GGU Portfolio

GGU Portfolio

VNG Realisatie stuurt met behulp van portfoliomanagement op het behalen van de strategische doelstellingen. Dit doen we door het transparant en inzichtelijk maken van wat wij doen voor gemeenten. Hiermee stellen we onze interne- en externe governance in staat om te sturen op resultaten en te monitoren op de vooruitgang. In de praktijk betekent dat dat we kunnen investeren in wat werkt, en stoppen wat niet werkt. Gaan we door, moeten we stoppen of passen we onze strategie aan?

Belang van dit onderwerp

Iedere bestuursperiode stelt de VNG haar koers opnieuw vast en ieder jaar stellen we een nieuwe strategie op voor de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Met behulp van portfoliomanagement kunnen we sturen op het behalen van de doelstellingen uit deze strategieën. Dat doen we zowel intern naar de organisatie en extern naar onze leden. Met portfoliomanagement brengen we onze bestuurlijke commissies in positie om te sturen op het behalen van de doelen en bij te sturen waar dat nodig is. Samen met de Taskforce Samen Organiseren (TFSO), het College van Dienstverleningszaken (CvD), vak- en beroepsverenigingen bepalen we wat we doen en of wat we doen verder kan naar de volgende fase in de nieuwe ontwikkelcyclus; weten, proberen, maken en beheren.

Vooruitgang producten en diensten monitoren

Portfoliomanagement stelt onze interne organisatie en onze externe partners in staat om te monitoren wat de vooruitgang is van onze producten en diensten. Hiermee worden we voorspelbaar en kunnen we de goede dingen doen voor onze leden. Omdat we alles wat we doen bij VNG Realisatie vanaf een plek inzichtelijk maken zorgen we dat we slim samenwerken tussen tussen beleid en uitvoering.

Laatste versie

In het portfolio-overzicht staat alles wat VNG Realisatie momenteel ontwikkelt en beheert voor de 352 gemeenten in Nederland. Het portfolio bevat zowel producten, diensten, projecten als programma’s. Het portfolio-overzicht bestaat momenteel alleen uit wat we doen bij VNG Realisatie gefinancierd vanuit het fonds GGU en verschillende subsidies.

Het portfolio-overzicht is continu in ontwikkeling, de huidige versie is van mei 2021. Op deze website worden periodiek nieuwe versies toegevoegd.
Voor vragen over het portfolio kunt u contact opnemen met Ruark Kroon via samenorganiseren@vng.nl