20/12/2018

Ondernemers en inwoners denken mee over aanpak winkelleegstand

Iedere gemeente heeft of krijgt te maken met winkelleegstand, onder meer veroorzaakt door de jongste recessie en de opkomst van de online webshops. De manier waarop gemeenten omgaan met die leegstand, verschilt. Inge van Dijk, wethouder in Gemert-Bakel, pleit ervoor dat gemeenten ook op dat gebied veel meer samen optrekken en ervaringen uitwisselen.
Lees verder

19/12/2018

Burgerpeiling dient vele doeleinden

In vergelijking met andere kleine gemeenten scoorde Zoeterwoude bijzonder goed in de Burgerpeiling. Ook kwamen er meer dan duizend open reacties binnen over parkeerdruk, dienstverlening en afvalinzameling. Gemeentesecretaris Wilma Zoetemelk en Sander de Koster, coördinator gegevensbeheer, over de waarde van zo’n peiling. 
Lees verder

18/12/2018

Workshops Serviceformules

VNG Realisatie en de gemeente Hengelo organiseren gezamenlijk twee workshops Serviceformules in Utrecht. Tijdens deze interactieve workshop gaan we dieper in op de praktische toepassing van Serviceformules bij dienstverlening.
Lees verder

13/12/2018

Standaardiseren is geen vies woord

Standaardiseren is zelfs randvoorwaardelijk om maatwerk te kunnen leveren! Dit jaar hebben gemeenten belangrijke stappen gezet om standaardisering mogelijk te maken. In 2019 gaan we een groot aantal concrete resultaten zien, schrijft Hugo Aalders in zijn nieuwe blog op iBestuur.
Lees verder

13/12/2018

GGI-Netwerk regiobijeenkomsten

Gemeenten kunnen nu starten met de voorbereiding van de implementatie van GGI-Netwerk. Daarom organiseren verschillende gemeenten samen met de accountmanagers van VNG Realisatie regiobijeenkomsten in het land.
Lees verder

13/12/2018

Informatiesessie Single Digital Gateway

Onlangs is de Europese verordening Single Digital Gateway door het Europees Parlement bekrachtigd. Deze verordening schrijft alle Nederlandse overheidsorganisaties voor hun informatievoorziening in een aantal sectoren en een aantal specifieke diensten toegankelijk te maken en te vertalen voor EU-burgers en bedrijven uit andere lidstaten.
Lees verder

12/12/2018

Maak nu werk van de circulaire economie!

De overheid is er duidelijk over: in 2050 is onze economie 100% circulair. Bent u benieuwd wat dit betekent voor uw gemeente? VNG organiseert op donderdag 17 januari in de week van de circulaire economie een interactieve sessie over dit onderwerp.
Lees verder

07/12/2018

Op het API-lab kan iedereen ervaren dat de nieuwe standaarden werken

Op een zolder in Utrecht zijn enkele tientallen developers en product owners bij elkaar gebracht door VNG Realisatie om de ontwikkelde API-standaarden ZDS 2.0 te testen. Deze nieuwe standaarden staan al enige tijd op Github maar het zijn juist dit soort momenten dat de markt ook echt in beweging wordt gebracht.
Lees verder

07/12/2018

VNG Berichtenapp iWmo iJw wordt per mei 2019 betaalde dienst

De VNG heeft de Berichtenapp in 2016 ontwikkeld als een tijdelijke gratis dienst voor Wmo en Jeugdwet. Dit gaat veranderen: per 1 mei 2019 neemt ZilliZ de app over. Gebruikers gaan vanaf mei een maandelijks tarief betalen voor het gebruik van de app: € 7,50 ex btw. per AGB-code.
Lees verder

06/12/2018

Ouderen in grote steden maken meest gebruik van Wmo-voorzieningen

Vandaag publiceert Waarstaatjegemeente nieuwe gemeentelijke cijfers over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).
Lees verder