29/09/2020

23-27 november 2020: tweede week van ‘Grip op Informatie’

In november organiseert VNG Realisatie samen met een groot aantal gemeenten de tweede week van Grip op Informatie. De week bestaat uit vijftien webinars, verspreid over vijf dagen.
Lees verder

24/09/2020

Waar gebruikt u als gemeente regieberichten voor?

Rondom regieberichten zijn er een aantal onduidelijkheden en issues. Komende maanden gaat het Ketenbureau i-Sociaal Domein samen met Zorginstituut Nederland een onderzoek doen naar gebruik van de regieberichten.
Lees verder

24/09/2020

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging 2021/2022

De Informatiebeveiligingsdienst publiceert het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging 2021-2022. Met dit dreigingsbeeld wil de IBD gemeenten weerbaarder maken op het gebied van informatiebeveiliging.
Lees verder

22/09/2020

Webinar: update dashboard impact corona op Waarstaatjegemeente

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is sinds april uitgebreid met een dashboard over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse gemeenten.
Lees verder

18/09/2020

DigiD aanvragen binnenkort ook mogelijk voor grensarbeiders

Mensen die wonen in het buitenland en geen Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen vanaf het volgende releasemoment van DigiD, vooralsnog gepland op 28 september 2020, ook een DigiD aanvragen.
Lees verder

17/09/2020

Benadering door leveranciers GT Print buiten aanbesteding

Vanuit een aantal deelnemers hebben we vernomen dat leverancier HP deelnemers actief benadert over GT Print.
Lees verder

16/09/2020

24 september: aftrap landelijke tournee Informatiebeheer Nu!

De VNG en het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) organiseren vanaf het najaar van 2020 tot en met het voorjaar van 2021 de landelijke tournee Informatiebeheer Nu!
Lees verder

11/09/2020

Aanbesteding GT Print afgerond

De VNG heeft op 3 september 2020 de Europese aanbesteding GT Print succesvol afgerond.
Lees verder

02/09/2020

Over de grens inloggen met DigiD

DigiD is officieel erkend als Europees inlogmiddel. Dit houdt in dat u straks met uw DigiD online zaken kunt regelen met overheidsorganisaties in het buitenland. Het traject om officieel erkend te worden als Europees inlogmiddel heet ook wel notificatie.
Lees verder

02/09/2020

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van start

Van 31 augustus tot en met 2 oktober kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).
Lees verder