12/10/2020

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging: transparant over risico’s

Gemeentesecretaris Ingrid Geveke ontving in haar stadhuis in Zwolle het eerste exemplaar van het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2021/2022.
Lees verder

12/10/2020

Signalen: samen werken aan een leefbare gemeente

Meldingen over de openbare ruimte zijn cruciaal voor een goede leefbaarheid, mits ze goed worden afgehandeld.
Lees verder

09/10/2020

‘Eerste afspraken over notificeren binnen de overheid’ gepubliceerd

VNG Realisatie heeft in opdracht van het ministerie van BZK het rapport ”Eerste afspraken over notificeren binnen de overheid” opgesteld en gepubliceerd.
Lees verder

08/10/2020

Surfen zonder zicht; Principes toegankelijke website 

Iedereen moet zelfstandig gebruik kunnen maken van internet. Daarom is digitale toegankelijkheid van een website belangrijk. Mensen zonder beperking hebben vaak geen idee hoe iemand die blind is, gebruik maakt van het internet.
Lees verder

08/10/2020

Ondernemersdienstverlening tijdens corona; onderzoek naar impact en werkwijze van gemeenten 

Corona heeft voor gemeenten een enorme impact op de dienstverlening aan ondernemers. VNG Realisatie is benieuwd wat gemeenten hebben ervaren, wat ze hebben geleerd en wat ze meenemen naar de toekomst.
Lees verder

08/10/2020

PKI overheid certificaat-vervangingsplan

In samenwerking met certificaatverstrekkers (TSP’s) en het NCSC is onderzoek uitgevoerd omdat de PKI overheid certificaten niet voldoen aan de richtlijnen.
Lees verder

08/10/2020

Meer overzicht in afspraken met zorgverleners

Overzichtelijke en duidelijke afspraken tussen zorgaanbieders en gemeenten: dat is het doel van de Afsprakenkaart. Het moet ervoor zorgen dat de financieel-administratieve processen effectiever en efficiënter verlopen. Zodat tijd en geld zoveel mogelijk worden besteed aan daar waar het om gaat: goede zorg.
Lees verder

07/10/2020

Een schat aan waardevolle bijdragen iBestuur congres 2020

Tijdens het iBestuur Congres 2020 van vrijdag 11 september is die digitale stroomversnelling onderzocht. Wat willen we behouden; wat laten we weer los en wat zijn de randvoorwaarden? Een schat aan waardevolle, leerzame bijdragen, die nu voor iedereen online terug te kijken zijn.
Lees verder

06/10/2020

Met Haven komt Common Ground tot leven

Met een wereldstekker kun je je elektrische apparaten waar je ook bent op het elektriciteitsnet aansluiten. Op een dergelijke manier werkt Haven, een basiscomponent van Common Ground. Het is de ‘stekker’ tussen volgens Common Groundprincipes ontwikkelde applicaties en de IT-infrastructuren die gemeenten gebruiken.
Lees verder

05/10/2020

Meerwaarde voor 355 gemeenten

Nathan Ducastel is sinds 19 juni directeur van VNG Realisatie. In een interview in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie vertelt hij wat hem de afgelopen maanden is opgevallen en waar VNG Realisatie de komende tijd op inzet. “We gaan veel meer werken als één VNG en duidelijk meerwaarde creëren voor alle 355 gemeenten.”
Lees verder