03/02/2020

Zorg voor toegankelijkheid van de dienstverlening

Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. 1,2 miljoen Nederlanders hebben nog nooit internet gebruikt (Algemene Rekenkamer, 2016).
Lees verder

31/01/2020

Gebruikersonderzoek basisregistraties

Om een beter beeld te krijgen van de tevredenheid van verschillende (potentiële) gebruikers van basisregistraties laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een gebruikersonderzoek uitvoeren.
Lees verder

30/01/2020

Blog Hugo Aalders: Ode aan de CISO

Kent u de CISO in uw organisatie? Zo nee, maak dan gauw een afspraak om kennis te maken. Zo ja, zet hem of haar deze week eens in het zonnetje. Want dat is verdiend, zeker na alle problemen met Citrix. Dat schrijft Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, in zijn nieuwe blog op iBestuur.
Lees verder

30/01/2020

Nieuwe dashboards Sport & Cultuur en Onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente lanceert op 30 januari 2020 het nieuwe dashboard Sport en Cultuur . Dit dashboard geeft inzicht in bijvoorbeeld het aantal sportende inwoners, het aantal musea en het aantal monumenten in een gemeente.
Lees verder

29/01/2020

Doe mee met de enquête over administratieve lasten in het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet)

Niemand wil administratieve lasten, toch zijn ze er. Om (nog) beter inzicht verkrijgen in de huidige problematiek, is door brancheorganisaties van zorgaanbieders, VNG en VWS een gezamenlijk enquête ontwikkeld voor zorgaanbieders en gemeenten.
Lees verder

29/01/2020

Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet

Werk je hard om die veranderingen vorm te geven voor je organisatie? Ben je eraan toe om de beweging te verbreden en de mensen te mobiliseren die de veranderingen in de dagelijkse praktijk waar moeten maken? En wil je gericht informatie en handvatten krijgen voor wat op dit moment urgent en belangrijk voor je is? En zo de resterende tijd tot aan de invoeringsdatum optimaal benutten? Schrijf je dan in voor de Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet.
Lees verder

27/01/2020

Informatie-uitwisseling tussen NCSC en IBD wordt geїntensiveerd

Minister Grapperhaus heeft een nieuwe ministriēle regeling gepubliceerd, waardoor er een intensievere informatie-uitwisseling mogelijk wordt gemaakt tussen het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en vier sectorale computerteams.
Lees verder

27/01/2020

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein februari 2020

Van 3 februari tot en met 6 maart kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).
Lees verder

21/01/2020

Digitale transformatie enquête

Digitale transformatie staat hoog in het vaandel bij gemeenten. De TU Delft voert in samenwerking met Politecnico di Milano (Italië) een internationaal onderzoek uit om te begrijpen hoe nieuwe digitale technologieën de organisatie van overheidsdiensten veranderen.
Lees verder

21/01/2020

Nieuwe cijfers stapeling en participatiewet GMSD

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen.
Lees verder