17/09/2018

Afronding pilot Landelijke Online Diensten tot eind 2019

De pilot Landelijke Online Diensten (LOD) zal na de einddatum niet worden voortgezet. Dit is besloten na evaluatie van de pilot. Op dit moment gebruiken 15 deelnemende gemeenten het landelijk ontwikkelde formulier voor Digitale Aangifte Overlijden (DAO) en 8 de (Verhuisservice VHS). Voor een zorgvuldige overdracht loopt deze service door tot eind 2019.
Lees verder

17/09/2018

E-publicatie over serviceformules en dienstverlening

Wat zijn serviceformules eigenlijk? En hoe kunnen gemeentes ze gebruiken voor klantgerichte verbetering van dienstverlening? Daarover gaat de pas verschenen e-publicatie 'Serviceformules: Hoe je dienstverlening met serviceformules klantgericht verbetert'
Lees verder

14/09/2018

Staatssecretaris Knops: ‘Nog stappen te ondernemen bij implementatie e-factureren’.

40 gemeenten, 4 provincies en bijna alle waterschappen zijn gereed met de implementatie van e-factureren. Dat meldde staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren op het PIANOo e-facturatie event in Den Haag.
Lees verder

14/09/2018

Gemeenten ontwikkelen met VNG Realisatie koppelvlak bevragingen ingeschreven personen

In samenwerking met Amsterdam, Den Haag en de Drechtsteden werkt VNG Realisatie sinds begin september aan een koppelvlak voor bevragingen ingeschreven personen. Zo’n koppelvlak beschrijft hoe software gebruik kan maken van persoonsgegevens uit een gemeentelijk gegevensmagazijn.
Lees verder

13/09/2018

Common Ground als Uber van de overheid

Common Ground. De term staat voor een beweging waarbij gemeenten en leveranciers gezamenlijk werken aan een stapsgewijze modernisering van de ICT-infrastructuur.
Lees verder

12/09/2018

Draag bij aan het aanscherpen van de verwerkersovereenkomst voor gemeenten

In augustus is de eerste versie van de standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten gepubliceerd. Het is de bedoeling dat de vaststelling van dit document de impasse doorbreekt in die gevallen waarin gemeenten met hun verwerkers niet tot een verwerkersovereenkomst zijn gekomen. Bij nieuwe verwerkingen wordt kostbare tijd en energie bespaard, omdat vooraf duidelijkheid is over de verwerkersovereenkomst.
Lees verder

10/09/2018

Publicatie Gemeentelijke Telecommunicatie Connect AFB 3

Naar aanleiding van de algemene functionele beschrijving (AFB) deel 2 voor GT Connect zijn veel reacties binnen gekomen vanuit deelnemers en leveranciers. Het team GT heeft al het commentaar in de derde algemene functionele beschrijving verwerkt.
Lees verder

06/09/2018

VNG en G5 gaan samenwerken aan Smart Society

Vandaag hebben Saskia Bruines namens de G5 (Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Rotterdam) en Franc Weerwind namens de VNG, tijdens de Commissie Informatiesamenleving deze samenwerking bekrachtigd.
Lees verder

04/09/2018

Gemeentelijke Telecommunicatie krijgt 1 servicenummer

Vanaf heden is het team van GT (Gemeentelijke Telecommunicatie) te bereiken via één nummer: 070-250 14 14.
Lees verder

04/09/2018

Samen werken aan één overheid tijdens fieldlab dienstverlening

Samen werken aan één overheid: onder die noemer vindt van 24 tot en met 28 september het fieldlab Dienstverlening plaats in Zwolle.
Lees verder