08/10/2020

PKI overheid certificaat-vervangingsplan

In samenwerking met certificaatverstrekkers (TSP’s) en het NCSC is onderzoek uitgevoerd omdat de PKI overheid certificaten niet voldoen aan de richtlijnen.
Lees verder

08/10/2020

Meer overzicht in afspraken met zorgverleners

Overzichtelijke en duidelijke afspraken tussen zorgaanbieders en gemeenten: dat is het doel van de Afsprakenkaart. Het moet ervoor zorgen dat de financieel-administratieve processen effectiever en efficiënter verlopen. Zodat tijd en geld zoveel mogelijk worden besteed aan daar waar het om gaat: goede zorg.
Lees verder

07/10/2020

Een schat aan waardevolle bijdragen iBestuur congres 2020

Tijdens het iBestuur Congres 2020 van vrijdag 11 september is die digitale stroomversnelling onderzocht. Wat willen we behouden; wat laten we weer los en wat zijn de randvoorwaarden? Een schat aan waardevolle, leerzame bijdragen, die nu voor iedereen online terug te kijken zijn.
Lees verder

06/10/2020

Met Haven komt Common Ground tot leven

Met een wereldstekker kun je je elektrische apparaten waar je ook bent op het elektriciteitsnet aansluiten. Op een dergelijke manier werkt Haven, een basiscomponent van Common Ground. Het is de ‘stekker’ tussen volgens Common Groundprincipes ontwikkelde applicaties en de IT-infrastructuren die gemeenten gebruiken.
Lees verder

05/10/2020

Meerwaarde voor 355 gemeenten

Nathan Ducastel is sinds 19 juni directeur van VNG Realisatie. In een interview in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie vertelt hij wat hem de afgelopen maanden is opgevallen en waar VNG Realisatie de komende tijd op inzet. “We gaan veel meer werken als één VNG en duidelijk meerwaarde creëren voor alle 355 gemeenten.”
Lees verder

01/10/2020

VNG Realisatie e-magazine #10: Meerwaarde voor gemeenten

Het nieuwe VNG Realisatie E-Magazine is uit. Deze editie onder meer een nadere kennismaking met Nathan Ducastel, zijn eerste ervaringen de afgelopen maanden en zijn visie voor meer samenhang in het portfolio voor VNG Realisatie dat direct moet renderen voor gemeenten.
Lees verder

01/10/2020

Fieldlab 2020, de Digitale Overheid in Transitie

Op 5, 6 en 7 oktober is het online Fieldlab van de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het thema is de Digitale Overheid in Transitie. Het programma is zo opgezet dat drie dagen lang verschillende teams samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en de resultaten daarvan delen in plenaire demonstraties.
Lees verder

01/10/2020

‘Viewer’ helpt gemeenten bij opstellen Transitievisie Warmte

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Gemeenten hebben de regie in het wijkgericht en planmatig verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, die in Nederland uit zo’n 8 miljoen gebouwen bestaat.
Lees verder

01/10/2020

Aanleverperiode GMSD verlengd tot en met 9 oktober

De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd.
Lees verder

01/10/2020

Gezocht: gemeenten die kwaliteitssysteem KIDO light willen uitproberen

In het kader van het project Grip op Informatie is VNG Realisatie op zoek naar gemeenten die het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) in de praktijk willen toepassen.
Lees verder