13/02/2019

Vooraankondiging: Ateliersessies Omgevingswet 2019

Dit jaar organiseren we alle Ateliersessies Omgevingswet samen met de Kwartaaldemonstraties van ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Naast dat we laten zien hoe het Digitaal Stelsel er nu uit ziet, gaan we in op de ontwikkelingen van de bouw van het stelsel.

Lees verder

13/02/2019

Trouwen wordt nu écht een feestje

Met de Common Ground-filosofie in het achterhoofd, hebben tien gemeenten een convenant gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over een nieuw trouwproduct. Het moet ertoe leiden dat het regelen van de meeste zaken rondom een huwelijk, gedaan kan worden vanuit de luie stoel.
Lees verder

13/02/2019

Klantreis voor Eritrese statushouders

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de ondersteuning van nieuwkomers. Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders, een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland, bood ondersteuning aan gemeenten bij het organiseren van een integrale, samenhangende en preventieve aanpak rondom welzijn en gezondheid van statushouders.
Lees verder

12/02/2019

Gemeentelijke datalabs centraal in Meetup XL op 7 maart

Op donderdag 7 maart organiseert het Kennisnetwerk Data en Smart Society van VNG Realisatie in Utrecht een Meetup XL rond gemeentelijke Datalabs. Momenteel voert VNG Realisatie een onderzoek uit naar die gemeentelijke datalabs.
Lees verder

12/02/2019

Common Ground als nieuwe ICT-strategie

Steeds meer gemeenten sluiten aan bij Common Ground. Een nieuwe werkwijze om samen met marktpartijen de gemeentelijke informatievoorziening te verbeteren. ‘Hier hadden we gister al mee moeten beginnen’, zegt Raymond Alexander, CIO van de gemeente Den Bosch.
Lees verder

11/02/2019

Actualisatie overzicht leveranciers marktscan Digikoppeling gepubliceerd

Vorige week vrijdag is het geactualiseerde overzicht gepubliceerd van negen leveranciers die overheden kunnen ondersteunen bij de levering van een generieke Digikoppeling adapter. Er zijn in totaal 12 oplossingen. Dit zijn zowel cloud als on premis oplossingen. 
Lees verder

11/02/2019

Marktconsultatie voor de aanbesteding van 14+ Netnummer

14+Netnummer is de dienst waarmee burgers en bedrijven gemeenten telefonisch kunnen bereiken met een verkort telefoonnummer. Bij voorbeeld 14 010 voor Rotterdam of 14 0172 voor Alphen aan den Rijn. Deze dienst is al jaren operationeel en wordt veel gebruikt. In 2018 zijn de 14+netnummers ruim 12 miljoen keer gebeld. Zelfs met de komst van andere digitale media neemt het aantal telefoongesprekken niet af.
Lees verder

11/02/2019

Samen ontwikkelen voor het sociaal domein

Wanneer naast een bijstandsuitkering (tijdelijk) wordt gewerkt, ontstaan vaak administratieve problemen bij de inwoner. In de praktijk blijkt dit bijstandsgerechtigden te weerhouden van het zoeken naar een baan. De gemeente Enschede werkt aan een oplossing, samen met andere gemeenten, de VNG en het programma Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen van het ministerie van SZW.
Lees verder

07/02/2019

‘De vraag is: wat wíllen we met data?’

Iedere gemeente heeft te maken met thema’s als armoedebestrijding of woonoverlast. Hoe die thema’s aangepakt worden, is verschillend. Om goed beleid te kunnen voeren, is het nodig om te beschikken over alle relevante data. Gemeenten komen er steeds meer achter dat het niet de vraag is wat je met die data kunt, maar wat je ermee wíl.
Lees verder

07/02/2019

Aan de slag met Digitale Inclusie!

De digitalisering van gemeentelijke dienstverlening heeft veel goeds gebracht. Maar wat nou als je het lastig vindt om met digitale apparaten of internet te werken? In de publicatie “Aan de slag met Digitale Inclusie” is gekeken hoe gemeenten hun digitale dienstverlening voor iedereen toegankelijk maken. Ook voor mensen met net even wat minder digitale ervaring of vaardigheden.
Lees verder