10/08/2021

Gezocht: Voorbeelden van ondernemersparticipatie

Hoe betrek je ondernemers bij beleid? Veel gemeenten worstelen met deze vraag. We zien dat gemeenten welwillend staan tegenover ondernemersparticipatie, maar vaak niet weten hoe ze dit effectief kunnen vormgeven. Daarom stelt VNG in samenwerking met onderzoeksbureau EMMA een participatiegids op met tips, geschikte instrumenten en goede praktijkvoorbeelden.
Lees verder

09/08/2021

Nieuwe webinars Grip op Informatie

Van 15 tot en met 22 april 2021 heeft de derde week van grip op informatie plaats gevonden. Alle 13 webinars (inclusief de achtergrondinformatie) zijn terug te vinden op het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA).
Lees verder

26/07/2021

Webinar 'Omnichannel aanpak in de praktijk' 30 september

Interactie tussen inwoners en de overheid verloopt via steeds meer kanalen en dat maakt een heldere kanaalstrategie onmisbaar. Welke impact heeft digitale transformatie op klantinteractie en kanaalstrategie? Welke kansen biedt een omnichannel aanpak en hoe doe je dat?
Lees verder

21/07/2021

Aanmelden bij RvIG voor de Autorisatielijst BSN-gerechtigden voor eIDAS of BSN gebruik

Sinds 15 juli 2021 is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) verantwoordelijk voor de Autorisatielijst BSN-gerechtigden (ALB). Het proces van toelating op de ALB verdient de aandacht van iedere gemeente. Hieronder een korte samenvatting.
Lees verder

19/07/2021

Onderzoek succesfactoren datamanagement gemeenten van start

Goed gegevensmanagement kan gemeenten helpen bij het realiseren van publieke waarde. Zeker nu er in een digitaliserende samenleving sprake is van steeds meer gegevensuitwisseling tussen gemeenten en hun inwoners. In de praktijk blijkt goed gegevensmanagement én het gebruik van gegevens echter lastiger dan gedacht. Daarom starten Berenschot en Prof.dr. Beulen van de Universiteit van Tilburg een onderzoek naar de succesfactoren van gegevensmanagement.
Lees verder

08/07/2021

"Met de ZET krijg je zicht op de beleving van inwoners en professionals en de feiten in het dossier"

Om gemeenten en organisaties te helpen goed samen te werken in het sociaal domein ontwikkelden Integraal Werken in de Wijk (IWW) en Toezicht Sociaal Domein (TSD) de "Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET)". Interviews met inwoners, professionals en dossieronderzoek geven inzicht in hoe de zorg en ondersteuning tot stand zijn gekomen.
Lees verder

08/07/2021

Leestip: GEMMA online biedt nieuwe navigatie en meer…

Is het u al opgevallen? Met de zomervakantie voor de deur vliegen de leestips u om de oren. Een mooi moment om u ook te wijzen op het nieuws van GEMMA Online dat vorige week is verschenen. Voor alle (potentiele) gebruikers en bezoekers een uitgebreid zomervakantiebericht zodat u gelijk weer helemaal op de hoogte bent.
Lees verder

07/07/2021

Nieuwe ENSIA-tool live

Gemeenten maken vanaf 5 juli gebruik van de nieuwe ENSIA-tool voor de verantwoording over informatiebeveiliging en datakwaliteit. Deze verantwoording verloopt via de 'Eenduidige Normatiek Single Information Audit' (ENSIA).
Lees verder

06/07/2021

Eerste gemeenten starten voorbereidingen voor aansluiting op PGB2.0

In het derde kwartaal van 2021 starten de voorbereidingen voor de daadwerkelijke aansluiting van een eerste groep gemeenten op PGB2.0, het nieuwe systeem voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget. De gemeenten worden momenteel geworven.
Lees verder

05/07/2021

VNG Realisatie zoekt een adjunct-directeur/manager basisteam bedrijfsvoering

VNG Realisatie werkt aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren. Dat doen we samen met gemeenten. We voeren projecten en programma’s uit op het terrein van informatievoorziening, dienstverlening, bedrijfsvoering en medebewindstaken. Om de workload van de algemeen directeur en het managementteam/directieteam te verlagen, zijn we op zoek naar een adjunct-directeur die tevens manager van het basisteam Bedrijfsvoering is.
Lees verder