Digitale identiteit

Digitale identiteit

Digitale identiteit is een digitaal middel voor het online en offline vaststellen van iemands identiteit. Om de dienstverlening beter te ondersteunen en aan te sluiten bij de maatschappelijke behoefte, is de introductie van een veilige, betrouwbare digitale identiteit een vereiste.

Belang van dit onderwerp

Het huidige DigiD volstaat niet. Het heeft niet de status en het vertrouwen van het paspoort. Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen op Europees niveau die vragen om voorzieningen op het gebied van digitale identiteit in relatie tot overheidsdiensten.

Waarom

Een unieke digitale identiteit is randvoorwaardelijk voor een moderne, toekomstbestendige en veilige digitale dienstverlening. Hiervoor wordt een digitale identiteit beoogd met de status en het vertrouwen van een identificatiemiddel (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

De gemeente speelt in het gebruik van de digitale identiteit een belangrijke rol als dienstverlener. Immers, de gemeente moet haar diensten hierop inrichten. En omdat de gemeente zich steeds meer ontwikkelt als het eerste loket van de overheid, worden dat ook steeds meer diensten. Daarnaast is de gemeente ook, vanuit de huidige taak, een gerede kandidaat om als aanvrager en uitgever van de digitale identiteit te functioneren.

Digitale identiteit gaat vooralsnog uit van drie toepassingen:

  • digitale identificatie in de offline wereld, oftewel een digitaal identificatiemiddel;
  • digitale identificatie in de online wereld, oftewel een inlogmiddel;
  • en het delen van persoonsgegevens via een datakluis, oftewel een wallet.

Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid en de publieke waarden veiligheid en privacy. Dit is een vraagstuk dat alle gemeenten in de toekomst gaat raken. Om te komen tot een unieke digitale identiteit worden vanuit verschillende invalshoeken pilots gestart.

Momenteel zijn dat vier pilots: vID, DigiD, IRMA en nID. De pilots IRMA en nID zijn gekoppeld aan de pilot DigiD Proef van het Ministerie van BZK. In 2020 gaan gemeenten en BZK de ontwikkeling digitale identiteit gezamenlijk oppakken en verder brengen. De resultaten van de pilots zijn inbreng voor nadere besluitvorming over de digitale identiteit en de inrichting en het beheer van het bijhorende stelsel.

Digitale identiteit - experimenten

4 producten die raken aan dit onderwerp

DigiD

Met DigiD identificeren burgers zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 25 januari 2022
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Digitaal machtigen

Machtigen laagdrempelig en gebruiksvriendelijk houden zodat iedereen, ook minder digi-vaardigen en wettelijke vertegenwoordigers (zoals ouders, bewindvoerders en curators) er gebruik van kunnen maken.
Gewijzigd: 23 december 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

nID Stelsel: privacy in een informatiemaatschappij

Gemeenten willen met nID grote hoeveelheden aan gegevens (big data) inzetten voor een betere en efficiƫntere uitvoering van diensten en taken, echter zonder de privacy van individuen aan te tasten
Gewijzigd: 26 november 2019
product

Lokale ambitie
Klaar voor implementatie

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 19 november 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik