20/05/2020

Enquête onbeheerde nalatenschappen

VNG Realisatie voert een onderzoek uit naar de werkwijze van gemeenten bij het afhandelen van een gemeentelijke uitvaart en een (vermoedelijk) onbeheerde nalatenschap. Gemeenten voeren dit proces op diverse wijzen uit en in dit onderzoek wil VNG Realisatie die verschillende werkwijzen in kaart brengen.
Lees verder

19/05/2020

Henri Lenferink over de Kadernota GGU 2021: “De GGU is van ons allemaal”

Eind juni wordt via een ledenraadpleging de Kadernota Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2021 vastgesteld. In deze kadernota wordt duidelijk wat gemeenten in 2021 vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) kunnen verwachten.
Lees verder

18/05/2020

Open Raadsinformatie helpt gemeenteraad tijdens de coronacrisis

Sinds de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming kan de gemeenteraad digitaal vergaderen èn besluiten nemen. Om dat zo transparant mogelijk te doen, is het belangrijk dat deelnemers en belangstellenden over alle relevante stukken beschikken. Daarbij biedt Open Raadsinformatie de helpende hand.
Lees verder

13/05/2020

Webinar het schuldenlandschap in kaart

De aanpak van schuldenproblematiek staat hoog op de agenda in ons land. Meer dan 30% van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden en 1 op de 5 huishoudens heeft zelfs te maken met risicovolle schulden.
Lees verder

07/05/2020

Aanspraak maken op het innovatiefonds?

Heb je een innovatief plan voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening? Voor 2020 worden gemeenten uitgenodigd om met innovatieve voorstellen te komen
Lees verder

07/05/2020

Hugo Aalders naar SVB

Directeur Hugo Aalders gaat na 2,5 jaar VNG Realisatie verlaten. Hij is per 1 juli benoemd tot directeur voor de directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen (DSV) bij de Sociale Verzekeringsbank.
Lees verder

07/05/2020

Online review Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie – is verlengd tot 15 mei

Het Nationaal Archief ontwikkelt samen met de VNG, Binnenlandse Zaken en het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties één set metadata voor duurzame toegankelijkheid voor alle overheden
Lees verder

07/05/2020

Aantal Wmo-cliënten in tweede halfjaar 2019 met 3,1 procent gestegen

Vandaag verschijnen op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo. De cijfers hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2019. Bekijk de cijfers hier.
Lees verder

30/04/2020

Week van 'Grip op Informatie'

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 mei organiseert VNG Realisatie samen met een groot aantal gemeenten de week van Grip op Informatie. Deze week bestaat uit vijftien webinars, digitale workshops en expertsessies, verspreid over vijf dagen.
Lees verder

30/04/2020

Blog Hugo Aalders: Parallellen

Structuur en vrijheid blijken best samen te gaan, zo leren we in deze coronatijd. Binnen duidelijke kaders, zoals anderhalve meter afstand houden, hebben we bewegingsvrijheid. Ik zie een parallel met Common Ground, schrijft Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, in zijn blog op iBestuur.
Lees verder