04/06/2020

Nathan Ducastel nieuwe directeur VNG Realisatie

Nathan Ducastel neemt vanaf 19 juni de functie van directeur-bestuurder van VNG Realisatie voor zijn rekening. Hij volgt Hugo Aalders op, die per 1 juli is benoemd tot directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen bij de Sociale Verzekeringsbank.
Lees verder

04/06/2020

Blog Hugo Aalders: Het nieuwe overheidshandelen

We hebben de afgelopen tijd een overheid gezien die op een andere manier lijkt te handelen dan we gewend zijn. Ik ben daar zeer van gecharmeerd, van mij mag dat het nieuwe normaal worden. Dat schrijft Hugo Aalders in zijn nieuwe blog op iBestuur.
Lees verder

03/06/2020

Terugkijken: week van Grip op Informatie

Van 11 tot en met 15 mei 2020 vond de eerste week van Grip op Informatie plaats. In één week waren er vijftien webinars rond de onderwerpen informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid.
Lees verder

02/06/2020

Informatiepositie raadsleden centraal in de publicatie ‘Tussen Thorbecke en filterbubbel’

Raadsleden kunnen pas goede besluiten nemen als zij beschikken over alle relevante informatie. En juist die informatiepositie van raadsleden verandert ingrijpend in onze digitaliserende samenleving. Welke rol spelen formele en informele kanalen en systemen en hoe kunnen raadsleden hun informatiepositie verbeteren?
Lees verder

27/05/2020

Nu actuele lokale data over impact coronacrisis op Waarstaatjegemeente

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is uitgebreid met een speciaal dashboard over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse gemeenten. Naast informatie over de verspreiding van het virus wil Waarstaatjegemeente zicht bieden op de gevolgen van de crisis in brede zin: economie, financiën, onderwijs, sociaal domein en openbare orde en veiligheid.
Lees verder

25/05/2020

Klantreis aanvragen bijzondere bijstand gemeente Enschede 

Debby Kotte, adviseur bedrijfsvoering bij de afdeling Werk en Inkomen, vertelt over de manier waarop zij en haar collega’s binnen de gemeente Enschede werken aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening met behulp van de klantreis-methodiek.
Lees verder

20/05/2020

Wet wijziging Woonplaatsbeginsel wordt een jaar uitgesteld

Na zorgvuldige afweging is besloten dat de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. Vanochtend is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.
Lees verder

20/05/2020

Enquête onbeheerde nalatenschappen

VNG Realisatie voert een onderzoek uit naar de werkwijze van gemeenten bij het afhandelen van een gemeentelijke uitvaart en een (vermoedelijk) onbeheerde nalatenschap. Gemeenten voeren dit proces op diverse wijzen uit en in dit onderzoek wil VNG Realisatie die verschillende werkwijzen in kaart brengen.
Lees verder

19/05/2020

Henri Lenferink over de Kadernota GGU 2021: “De GGU is van ons allemaal”

Eind juni wordt via een ledenraadpleging de Kadernota Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2021 vastgesteld. In deze kadernota wordt duidelijk wat gemeenten in 2021 vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) kunnen verwachten.
Lees verder

18/05/2020

Open Raadsinformatie helpt gemeenteraad tijdens de coronacrisis

Sinds de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming kan de gemeenteraad digitaal vergaderen èn besluiten nemen. Om dat zo transparant mogelijk te doen, is het belangrijk dat deelnemers en belangstellenden over alle relevante stukken beschikken. Daarbij biedt Open Raadsinformatie de helpende hand.
Lees verder