25/06/2020

Format voor registratie en financiering meerkosten gepubliceerd

VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals.
Lees verder

25/06/2020

Blijf op de hoogte van de schuldenproblematiek

Om gemeenten te ondersteunen werkt de VNG aan een implementatieaanpak over de vier wetten heen zodat gemeenten de wetten in samenhang kunnen implementeren en inwoners met schulden sneller en efficiënter kunnen helpen.
Lees verder

23/06/2020

Gewijzigde Rijksvoorwaarden Microsoft ook van toepassing op gemeenten

Vanaf 1 mei zijn er gewijzigde Rijksvoorwaarden voor Microsoft van toepassing voor gemeenten. Wanneer uw gemeente diensten of producten afneemt via GT Microsoft dan zijn deze automatisch toegepast.
Lees verder

22/06/2020

Nathan Ducastel: “Intern verbinden, extern versterken”

Nathan Ducastel: “Werken vanuit de maatschappelijke opgaven”
Lees verder

22/06/2020

Gemeente Den Haag deelt Wmo Voorspelmodel met VNG voor landelijk gebruik

Tijdens een online event op vrijdag 19 juni 2020 heeft de gemeente Den Haag haar Wmo Voorspelmodel officieel overgedragen aan de VNG.
Lees verder

16/06/2020

Handreiking Wlz Bevraging gereed

Op 1 juli komt de vernieuwde dienst Wlz Signalen beschikbaar. Met deze dienst wordt het voor gemeenten mogelijk om gedurende de looptijd van een Wmo-verstrekking een actief signaal te ontvangen wanneer een Wmo-cliënt ook een Wlz-indicatie krijgt.
Lees verder

16/06/2020

Blog Hugo Aalders: Verbind beleid en uitvoering

Volgende maand maak ik de overstap naar de Sociale Verzekeringsbank, waar ik directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen word. Ik blijf bij waar mijn hart ligt: de uitvoering. Dat schrijft Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, op iBestuur.
Lees verder

11/06/2020

Format berekening omzetgarantie beschikbaar voor zorgaanbieders Wmo en Jeugdwet

VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te laten verrichten om goede zorg te verlenen en kwetsbare mensen te beschermen.
Lees verder

10/06/2020

Dongen eerste gemeente met chatbot

Vanaf 10 juni 2020, kunnen inwoners van Dongen als eerste in Nederland via een chatbot vragen stellen over verhuizen en reisdocumenten. Een mooie stap in het verder verbeteren van de dienstverlening én mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen.
Lees verder

09/06/2020

Ondersteuning bij invoering wetstrajecten schulden

Het aantal huishoudens met schulden groeit. De gemeenten zijn er om deze inwoners te helpen en met oplossingen te komen. Vier wetgevingstrajecten moeten gemeenten daarin ondersteunen. De VNG werkt aan een implementatieaanpak.
Lees verder