19/03/2020

Contact met VNG Realisatie: één frontoffice via realisatie@vng.nl

Heeft u vragen aan VNG Realisatie? Vanaf 1 april kunt u uw vragen stellen via realisatie@vng.nlof bellen naar het KCC van de VNG via telefoonnummer 070-373 8393. De vragen die binnenkomen worden vandaaruit doorgezet naar de juiste vakinhoudelijke personen.
Lees verder

19/03/2020

'Collectief staan gemeenten sterker in ICT.'

Gemeenten vormen onder de naam Common Ground steeds meer één gezamenlijke partij bij het moderniseren van ICT-systemen. Het collectief maakt ze sterker, vertelt VNG Realisatie-directeur Hugo Aalders.
Lees verder

12/03/2020

Dienstverlening 14+netnummer gecontinueerd

Voor de komende vijf jaar is de dienstverlening voor het 14+netnummer gegarandeerd. De dienstverlening in de nieuwe overeenkomst is een doorontwikkeling van het oorspronkelijke 14+ netnummer contract.
Lees verder

12/03/2020

Aanbesteding GT Print gepubliceerd

VNG Realisatie heeft het aanbestedingsbestek GT Print gepubliceerd op CTM. Leveranciers hebben tot 5 juni 2020 de tijd om zich in te schijven.
Lees verder

12/03/2020

Demo’s ‘Fieldlab Digitale Overheid 2020’

Op donderdagmiddag 19 maart van 13.15 uur tot 15.00 uur organiseert de VNG in samenwerking met BZK een demomiddag tijdens de Conferentie Nederland Digitaal in Groningen.
Lees verder

06/03/2020

Impactanalyse BRK-Levering 2.0: keuze voor gemeenten

Uit een analyse over de Basisregistratie Kadaster (BRK) Levering 2.0 blijkt dat de impact voor gemeenten technisch van aard is. Voor de langere termijn wordt een duurzamer alternatief scenario geschetst dat aansluit bij de informatiekundige visie van common ground: BRK-API’s.
Lees verder

05/03/2020

Fieldlab Digitale Overheid

In het kader van de samenwerking tussen Agenda NL DIGIbeter en Common Ground wordt van maandag 16 tot en met donderdag 19 maart door BZK en VNG een Fieldlab Digitale Overheid georganiseerd.
Lees verder

05/03/2020

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd

De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 13 maart de tijd om uw Wmo-gegevens over de tweede helft van 2019 aan te leveren.
Lees verder

03/03/2020

Wat betekent de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet voor uw gemeente?

Om mensen met schulden beter te helpen, gaat op 1 januari 2021 de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) in werking. De beslagvrije voet – het bedrag waar schuldeisers niet aan mogen komen – blijkt in de praktijk vaak te laag te worden vastgesteld. Veel mensen met schulden komen daardoor onder het absolute bestaansminimum terecht, ook omdat schuldeisers niet van elkaar weten dat ze beslag leggen op hetzelfde inkomen. De nieuwe wet moet hier verandering in brengen.
Lees verder

03/03/2020

Gemeenten werken aan modernisering Werkdomein

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil het Werkdomein graag met gemeenten en ketenpartijen verder moderniseren. Er moet nieuw beleid komen voor het uitwisselen van gegevens en het verder digitaliseren. Daarom heeft VNG een notitie opgesteld met de wensen van gemeenten en hoe zij de toekomst van de keteninformatisering zien. De notitie ‘Modernisering van het Werkdomein’ beschrijft deze visievorming vanuit gemeentelijke perspectief.
Lees verder