03/03/2020

Wat betekent de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet voor uw gemeente?

Om mensen met schulden beter te helpen, gaat op 1 januari 2021 de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) in werking. De beslagvrije voet – het bedrag waar schuldeisers niet aan mogen komen – blijkt in de praktijk vaak te laag te worden vastgesteld. Veel mensen met schulden komen daardoor onder het absolute bestaansminimum terecht, ook omdat schuldeisers niet van elkaar weten dat ze beslag leggen op hetzelfde inkomen. De nieuwe wet moet hier verandering in brengen.
Lees verder

03/03/2020

Gemeenten werken aan modernisering Werkdomein

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil het Werkdomein graag met gemeenten en ketenpartijen verder moderniseren. Er moet nieuw beleid komen voor het uitwisselen van gegevens en het verder digitaliseren. Daarom heeft VNG een notitie opgesteld met de wensen van gemeenten en hoe zij de toekomst van de keteninformatisering zien. De notitie ‘Modernisering van het Werkdomein’ beschrijft deze visievorming vanuit gemeentelijke perspectief.
Lees verder

02/03/2020

What if… Safety Matters: Demoday 6 februari 2020

Tijdens de Dutch Design Week 2019 (DDW) konden bezoekers in het What If Lab: Safety Matters de zoektocht van de ontwerpers live meemaken. Tijdens de Demo Dag in februari stond het vervolg gepland.
Lees verder

28/02/2020

Tool Werklandschap is verder ontwikkeld

De tool Werklandschap is gemaakt samen met de expertgroep Werk. In deze groep zijn 18 van de 35 arbeidsmarktregio’s actief betrokken. Het Werklandschap is daarnaast voorgelegd aan diverse partijen, zoals individuele gemeenten, met Divosa, ministerie van SZW en de BVK (Beroepsvereniging van Klantmanagers).
Lees verder

27/02/2020

Blog Hugo Aalders: De uitvoering verdient haar eigen festival

Er gaat veel goed in de uitvoering, maar er kan ook nog veel beter. Daarom komt er een Festival van de Uitvoering, schrijft Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, in zijn nieuwe blog op iBestuur.
Lees verder

27/02/2020

API’s zaakgericht werken pijler onder Common Ground

Eén van de grote ontwikkelingen binnen gemeenten is Common Ground, de gemeenschappelijke informatiekundige visie op de informatievoorziening binnen en tussen gemeenten. Een belangrijke pijler onder die beweging zijn de API-standaarden voor zaakgericht werken (ZGW API’s). Er is veel enthousiasme voor de standaarden, bijvoorbeeld vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân.
Lees verder

27/02/2020

Spelenderwijs naar een toegankelijke dienstverlening

De term dook twee jaar geleden overal op: inclusie. In NL DIGIbeter, de Agenda Digitale Overheid, in de VNG-handreiking Lokale Inclusie Agenda, in publicaties van VGN Realisatie, bij de Nationale ombudsman.
Lees verder

26/02/2020

Bent u al aangemeld voor de conferentie Nederland Digitaal en het Fieldlab Digitale Overheid?

Na een succesvolle eerste editie in 2019 krijgt de Conferentie Nederland Digitaal dit jaar van 16 tot 19 maart een vervolg in Groningen. Het thema van de conferentie is ‘Digitalisering in actie’.
Lees verder

20/02/2020

StembureauApp voor gemeenten

Wilt u ook realtime inzicht in wat er straks in uw gemeente tijdens de verkiezingsdag op 17 maart 2021 gebeurt? De StembureauApp maakt dit mogelijk. Al tien gemeenten maken er tot grote tevredenheid gebruik van. De komende zeven jaren is er elk jaar een verkiezing, waardoor het slim is om gebruik te maken van ondersteunende software.
Lees verder

10/02/2020

Implementatie woonplaatsbeginsel van start

Vanaf januari 2021 gaat het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet in. VNG, VGN, Jeugdzorg Nederland, Valente, GGZ Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein gaan de implementatie bij gemeenten en zorgaanbieders ondersteunen.
Lees verder