05/09/2019

What If Lab selectiedag - Safety matters to everyone?

De samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met Dutch Design Foundation en haar designers biedt gemeenten en haar ambtenaren de kans om samen te werken aan maatschappelijke vraagstukken en maximaal te profiteren van elkaars expertise en energie.
Lees verder

29/08/2019

Regiobijeenkomsten over abonnementstarief Wmo en PGB 2.0

Vanaf 23 september t/m 10 oktober worden 7 regiobijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten en zorgaanbieders. Tijdens deze bijeenkomsten worden onder andere verdiepingssessies georganiseerd over de Implementatie van het Abonnementstarief Wmo en de Implementatie van PGB 2.0.
Lees verder

23/08/2019

Voortgang registratie beperkingen onroerende zaken

Alle informatie over beperkingen die overheden op een pand, perceel of ander object hebben gelegd, is vanaf 2021 op één plek beschikbaar: in de basisregistratie van het Kadaster (BRK). Dit is een gevolg van een wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).
Lees verder

22/08/2019

Organiseer een DEDA workshop in uw organisatie

Veel gemeenten hebben al kennisgemaakt met DEDA via de Data Awareness Dag. Uit de deelnemers kwam vaak naar voren dat een verdiepingssessie rondom DEDA erg fijn zou zijn. Daarom is het nu mogelijk een DEDA workshop te organiseren voor uw gemeente.
Lees verder

22/08/2019

Masterclass Verwerving Omgevingswetsoftware

Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Dat betekent dat elke gemeente moet zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO bestaat uit een landelijke voorziening (DSO-LV), collectieve voorzieningen voor gemeenten (DSO-CG) en individuele voorzieningen van overheden.
Lees verder

13/08/2019

Aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Van maandag 2 september en met vrijdag 4 oktober kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren bij het CBS voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).
Lees verder

13/08/2019

Kennisdelen over serviceformules. Doet u ook mee?

Serviceformules vormen een collectieve basis waarmee gemeenten sneller tot hun eigen ideaal van dienstverlening kunnen komen. Deze kennisdeling vindt plaats in de werkgroep Serviceformules, online groep Pleio en bij verschillende seminars.
Lees verder

12/08/2019

Is jouw dienstverlening inclusief?

Is jouw dienstverlening inclusief? Doe mee met de Optimaal Inclusief Challenge!​
Lees verder

07/08/2019

Verwervingsstrategie GT Software Broker definitief

De verwervingsstrategie voor GT Software Broker is definitief vastgesteld. Vanaf 8 augustus kunnen gemeenten en deelnemingen zich inschrijven.
Lees verder

31/07/2019

Common Ground presenteert eerste voortgangsrapportage

Common Ground ‘groeit’. Steeds meer gemeenten nemen het initiatief om gezamenlijk en met VNG deze informatiekundige visie te verwezenlijken. Hierbij is het van belang zoveel mogelijk in samenhang te ontwikkelen. Om te voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan, en om bredere bruikbaarheid en beschikbaarheid te realiseren. Common Ground presenteert hierbij een 3-maandelijkse voortgangsrapportage.
Lees verder