23/08/2019

Voortgang registratie beperkingen onroerende zaken

Alle informatie over beperkingen die overheden op een pand, perceel of ander object hebben gelegd, is vanaf 2021 op één plek beschikbaar: in de basisregistratie van het Kadaster (BRK). Dit is een gevolg van een wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).
Lees verder

22/08/2019

Masterclass Verwerving Omgevingswetsoftware

Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Dat betekent dat elke gemeente moet zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO bestaat uit een landelijke voorziening (DSO-LV), collectieve voorzieningen voor gemeenten (DSO-CG) en individuele voorzieningen van overheden.
Lees verder

13/08/2019

Aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Van maandag 2 september en met vrijdag 4 oktober kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren bij het CBS voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).
Lees verder

12/08/2019

Is jouw dienstverlening inclusief?

Is jouw dienstverlening inclusief? Doe mee met de Optimaal Inclusief Challenge!​
Lees verder

07/08/2019

Verwervingsstrategie GT Software Broker definitief

De verwervingsstrategie voor GT Software Broker is definitief vastgesteld. Vanaf 8 augustus kunnen gemeenten en deelnemingen zich inschrijven.
Lees verder

31/07/2019

Common Ground presenteert eerste voortgangsrapportage

Common Ground ‘groeit’. Steeds meer gemeenten nemen het initiatief om gezamenlijk en met VNG deze informatiekundige visie te verwezenlijken. Hierbij is het van belang zoveel mogelijk in samenhang te ontwikkelen. Om te voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan, en om bredere bruikbaarheid en beschikbaarheid te realiseren. Common Ground presenteert hierbij een 3-maandelijkse voortgangsrapportage.
Lees verder

25/07/2019

Nieuwe instructievideo’s Waarstaatjegemeente

Drie korte video’s maken nieuwe èn ervaren gebruikers van gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente wegwijs en bekend met de vele mogelijkheden van het platform.
Lees verder

25/07/2019

Proeftuinen Wet open overheid: extra deelnemers gezocht

Meer dan twintig gemeenten hebben zich inmiddels aangemeld voor de proeftuinen Wet Open Overheid. Wij zoeken meer deelnemers, zo’n dertig tot zestig in totaal.
Lees verder

18/07/2019

API’s voor Zaakgericht Werken gereed voor gebruik door leveranciers

Op 18 juli zijn de 1.0 release candidates (RC) van de application programming interface (API’s) voor Zaakgericht Werken gepubliceerd. Dit betekent dat de API-specificaties gereed zijn om door leveranciers te worden ingebouwd in hun applicaties en gemeenten kunnen het eisen in aanbestedingen.
Lees verder

11/07/2019

Voortgang registratie beperkingen onroerende zaken

Alle informatie over beperkingen die overheden op een pand, perceel of ander object hebben gelegd, is vanaf 2021 op één plek beschikbaar: in de basisregistratie van het Kadaster (BRK).
Lees verder