10/11/2020

Twee nieuwe publicaties over Grip op Informatie

In aanloop naar de tweede Week van Grip op Informatie van 19 – 26 november verschijnen er twee publicaties vanuit dit project. De Wegwijzer Grip op Informatie en de Marktverkenning eDepots.
Lees verder

03/11/2020

Wat is uw mening over productcodes?

Doel van dit vooronderzoek is om meer inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van het grote aantal productcodes dat wordt gebruikt en welke gevolgen dit heeft voor gemeenten en zorgaanbieders.
Lees verder

29/10/2020

Tweede week van Grip op Informatie

Van donderdag 19 tot en met donderdag 26 november organiseert VNG Realisatie samen met een groot aantal gemeenten de tweede week van Grip op Informatie. Deze week bestaat uit twaalf webinars en expertsessies, verspreid over vijf dagen.
Lees verder

28/10/2020

Hoeveel administratieve lasten ervaart u door de diversiteit in contracten en afspraken?

Om een goed beeld te krijgen van de administratieve lasten die gemeenten en zorgaanbieders ervaren door de diversiteit in contracten en afspraken, heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein een vragenlijst ontwikkeld.
Lees verder

27/10/2020

Digitalisering is politiek

Als we de uitvoering willen verbeteren, dan moeten we erkennen dat IT een randvoorwaarde is voor beleid. Net zoals geld en mensen dat zijn.
Lees verder

26/10/2020

Mogen we u voorstellen: de DSPO

De gemeente Helmond heeft als eerste en enige gemeente een team DSPO’s: decentrale security en privacy officers. Het DSPO-team heeft een cruciale rol in de gemeentelijke organisatie.
Lees verder

22/10/2020

Gemeentesecretarissen: Praat mee over uitvoeringsgevolgen Coronamaatregelen

Wat betekenen de landelijke maatregelen en de maatregelen uit de nieuwe escalatielader Covid-19 voor de gemeentelijke uitvoering en handhaving? Kom daarover met collega-secretarissen op donderdag 29 oktober online in gesprek.
Lees verder

22/10/2020

Acht online regiosessies over release 3.0 iWmo en iJw

Per 1 januari 2021 wordt versie 3.0 van de berichtenstandaard iWmo en iJw van kracht. Deze release wordt beschreven als een ‘major’ release; de veranderingen betreffen niet alleen het berichtenverkeer maar hebben ook een behoorlijke impact op processen en de bedrijfsvoering bij gemeenten en zorgaanbieders.
Lees verder

22/10/2020

Ondersteuning gedupeerde ouders toeslagenaffaire

De Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten hebben op 28 september een akkoord bereikt om ondersteuning te bieden aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. 
Lees verder

22/10/2020

Release 3.0 iWmo en iJw vraagt veel aandacht

De aanstaande softwarerelease 3.0 van de iStandaarden iWmo en iJw heeft grote impact op de processen en de bedrijfsvoering bij gemeenten en zorgaanbieders.
Lees verder