01/07/2021

Nieuwe cijfers GMSD: Participatiewet, stapeling, beschermd wonen en woonsituatie ouderen

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, toont nieuwe gemeentelijke cijfers over het gebruik van de Participatiewet, stapeling van voorzieningen, beschermd wonen en de woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder. De (meeste) data heeft betrekking op het tweede halfjaar van 2020. Bekijk de cijfers op het dashboard Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
Lees verder

28/06/2021

Zicht op Zorgpaden beschikbaar als open source

In een bijpraatsessie over Zorgpaden in april jl. is de doorontwikkeling van Zicht op Zorgpaden aan de orde gekomen. Op dit moment is besloten dat Zicht op Zorgpaden als open source per direct beschikbaar te maken voor geïnteresseerde gemeenten.
Lees verder

24/06/2021

Praat en denk mee over notificatieservices

Er bestaan op dit moment onvoldoende overheidsbrede afspraken over het notificeren van gebeurtenissen vanuit bronregistraties. Met het project Notificatieservices wil VNG Realisatie stapsgewijs komen tot gestandaardiseerde notificatieprocessen binnen de Nederlandse overheid. Geïnteresseerden kunnen meepraten en bestanden delen via een speciaal ingerichte Pleiogroep.
Lees verder

24/06/2021

Registratie iBestuur Congres 2021 gestart

Op 15 september vindt het online iBestuur Congres plaats. Centraal staan de digitale transformatie van de overheid en het realiseren van een duurzame relatie met de samenleving.
Lees verder

24/06/2021

Koppelkansen voor Digital Twin

In de race naar klimaatneutraliteit kunnen gemeenten Digital Twins inzetten. Op 21 juni was hierover een bestuurlijk gesprek. Op het iBestuurcongres van 15 september wordt de Europese strategie vertaald naar Nederlandse bouwblokken voor klimaatneutrale steden.
Lees verder

23/06/2021

Blog Nathan Ducastel: efficiënt én legitiem

Een overmatig streven naar efficiëntie zet publieke waarden onder druk, zo leren we uit recente incidenten. De slinger lijkt nu de andere kant op te bewegen. Maar het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Hoe vinden we de balans?
Lees verder

23/06/2021

Betere dienstverlening voor MKB: ondernemers gezocht voor onderzoek

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten momenteel een onderzoek uitvoeren naar de dienstverlening van (semi)overheidsorganisaties voor MKB-ondernemers, uitgevoerd door advies- en onderzoeksbureau KplusV. Wilt u daaraan meehelpen door MKB-ondernemingen uit uw netwerk te attenderen op een enquête?
Lees verder

21/06/2021

Vul de enquête over administratieve lasten Wmo en Jeugdwet in

Oproep aan gemeenten: doe mee met de enquête over de administratieve lasten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. Met deze enquête willen de brancheorganisaties van zorgaanbieders, VNG en VWS nog beter inzicht krijgen in de huidige problematiek. De enquête staat nog open tot en met 30 juni.
Lees verder

14/06/2021

Haags Samenspel op participatieplatform OpenStad

Onder de noemer ‘Haags Samenspel’ wil de gemeente Den Haag de betrokkenheid van bewoners verbeteren. De inzet van wijkagenda’s en wijkbudgetten ontlokt initiatieven die een mooie aanvulling kunnen zijn op het reguliere beleid. De gemeente gebruikt hiervoor het opensource platform OpenStad, dat is ontwikkeld door de gemeente Amsterdam. Met OpenStad kunnen gemeenten interactieve websites maken als onderdeel van een participatieproject. Martijn Balster, Wethouder Wijken en Stadsdelen in Den Haag: “Door met OpenStad te werken gebruiken we opensourcesoftware die straks ook binnen de informatiekundige visie Common Ground past. Daarmee wordt deze techniek breed toepasbaar, en wordt het voor andere gemeenten eenvoudiger om dit ook te gebruiken.”
Lees verder

14/06/2021

Administratieve lasten rond hulpmiddelen. 'Waarom moet het zo omslachtig?’

Bij de verstrekking van hulpmiddelen in de Wmo zijn de administratieve lasten enorm. ‘Door meer samen te werken kunnen we het de inwoner makkelijker maken’, stelt Susan van der Laan, contractmanager Sociaal Domein van de gemeente Groningen. Ze is een van de aanjagers van het project 'Hulpmiddelen in het berichtenverkeer’ dat deze lasten drastisch wil verminderen.
Lees verder