisch klimaat en de bedrijvigheid. Daarom staat ondernemersdienstverlening door gemeenten als apart thema op de agenda. Snelle en oplossingsgerichte (digitale) dienstverlening, beperking van regeldruk en goede communicatie zijn essentieel in de samenwerking met ondernemers.

Belang van dit onderwerp

Ondernemers zijn maatschappelijk van belang voor het economisch klimaat en voor de bedrijvigheid. Snelle en oplossingsgerichte (digitale) dienstverlening aan ondernemers is daarmee essentieel.

Waarom

De recente maatregelen met betrekking tot het coronavirus hebben veel impact op gemeenten en hun ondernemers. Lees op deze VNG pagina meer nieuws, veelgestelde vragen en relevante links: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/coronavirus

De economie is volop in beweging. Succesvolle gemeenten bieden een optimaal ondernemersklimaat, dat rekening houdt met lokale omstandigheden en bijdraagt aan sociale cohesie. Ook regio’s ontwikkelen zich tot bloeiende economische netwerken. Voor gemeenten is het steeds belangrijker om zich hier binnen te positioneren. Uitdagingen als de energie transitie, circulaire economie en digitale economie kunnen daarin kansen zijn. Deze ontwikkelingen roepen ook vragen op, hoe verhoudt dit zich tot zaken als dienstverlening, vergunningverlening en retailbeleid van de gemeente? Ondernemersdienstverlening van VNG Realisatie houdt zich bezig met de vraag wat gemeenten kunnen bijdragen aan een succesvolle economie.

Economisch succesvolle gemeenten

Samen met gemeenten kijken we met behulp van webinars, mini-congressen en verschillende onderzoeken hoe gemeenten economisch succesvol kunnen zijn. Daarnaast sluiten we aan bij de standpunten van VNG beleid over het 'versterken van de arbeidsmarkt door het stimuleren van de regionale economie'.

Regeldruk

Ondernemers geven nog altijd aan dat zij wel eens tegen overmatige bureaucratie aanlopen. Dat ze willen innoveren, maar dat de overheid niet kan meewerken vanwege de wetgeving. Gemeenten willen op hun beurt vaak wel innovaties mogelijk maken, maar zijn door wetgeving ook vaak beperkt. Denk aan mengvormen voor winkels en de Horeca, zoals een wasserette waar ook een wijntje wordt geschonken. Maar vaak zijn de mogelijkheden om te experimenteren beperkt.

Daarnaast is het soms een kwestie van anders naar de wetgeving kijken, en nadenken hoe iets wèl kan. Wat doen gemeenten die effectief innovatie mogelijk maken? VNG realisatie zette een en ander op een rijtje:

Actuele thema’s

Uit eerdere ondernemerspeilingen blijkt dat snelle en oplossingsgerichte (digitale) dienstverlening aan ondernemers, beperking van regeldruk en goede communicatie essentieel zijn. Binnen het Kenniscentrum Dienstverlening worden daarom diverse webinars en bijeenkomsten georganiseerd rond onderwerpen zoals regeldrukreductie, gemeentelijke financieringsmogelijkheden voor ondernemers en dienstverlening aan specifieke groepen zoals zzp’ers en mkb’ers. Er staan wisselend ook actuele thema’s op de agenda zoals de bijdrage van beleid aan een circulaire economie, de randvoorwaarden voor de digitale economie.

Mist u een thema waar VNG Realisatie aandacht aan moet besteden of wilt u met collega’s verder praten over de bovenstaande thema’s? Praat dan met ons mee op het VNG Forum.

In de praktijk

Een voorbeeld van oplossingsgerichte ondernemersdienstverlening is de ondernemerspeiling in combinatie met een klantreis. De gemeente Stichtse Vecht benaderde alle 1.500 grote en minder grote ondernemers en 2.500 zzp’ers voor de ondernemerspeiling. De peiling bevestigde het beeld van knelpunten rond vergunningverlening en de communicatie. Tijdens het opstellen van het verbeterplan deed het kenniscentrum dienstverlening van VNG Realisatie het voorstel een klantreis toe te passen.

Jessica ten Brummeler, strategisch beleidsadviseur Dienstverlening bij Stichtse Vecht: ‘De Ondernemerspeiling zorgde voor bewustwording en vormde een goede basis om de klantreis te plannen. Die reis wees ons op de precieze knelpunten. Uiteindelijk hebben we die verbetering gekoppeld aan drie thema’s: vergunningverlening, samenwerking met ondernemers en communicatie.”

Wil uw gemeente ondernemers beter van dienst zijn?

VNG Realisatie heeft een handige hand out gemaakt met tien elementen die werken in ondernemersdienstverlening. Het geeft u als gemeente snel inzicht in welke factoren bijdragen aan succesvolle dienstverlening aan ondernemers. 

Een andere handige hand out gaat over hoe u ondernemers effectief ondersteunt bij vragen over financiën tot hun zoektocht naar opdrachten of een werkruimte. Deze en andere hand outs vindt u onder downloads.

Verder is er een handreiking van 10 werkende elementen naar een digitale economie. We zien dat gemeenten die hun ondernemers ondersteunen in de digitale revolutie en zich profileren op dit vlak, bloeiende economische regio’s zijn. Meer lezen hoe u uw regio op de kaart kunt zetten en uw ondernemers hierin mee kunt nemen? Lees hier onze handreiking 10 werkende elementen naar een digitale economie.

5 producten die raken aan dit onderwerp

Ondernemerspeiling

Met de Ondernemerspeiling weet u hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. Zo kunt u beleid ontwikkelen dat aansluit bij de ondernemersbehoeften.
Gewijzigd: 10 december 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Steun voor de zzp’ers in uw gemeente

Met de informatie op deze pagina geven we gemeenten handvatten om zzp’ers (beter) te helpen.
Gewijzigd: 21 september 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Financiële steun voor ondernemers

Door het ondersteunen van ondernemers in een vroeg stadium voorkomt de gemeente dat een ondernemer dieper in de financiële problemen komt.
Gewijzigd: 16 september 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Webteksten voor toptaken gemeentelijke websites

Heldere en begrijpelijke webteksten zijn essentieel voor succesvolle online gemeentelijke dienstverlening. Daarom maakte VNG Realisatie in samenwerking met gemeenten en de Stichting Lezen en Schrijven voorbeeldteksten.
Gewijzigd: 20 september 2021
product

Lokale ambitie
In gebruik