Schuldhulpverlening

Mensgerichte schuldhulpverlening

In Nederland hebben naar schatting bijna 1,4 miljoen huishoudens problematische schulden of een risico daarop. Gemeenten en uitvoeringsorganisaties onderzoeken in een aantal pilotprojecten hoe ze – door samen te werken – mensen met schulden beter kunnen helpen. Het uitgangspunt hierbij is mensen centraal te stellen en niet het systeem, de processen of de eigen organisaties.

Belang van dit onderwerp

Om burgers met schulden beter en sneller te helpen, werken gemeenten en uitvoeringsorganisaties samen. Onder andere rond schuldhulpverlening. Een belangrijk maatschappelijk vraagstuk met veel impact.

Waarom

Waarom
In Nederland zitten bijna 100.000 mensen in een schuldhulpverleningstraject. En nog (veel) meer huishoudens hebben problematische schulden. Het hebben van schulden is één van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Mensen raken in een isolement, worden gemakkelijker doelwit van uitbuiting, ervaren veel stress en krijgen  psychische problemen. Gemeenten en uitvoeringsorganisaties onderzoeken in een aantal pilotprojecten hoe ze – door samen te werken – mensen met schulden beter kunnen helpen, waarbij het uitgangspunt is de mensen centraal te stellen. En niet het systeem, de processen of de eigen organisaties. 

Hoe dat in de praktijk werkt, toetsen we in een aantal pilotprojecten:

  • Regie op gegevens ten behoeve van schuldhulpverlening: burgers op een gebruiksvriendelijke manier meer inzicht geven in hun financiële situatie en regie geven op hun eigen financiële gegevens.
  • Signalering stop ANW: SVB en gemeenten ondersteunen gezamenlijk nabestaanden om weer te participeren op de arbeidsmarkt, financieel zelfredzaam te worden en op korte en lange termijn niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.
  • Verkenning vroegsignalering o.b.v. CBS-data: Inventarisatie van de broninformatie rondom problematische schulden. Welke gegevens kunnen (gecombineerd) leiden tot vroegsignalering van schulden.
  • Samenwerkingspilots gemeenten en uitvoeringsorganisaties: Bevorderen samenwerking tussen overheidspartijen om bij (dreigende) schuldenproblematiek snel en efficiënt te handelen (binnen de wettelijke kaders). 

3 producten die raken aan dit onderwerp

Regie op je eigen gegevens met de Blauwe Knop

De Blauwe Knop biedt mensen de mogelijkheid hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites. Zij kunnen deze data vervolgens gebruiken voor verschillende doeleinden.
Gewijzigd: 25 januari 2021
product

Lokale ambitie
In ontwikkeling

Regie op gegevens ten behoeve van schuldhulpverlening

Uitvoeringsorganisaties en gemeenten stellen persoonlijke financiële gegevens beschikbaar om burgers middels apps op een laagdrempelige manier inzicht te geven in hun financiële situatie.
Gewijzigd: 16 februari 2021
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Ondersteuning schuldhulpverlening

Een gezamenlijke, eenduidige en snelle aanpak bij schulden, waardoor de burger sneller, makkelijker en in één keer goed geholpen wordt.
Gewijzigd: 24 oktober 2019
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd