18/03/2019

Waar is woensdag mijn stemlokaal?

Ongeveer 13 miljoen Nederlanders mogen op woensdag 20 maart naar de stembus voor de verkiezingen voor Provinciale Staten, die gelijktijdig met de waterschapsverkiezingen plaatsvinden. In alle 355 gemeenten kunnen inwoners hun stem uitbrengen. Maar waar precies?
Lees verder

15/03/2019

Van toneelknecht naar regisseur

Gemeenten en leveranciers hebben elkaar nodig om de transitie naar een nieuw ICT-landschap te maken. Focus en duidelijkheid zijn onontbeerlijk om deze transitie te maken. Leveranciersbijeenkomsten, een sourcingstrategie en een roadmap moeten die duidelijkheid geven.
Lees verder

14/03/2019

Druk bezocht Congrestival samen organiseren

“Gun uzelf dat u dingen doet die u nooit eerder deed, want dan komt u op plekken waar u nooit eerder was. Als we dat doen op basis van vertrouwen, dan komen we verder,” zei Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, in zijn opening van het Congrestival samen organiseren: Durf en vertrouwen.
Lees verder

12/03/2019

Waarstaatjegemeente versie 2019 is live!

Sinds dinsdag 12 maart is de nieuwe versie van het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente live!
Lees verder

12/03/2019

Ruim 50% Nederlandse gemeenten bereikbaar via IPv6

Van de 355 Nederlandse gemeenten is nu meer dan 50% via IPv6 bereikbaar. De hoofdwebsites van de IPv6 gemeenten zijn zowel via het oude Internet Protocol versie 4 als via het nieuwe Internet Protocol versie 6 beschikbaar voor inwoners en ondernemingen.
Lees verder

12/03/2019

Principes voor de digitale stad

Een veilige en leefbare openbare ruimte: daar neemt de overheid de verantwoordelijkheid voor. Maar hoe zit het met een toegankelijke en veilige digitale openbare ruimte? Gemeenten, VNG en hun partners ontwikkelen principes voor de digitale stad.
Lees verder

12/03/2019

Tien elementen die werken in ondernemersdienstverlening

Welke factoren dragen bij aan een succesvolle ondernemersdienstverlening? Wat doen de goed scorende gemeenten anders dan de rest?
Lees verder

11/03/2019

Veters strikken tijdens de race

Waarom lukt het zelfs tijdens de datarevolutie niet om voldoende aandacht en eensgezindheid te organiseren op het gebied van gegevensmanagement? Dat vraagt Wim Stolk, voorzitter van de Expertgroep Gegevensmanagement van GEMMA/NORA, zich af in zijn blog op iBestuur. Op 4 april organiseert de expertgroep een symposium.
Lees verder

08/03/2019

Pilot ENSIA-BIO van start: gemeenten optimaal voorbereiden op de BIO

Vanaf 2020 gelden nieuwe normen voor informatiebeveiliging voor de gehele Nederlandse overheid. Het normenkader baseline informatiebeveiliging overheid ofwel BIO vervangt de huidige normen en standaarden van gemeenten, provincies, het rijk en de waterschappen.
Lees verder

07/03/2019

Webinar: De succesfactoren van ondernemersdienstverlening

Voor ondernemers zijn gemeenten een belangrijke aanspreekpunt voor vragen en advies. Hoe zorgt u dat u ondernemers goede dienstverlening biedt? VNG Realisatie heeft dit uitgebreid onderzocht. De resultaten delen we graag met u in dit webinar op donderdag 4 april, van 11:00 tot 12:00 uur. 
Lees verder