02/07/2019

Gemeenten en de impact van 5G

5G komt eraan: de uitrol van het snelle netwerk voor mobiel internet start in 2020. Gemeenten spelen daarin een sleutelrol.
Lees verder

02/07/2019

‘Regie op data uit de stad’

Het rapport ‘Regie op data uit de stad’ plaatst gemeentelijk datagebruik in perspectief. Het is een verkennend onderzoek naar het gebruik van data ‘uit de stad’ door gemeenten.
Lees verder

01/07/2019

Termijn aanleveren Monitor Abonnementstarief verlengd tot 12 juli

Gemeenten zijn verplicht mee te werken aan de aanlevering van gegevens over hun uitgaven Wmo. Verreweg de meeste gemeenten hebben dat inmiddels gedaan, maar nog niet allemaal. Daarom is besloten de aanleveringstermijn te verlengen tot 12 juli 2019.
Lees verder

01/07/2019

Convenant Samenwerking WOZ-ICT verlengd

Het convenant Samenwerking WOZ-ICT is verlengd.
Lees verder

28/06/2019

Blog Hugo Aalders: Stop met centraal stellen klant

Zullen we eens ophouden om de klant centraal te stellen? Want zolang we dat doen, zitten we vast in oude patronen en systemen die hun langste tijd gehad hebben, stelt Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, in zijn nieuwe blog op iBestuur.
Lees verder

28/06/2019

Prototype chatbot verhuizen gepresenteerd

Het prototype van de chatbot verhuizen van de Innovatiegroep Chatbots is gepresenteerd tijdens de kwartaalbijeenkomst van de Vereniging Directeuren Publiekszaken (VDP).
Lees verder

27/06/2019

‘Omgevingswet is katalysator voor andere manier van werken’

De gemeente Rotterdam gebruikt de implementatie van de Omgevingswet als vliegwiel voor organisatieontwikkeling.
Lees verder

27/06/2019

Euro’s naar de zorg, niet naar de administratie

Niemand wil onnodige administratieve lasten, maar toch zijn ze er. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein werkt samen met gemeenten en zorgaanbieders om administratieve lasten in het sociaal domein structureel terug te dringen.
Lees verder

27/06/2019

Verandering in aanlevering resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Sinds de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdhulp zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen van de cliënten.
Lees verder

27/06/2019

Stand van zaken Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

De voortgangsrapportage Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) geeft inzicht in wat het afgelopen half jaar in de gezamenlijke uitvoering is bereikt.
Lees verder