01/12/2020

Digitalisering vraagt om kaders

Het wordt tijd dat de overheid haar klassieke, kaderstellende rol in de informatiesamenleving pakt, schrijft Nathan Ducastel in zijn blog op iBestuur.
Lees verder

30/11/2020

Ook Slachtofferhulp Nederland staat gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire bij

Een groot aantal gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire kampt niet alleen met financiële, maar ook met psychische problemen. Slachtofferhulp Nederland gaat deze slachtoffers daarom vanaf maandag 23 november emotioneel en praktisch ondersteunen.
Lees verder

26/11/2020

Aantal Wmo-cliënten in het eerste halfjaar van 2020 met 5 procent gestegen

Vandaag verschijnen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo.
Lees verder

26/11/2020

Terugkijken webinar ‘Aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo’

Woensdag 18 november vond het webinar over de Aanpak Verantwoording 2020 plaats. U kunt dit webinar inmiddels online terugkijken.
Lees verder

20/11/2020

Gemeenten aan het woord in 'Grip op Informatie'

In deze nieuwe publicatie vindt u acht cases die laten zien hoe gemeenten op dit gebied resultaten boeken en welke mogelijkheden dat voor hen oplevert in termen van transparantie, democratie, efficiency en kwaliteit van dienstverlening.
Lees verder

12/11/2020

Beter inzicht in arbeidsmarktinformatie met nieuw arbeidsmarktdashboard

Begin 2020 is UWV gestart met het Project Arbeidsmarktdashboards om te onderzoeken hoe de arbeidsmarktinformatie van UWV op een dynamischer en interactievere manier ontsloten kan worden.
Lees verder

12/11/2020

Nathan Ducastel: "Digitalisering is politiek"

Onlangs verscheen een rapport dat volgens mij veel aandacht behoeft. Want de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen doet daarin (‘Als één overheid. Slagvaardig de toekomst tegemoet!’) zinvolle aanbevelingen die de overheid helpen om een goed antwoord te vinden op maatschappelijke opgaven.
Lees verder

12/11/2020

Demo-middag Wmo Voorspelmodel

Op dinsdag 15 december organiseert VNG Realisatie van 14.00 tot 16.00u een online demo-middag voor gemeenten over het Wmo Voorspelmodel.
Lees verder

12/11/2020

GIBIT-Toolbox beschikbaar

Gemeenten kunnen vanaf nu gebruik maken van de GIBIT Toolbox. De nieuwe GIBIT-Toolbox is in samenwerking met gemeenten en leveranciers tot stand gekomen, inclusief een inhoudelijke update.
Lees verder

10/11/2020

Aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo vastgesteld

De financiële verantwoording in het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) ziet er door de coronamaatregelen zoals de continuïteitsbijdrage- en de meerkostenregeling anders uit dan in voorgaande jaren.
Lees verder