Ketenbureau i-Sociaal Domein

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Niemand wil onnodige administratieve lasten, maar toch zijn ze er. In het Ketenbureau i-Sociaal Domein werken gemeenten en zorgaanbieders samen aan het verminderen van de vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein, met als doel zorg en ondersteuning bereikbaar en betaalbaar houden

Belang van dit onderwerp

Door de administratieve lasten structureel te verminderen, blijft er meer tijd en geld over voor kwalitatief goede zorg en ondersteuning.

Waarom

Het zal niemand ontgaan zijn dat er veel te doen is over regeldruk in de zorg. De administratieve lasten zijn hoog en de decentralisaties in het sociaal domein hebben het er niet overzichtelijker op gemaakt. Waar een zorgaanbieder voorheen afspraken maakte met een regionaal zorgkantoor, moeten nu contracten worden gesloten met soms wel tientallen gemeenten.

Het is een complex veld van 355 gemeenten en meer dan 8.000 zorgaanbieders. Als die allemaal hun eigen systematiek van contractering, facturering en verantwoording zouden hanteren, dan zou de administratieve last niet te overzien zijn. Daarom worden er afspraken over de standaardisering van de administratie gemaakt, door gemeenten en zorgaanbieders samen. Dat wordt begeleid door het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Takenpakket ketenbureau i-Sociaal Domein

Het Ketenbureau:

  • biedt een samenhangend pakket van producten en diensten waardoor een onnodige variĆ«teit in de administratie en informatievoorziening tegen wordt gegaan;
  • ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders bij de implementatie van producten en diensten bemiddelt in de samenwerking bij verschillen van inzicht en interpretatie;
  • faciliteert kennisdeling en kennisuitwisseling.
  • inventariseert knelpunten, wensen, behoeften en praktijkervaringen t.b.v. doorontwikkeling van producten en diensten en innovatie in de keten.

De kracht van het Ketenbureau is dat gemeenten en zorganbieders samen afspraken maken hoe ze de administratie en de informatieuitwisseling kunnen uniformeren en standaardiseren. Het bij elkaar brengen van partijen gebeurt onder meer in regiosessies. Voor de vaststelling van nieuwe administratieprotocollen voor de Wmo en Jeugdzorg ging dat om meer dan 700 mensen van 268 zorgaanbieders en 194 gemeenten. In 15 bijeenkomsten stelden zij samen vast welke issues en knelpunten er zijn in de communicatie tussen gemeenten en zorgaanbieders en wat er in de standaard administratieprotocollen moet komen.

Factsheet standaard administratieprotocollen

1 product raakt aan dit onderwerp

Ontwikkeling en implementatie PGB2.0

Met het nieuwe PGB Portaal regelt de budgethouder voortaan sneller, gemakkelijker, overzichtelijker en veiliger zijn PGB-administratie.
Gewijzigd: 29 oktober 2021
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling