13/06/2019

Verhelderend: uw eigen toelichting op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Als gemeente is het mogelijk om uw eigen toelichting te geven op de cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Dit helpt gebruikers om het verhaal achter de cijfers over uw gemeente beter te begrijpen of in de juiste context te zien. Zo kunnen deze gebruikers – zoals raadsleden, beleidsmedewerkers of inwoners - de cijfers beter interpreteren en toepassen.
Lees verder

12/06/2019

Masterclass ‘Verwerving Omgevingswetsoftware door gemeenten’

Vraagt u zich af welke software nu (echt) nodig is en welke software straks ook aansluit op het DSO-LV? Vindt u het verwervingsvraagstuk ten aanzien van deze software, zeker met deze grote stelselwijziging op komst, lastig? In de eendaagse masterclass ‘Verwerving omgevingswetsoftware door gemeenten’ ondersteunt VNG, gemeenten in het zetten van de stappen om DSO-G op orde te krijgen.
Lees verder

11/06/2019

Gemiddelde woonlasten huurders variëren van 30 - 41% inkomen

Huurders van corporatiewoningen besteden gemiddeld 32% van hun netto inkomen aan woonlasten (huur, energie en belastingen). Particuliere huurders zijn gemiddeld 37% van hun inkomen kwijt aan de totale woonlasten. Dat blijkt uit de op 11 juni verschenen Lokale Monitor Wonen 2019 van Aedes, Woonbond, G4, G40 en VNG.
Lees verder

07/06/2019

Leveranciers omarmen standaard verwerkersovereenkomst gemeenten

Gemeenten en leveranciers spreken af vanaf 1 januari 2020 de standaard verwerkersovereenkomst te gebruiken. Hiermee wordt gewerkt met één uniforme set aan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens door leveranciers.
Lees verder

07/06/2019

Oefenomgeving toepasbare regels in juli beschikbaar

Vanaf begin juli 2019 tot en met het eerste kwartaal van 2020 kunnen gemeenten zelf oefenen met toepasbare regels. Dat kan in een oefenomgeving in de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Lees verder

07/06/2019

Gemeente Groningen bloeiende proeftuin voor digitale democratie

Ter versterking van de lokale digitale democratie maakt de gemeente Groningen belangrijke stappen met de inrichting van een open source online platform voor burgerparticipatie.
Lees verder

06/06/2019

Vastgesteld meerjarenprogramma GGU vraagt om actieve houding bestuurders

Tijdens de algemene leden vergadering van de VNG is het meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) 2020 – 2024 vastgesteld. In dit programma wordt gewerkt aan toepassingen om de uitvoering van de gemeenten te verbeteren.
Lees verder

06/06/2019

Meld u aan voor de Summer Schools Lokale Digitale Democratie

Digitalisering biedt kansen én belemmeringen voor de lokale democratie. Op 21 juni, 5 juli en 19 juli onderzoeken we beide kanten en zoomen in op de impact die digitalisering heeft op de verschillende rollen in het lokaal bestuur.
Lees verder

06/06/2019

Gezamenlijke uitvoering gemeenten structureel voortgezet

Gemeenten zetten hun samenwerking op gebied van ICT en nieuwe technologie structureel voort. Dat hebben de leden op de Algemene Ledenvergadering besloten tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres.
Lees verder

06/06/2019

Standaard Verwerkersovereenkomst gemeenten wordt verbindend

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG op 5 juni 2019 hebben gemeenten ingestemd met het standaard verklaren van de gemeentelijke verwerkersovereenkomst (VWO) per 1 januari 2020.
Lees verder