14/05/2019

Kennisbijeenkomst e-mailarchivering

Op woensdag 12 juni organiseren het Nationaal Archief en de VNG in samenwerking met het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) een kennisbijeenkomst over e-mailarchivering.
Lees verder

13/05/2019

Meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht is voor gemeenten noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van inwoners, bedrijven, gemeentelijke organisaties en bestuurders. Daarom kozen gemeenten in 2017 voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Op de komende ALV beslissen zij over het meerjarenprogramma GGU 2020 – 2024.
Lees verder

13/05/2019

Ledenbrief over de standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten

Elke gemeente maakt met circa 50 verschillende partijen afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. In de regel leggen gemeenten en hun toeleveranciers deze afspraken vast in een verwerkersovereenkomst (VWO).
Lees verder

09/05/2019

Regiobijeenkomsten GT Print in juni

De aanbesteding voor printdiensten GT Print is al meer gevorderd. De klankbordgroep is bij elkaar gekomen en het strategiedocument werd op 20 april jl. gepubliceerd. Wij vertellen er u graag meer over tijdens de GT Print regiobijeenkomsten in juni.
Lees verder

09/05/2019

Bijeenkomst: zelf apps bouwen met OpenApps

OpenApps geeft gemeentes de mogelijkheid zelf apps te bouwen zonder te programmeren. Ontsluit uw data in een app: snel, goedkoop en open source. Doordat het open source is, kunnen gemeenten ook eenvoudig ontwikkelde apps met elkaar delen.
Lees verder

09/05/2019

Pilot FAIR CARE: vastleggen en valideren van thuiszorgcontracten

De gemeente Tilburg is de pilot FAIR CARE gestart: een transparant en niet éénzijdig aan te passen systeem voor het monitoren en valideren van thuiszorgdiensten.
Lees verder

09/05/2019

Een complex en noodzakelijk parcours

‘Samen het gegevenslandschap harmoniseren’, zo luidde de titel van het derde symposium over gegevensmanagement, georganiseerd door de Expertgroepen.
Lees verder

09/05/2019

Inloggen op werk.nl alleen nog met sms-controle of DigiD-app

Vanaf 15 mei 2019 kan een klant niet langer op werk.nl inloggen met alleen zijn DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord, zoals hij dat nu gewend is. Een klant kan vanaf dan alleen nog een uitkeringsaanvraag via werk.nl doen, en in de Werkmap inloggen door gebruik te maken van de DigiD app of sms-controle.
Lees verder

08/05/2019

In de grootste gemeenten wonen 75-plussers het vaakst in een instelling

Woensdag 8 mei, verschijnen op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo. De cijfers hebben betrekking op 2018. Er is landelijk een aantal opvallende resultaten te zien.
Lees verder

07/05/2019

Doordacht experimenteren met blockchain

Blockchain is een veelbelovende technologie, die interessant kan zijn voor gemeenten. De VNG publiceert een handleiding over blockchain specifiek voor gemeenten. Sofie Berns en Roxane Daniels van de VNG vertellen erover in een artikel op iBestuur. En Marlène Geskes van IJsselgemeenten deelt haar ervaringen met een blockchainpilot.
Lees verder