05/07/2019

Bijdrage eIDAS

Als financiële tegemoetkoming voor de kosten die gemeenten hebben voor de invoering van de eIDAS verordening heeft het Ministerie van BZK een eenmalige bijdrage van € 403.000 (incl. BTW) aan VNG geleverd; dit “om gemeenten aan te sporen om aan de eIDAS verordening te voldoen”.
Lees verder

04/07/2019

Gunning GGI-Veilig definitief

Leveranciers konden tot en met 3 juli 2019 bezwaar maken tegen de uitkomst van de aanbesteding GGI-Veilig. VNG Realisatie kan nu melden dat er in de wachttermijn geen leverancier bezwaar heeft gemaakt tegen de uitkomst.
Lees verder

04/07/2019

Jouw veiligheidsvraagstuk als project op de Dutch Design Week ?

Als gemeenten ontwikkelen we samen met elkaar innovatieve oplossingen voor actuele veiligheids- en ondermijningproblemen. Daar hebben we mensen voor nodig die meedenken, mensen die niet bang zijn om te ‘proberen’.
Lees verder

04/07/2019

Groeipact: samenwerking tussen gemeenten, leveranciers en ketenpartners

Op woensdag 3 juli hebben tijdens het ibestuur- congres de eerste partijen (gemeenten, VNG, marktpartijen en ketenpartners) het Groeipact Common Ground ondertekend.
Lees verder

04/07/2019

Ondernemerspeiling: wees niet bang voor cijfers

‘Ga meten met de ondernemerspeiling en wees niet bang voor cijfers. Het levert je inzicht op in wat je kunt verbeteren dat laten de twee gemeenten ook duidelijk zien’.
Lees verder

03/07/2019

Gemeenten gezocht voor proeftuinen Wet open overheid

VNG Realisatie ontwikkelt momenteel programma’s die gemeenten ondersteunen bij de invoering van de Wet open overheid. Om daar ervaring mee op te doen, organiseren wij vanaf het najaar van 2019 met gemeenten zes proeftuinen.
Lees verder

03/07/2019

Goedbezochte markttoets voor verwerven Omgevingswet software

De VNG markttoets met leveranciers van software voor de Omgevingswet op 21 juni was goedbezocht. De leveranciers denken dat ze voor de korte termijn goed uit de voeten kunnen met de specificaties van de VNG.
Lees verder

02/07/2019

Gemeenten en de impact van 5G

5G komt eraan: de uitrol van het snelle netwerk voor mobiel internet start in 2020. Gemeenten spelen daarin een sleutelrol.
Lees verder

02/07/2019

‘Regie op data uit de stad’

Het rapport ‘Regie op data uit de stad’ plaatst gemeentelijk datagebruik in perspectief. Het is een verkennend onderzoek naar het gebruik van data ‘uit de stad’ door gemeenten.
Lees verder