12/11/2020

Beter inzicht in arbeidsmarktinformatie met nieuw arbeidsmarktdashboard

Begin 2020 is UWV gestart met het Project Arbeidsmarktdashboards om te onderzoeken hoe de arbeidsmarktinformatie van UWV op een dynamischer en interactievere manier ontsloten kan worden.
Lees verder

12/11/2020

Nathan Ducastel: "Digitalisering is politiek"

Onlangs verscheen een rapport dat volgens mij veel aandacht behoeft. Want de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen doet daarin (‘Als één overheid. Slagvaardig de toekomst tegemoet!’) zinvolle aanbevelingen die de overheid helpen om een goed antwoord te vinden op maatschappelijke opgaven.
Lees verder

12/11/2020

Demo-middag Wmo Voorspelmodel

Op dinsdag 15 december organiseert VNG Realisatie van 14.00 tot 16.00u een online demo-middag voor gemeenten over het Wmo Voorspelmodel.
Lees verder

12/11/2020

GIBIT-Toolbox beschikbaar

Gemeenten kunnen vanaf nu gebruik maken van de GIBIT Toolbox. De nieuwe GIBIT-Toolbox is in samenwerking met gemeenten en leveranciers tot stand gekomen, inclusief een inhoudelijke update.
Lees verder

10/11/2020

Aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo vastgesteld

De financiële verantwoording in het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) ziet er door de coronamaatregelen zoals de continuïteitsbijdrage- en de meerkostenregeling anders uit dan in voorgaande jaren.
Lees verder

10/11/2020

Twee nieuwe publicaties over Grip op Informatie

In aanloop naar de tweede Week van Grip op Informatie van 19 – 26 november verschijnen er twee publicaties vanuit dit project. De Wegwijzer Grip op Informatie en de Marktverkenning eDepots.
Lees verder

03/11/2020

Wat is uw mening over productcodes?

Doel van dit vooronderzoek is om meer inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van het grote aantal productcodes dat wordt gebruikt en welke gevolgen dit heeft voor gemeenten en zorgaanbieders.
Lees verder

29/10/2020

Tweede week van Grip op Informatie

Van donderdag 19 tot en met donderdag 26 november organiseert VNG Realisatie samen met een groot aantal gemeenten de tweede week van Grip op Informatie. Deze week bestaat uit twaalf webinars en expertsessies, verspreid over vijf dagen.
Lees verder

28/10/2020

Hoeveel administratieve lasten ervaart u door de diversiteit in contracten en afspraken?

Om een goed beeld te krijgen van de administratieve lasten die gemeenten en zorgaanbieders ervaren door de diversiteit in contracten en afspraken, heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein een vragenlijst ontwikkeld.
Lees verder

27/10/2020

Digitalisering is politiek

Als we de uitvoering willen verbeteren, dan moeten we erkennen dat IT een randvoorwaarde is voor beleid. Net zoals geld en mensen dat zijn.
Lees verder