08/07/2020

Veilig, efficiënt en privacyproof data uitwisselen

Gemeenten en hun partners werken samen aan een moderne gemeentelijke informatievoorziening: Common Ground. Een belangrijk onderdeel daarvan is NLX. Eelco Hotting van VNG Realisatie en Beryl Dreijer, privacy officer bij de gemeente Amsterdam, vertellen in een artikel in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie hoe NLX werkt en op welke manier het de privacy optimaal borgt.
Lees verder

08/07/2020

Het Huishoudboekje voor alle gemeenten

De gemeente Utrecht ontwikkelde het Huishoudboekje, om inwoners te ondersteunen bij hun geldzaken. Utrecht en Rotterdam gaan nu, ondersteund door VNG Realisatie, het Huishoudboekje generiek bruikbaar maken en laten voldoen aan de standaarden van Common Ground.
Lees verder

08/07/2020

Terugblik webinars IPv6

In juni hebben er een zestal webinars plaatsgevonden over de implementatie van IPv6 voor gemeentelijke websites en mail. De directe aanleiding ervoor was het recente besluit van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Overleg Digitale Overheid (OBDO) waarin staat dat alle overheidswebsites en e-maildomeinen voor eind 2021, naast IPv4, volledig bereikbaar moeten zijn via IPv6.
Lees verder

07/07/2020

Nieuwe handreiking: 'Kiezen voor de Taakgerichte Uitvoeringsvariant'

Voor gemeenten en zorgaanbieders die overwegen om taakgericht te gaan werken in het sociaal domein, is deze nieuwe handreiking opgesteld. De handreiking geeft een overzicht van de belangrijkste te maken keuzes in het opzetten van een taakgerichte werkwijze en geeft een eerste inzicht in de (praktische) consequenties van deze keuze voor de uitvoeringspraktijk inclusief succesfactoren en belangrijke valkuilen.
Lees verder

06/07/2020

Geld voor gemeentelijke innovatie

De openbare ruimte teruggeven aan inwoners, de sociale cohesie èn de lokale economie versterken. En dat allemaal in één project, met financiering van de Europese Commissie. De gemeente Heerlen doet het, met ondersteuning van de VNG.
Lees verder

06/07/2020

Model addendum beschikbaar voor lopende contracten Jeugdhulp en Wmo

Om de lopende contracten tussen gemeenten en aanbieders aan te passen op de gewijzigde zorginhoud, zorgcontinuïteit en meerkosten als gevolg van corona, is een model addendum ontwikkeld. Het model ondersteunt gemeenten en aanbieders bij het beperken van de uitvoeringslast van de regelingen. Het model kan door partijen integraal gebruikt worden, al is het natuurlijk mogelijk om artikelen die niet van toepassing zijn te verwijderen.
Lees verder

03/07/2020

Datavoorziening voor opstellen Transitievisie Warmte

Gemeenten moeten een Transitievisie Warmte opstellen, dat is één van de uitwerkingen van het Klimaatakkoord. De data die ze hiervoor nodig hebben, vinden ze in de nieuwe ‘Datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving’. Mark van ’t Hof, projectmanager Energietransitie gemeente Oss, vertelt in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie dat deze datavoorziening vooral waardevol is omdat de data betrouwbaar en transparant zijn.
Lees verder

02/07/2020

VNG Realisatie publiceert voortgangsrapportage GGU

Een dashboard met 32 indicatoren die gemeenten inzicht geeft in de impact van de coronacrisis. De datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving die gemeenten alle gegevens biedt die nodig zijn voor de Transitievisie Warmte. Een snelle totstandkoming van een uitvoerbare Tozo-regeling. Het zijn een paar voorbeelden van mooie resultaten die het afgelopen half jaar zijn behaald in de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Alle resultaten staan in de nieuwe Voortgangsrapportage GGU.
Lees verder

01/07/2020

Negende VNG Realisatie E-Magazine gepubliceerd

Het nieuwe VNG Realisatie E-Magazine is gepubliceerd. Deze editie onder meer aandacht voor -de gevolgen van- de corona crisis, opdrachtgeverschap in het sociaal domein en informatiebeveiliging.
Lees verder

30/06/2020

Meer data over openbare orde en veiligheid op Waarstaatjegemeente

Het dashboard Openbare Orde en Veiligheid op gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is vernieuwd. Het dashboard bevat nu 26 indicatoren, verdeeld over zes actuele onderwerpen.
Lees verder