02/09/2020

Over de grens inloggen met DigiD

DigiD is officieel erkend als Europees inlogmiddel. Dit houdt in dat u straks met uw DigiD online zaken kunt regelen met overheidsorganisaties in het buitenland. Het traject om officieel erkend te worden als Europees inlogmiddel heet ook wel notificatie.
Lees verder

02/09/2020

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van start

Van 31 augustus tot en met 2 oktober kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).
Lees verder

01/09/2020

Kansen artificiële intelligentie voor gemeenten in beeld

Vandaag publiceren de VNG, het CBS, de gemeente Amsterdam en Code for NL een e-magazine over dit onderwerp.
Lees verder

31/08/2020

Tozo verlengd tot 1 juli 2021, met toets op beschikbare geldmiddelen

Op vrijdag 28 augustus heeft het kabinet aangekondigd dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot 1 juli 2021.
Lees verder

25/08/2020

Nathan Ducastel: Digitalisering als smeerolie in de anderhalvemeter samenleving

Twee maanden na de start van de Nederlandse lockdown ging Nathan Ducastel in gesprek met iBestuur, onder andere over de rol van de overheid in de digitale transitie.
Lees verder

25/08/2020

Dashboards Arbeidsmarktinformatie

SZW heeft UWV gevraagd een interactief arbeidsmarktdashboard te ontwikkelen voor actuele regionale arbeidsmarkt- en sturingsinformatie voor de arbeidsmarktregio’s. Deze dashboards zijn te gebruiken door de professionals op een werkgeversservicepunt.
Lees verder

24/08/2020

Productwaarderingsonderzoek 14+netnummer afgerond

Het 14+netnummer is al meer dan tien jaar in gebruik. VNG Realisatie vindt het belangrijk om te weten hoe gemeenten haar dienstverlening ervaren en heeft daarom begin dit jaar een productwaarderingsonderzoek laten uitvoeren.
Lees verder

19/08/2020

Verder met Dennis en Eva

Er is subsidie voor instrumentengidsen Dennis en Eva toegekend door het ministerie van SZW. Dit betekent dat de werkgevers-instrumentengids Dennis en werkzoekenden-instrumentengids Eva door ontwikkelend worden met gemeenten, wetenschap en andere betrokken partijen.
Lees verder

13/08/2020

Haal Centraal API beschikbaar voor BAG huidige bevragingen

Het Kadaster heeft de tweede Haal Centraal API in productie genomen: BAG Huidige Bevragingen. Met deze API kunnen gemeenten efficiënter en effectiever gebruikmaken van gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG)
Lees verder

04/08/2020

Doe mee met de week van de toegankelijkheid! Speel het spel Optimaal Digitaal!

Ook dit jaar doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten weer mee aan de landelijke Week van de Toegankelijkheid. Deze week is een initiatief van Ieder(in), de landelijke koepelorganisatie van mensen met een beperking of chronische ziekte.
Lees verder