10/03/2021

Nieuw IPv6 forum voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden

Voor vragen en informatie over IPv6 kunnen gemeenten vanaf vandaag ook terecht op het nieuwe IPv6 forum van VNG Realisatie. Op het forum worden actuele thema’s, ervaringen, ideeën en vragen behandeld over IPv6. Het is de ideale omgeving om met elkaar informatie uit te wisselen. De nadruk ligt in eerste instantie op IPv6 voor externe bereikbaarheid (websites en maildomeinen). Op het forum vindt u ook links naar een groot aantal handige tools, handleidingen en webinars over IPv6.
Lees verder

10/03/2021

Gemeente ’s-Hertogenbosch live met Signalen

Sinds maandag 1 maart is de gemeente 's-Hertogenbosch, naast Amsterdam, de tweede gemeente in Nederland die Signalen in gebruik heeft genomen. Signalen is een open source initiatief van Nederlandse gemeenten voor het ontvangen en afhandelen van meldingen over de openbare ruimte.
Lees verder

04/03/2021

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd t/m 12 maart

De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 12 maart de tijd om uw Wmo cliëntgegevens over het tweede halfjaar van 2020 aan te leveren bij het CBS. Ook een eventuele herlevering over het eerste halfjaar van 2020 blijft tot die tijd mogelijk.
Lees verder

04/03/2021

Implementatiepilot Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

Medio 2022 wordt naar verwachting de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) ingevoerd. Het doel van deze wet is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren en burgers en bedrijven het recht te geven om elektronisch zaken te doen met de overheid. Degenen die dat willen, moeten een digitale kanaal kunnen kiezen voor hun contact met de overheid. Om te waarborgen dat iedereen met de overheid kan (blijven) communiceren, is het belangrijk dat communicatie op papier mogelijk blijft.
Lees verder

25/02/2021

GGI-Veilig: veiliger zonder aanbesteden

Zonder aanbesteden producten en diensten afnemen die uw ICT-omgeving veiliger maakt? GGI Veilig heeft dit mogelijk gemaakt door in 2019 een gezamenlijke aanbesteding in de markt te zetten. Veel deelnemers plukken er nu al de vruchten van. Het mooie is dat alle gemeenten in Nederland mee doen aan GGI Veilig.
Lees verder

23/02/2021

Terugkijken webinar Woonplaatsbeginsel en nieuw webinar op 24 maart

Dinsdag 9 februari vond het webinar ‘Aan de slag met de implementatie van het woonplaatsbeginsel’ plaats. De opname van dit webinar is terug te kijken via YouTube. Op 24 maart wordt een tweede webinar georganiseerd.
Lees verder

17/02/2021

Gouden API-award voor Haal Centraal BRP API

Op 17 februari 2021 ontving de RvIG in aanwezigheid van samenwerkingspartners Gemeente Den Haag en VNG, de Gouden API-award voor de Haal Centraal BRP API. De technische ontwikkeling die zich richt op een rechtstreekse bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) wordt hiermee erkend als hét innovatieve idee van het afgelopen jaar.
Lees verder

10/02/2021

Uploaden van stembureaulocaties: Waar is mijn stemlokaal?

Voor de komende Tweede Kamerverkiezing kunnen gemeenten de locaties van de stembureaus en afgiftepunten invoeren via ‘Waar is mijn stemlokaal’. Kiezers zoeken op dit platform eenvoudig hun dichtstbijzijnde stembureau of afgiftepunt. Ook kunnen gemeenten en anderen makkelijk de kaart en data hergebruiken. Over de afgelopen jaren waren de stemlokalen van alle 355 gemeenten beschikbaar en is het platform meer dan 1 miljoen keer gebruikt.
Lees verder

09/02/2021

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van start!

Tot en met 5 maart a.s. kunt u weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het gaat om gegevens over het tweede halfjaar van 2020 en eventueel een herziene aanlevering over het eerste halfjaar van 2020.
Lees verder

28/01/2021

Webinar ‘Aan de slag met de implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugdwet’

In dit webinar op 9 februari 2021 geven we u een toelichting op de activiteiten die moeten plaatsvinden en krijgt u concreet handvatten waarmee u direct aan de slag kan.
Lees verder