28/04/2021

Oproep internetconsultatie Forum Standaardisatie

Sinds 8 april is een aantal adviezen gepubliceerd en beschikbaar gesteld voor openbare consultatie over verplichte en aanbevolen standaarden op de lijst van het Forum Standaardisatie. Uw mening wordt gevraagd over SETU-Standaarden en MIM standaard. Deadline openbare internetconsultatie: uiterlijk 6 mei via internetconsultatie.nl.
Lees verder

21/04/2021

Aanjaagteam digitale toegankelijkheid staat voor u klaar

Nederlandse overheidsorganisaties zijn verplicht hun communicatiekanalen digitaal toegankelijk te maken voor iedereen. Dat geldt dus ook voor burgers met een functiebeperking: bijvoorbeeld mensen met een auditieve en/of visuele beperking, met autisme, dyslexie en/of een motorische beperking.
Lees verder

08/04/2021

Geen luchtkastelen maar echte oplossingen

Het wordt tijd dat politici zich verdiepen in digitalisering, omdat het een politiek vraagstuk is. Dat zegt Nathan Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG en directeur van VNG Realisatie, in een interview op iBestuur.
Lees verder

08/04/2021

GEMMA Waarderingsonderzoek 2020: 7.1

Het GEMMA Waarderingsonderzoek 2020 is afgerond en de resultaten zijn bekend. Het gemiddelde waarderingscijfer van de 140 respondenten is uitgekomen op een 7.1. Alle respondenten bedankt voor jullie reacties!
Lees verder

08/04/2021

Achtergrondartikel: Gebruikersoverleg vertolkt stem van ENSIA-coördinatoren

Dorinie Edelaar is CISO van de gemeente Helmond en ENSIA-coördinator. Als zodanig neemt ze ook deel aan het Gebruikersoverleg ENSIA. Dat is dé plek waar de ENSIA-coördinatoren, of hun vertegenwoordigers, hun stem kunnen laten horen.
Lees verder

24/03/2021

API-standaarden zaakgericht werken vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2021 geldt voor de API-standaarden voor zaakgericht werken het principe ‘pas toe of leg uit’. Dit is een voorbereidende stap richting 2022, wanneer deze API-standaard verplicht wordt. Met deze standaarden kunnen gemeenten de informatievoorziening inrichten volgens een van de uitgangspunten van Common Ground: het splitsen van data van werkprocessen en applicaties.
Lees verder

23/03/2021

Kennisnetwerk Data en Smart Society organiseert Meetup Dienstverlening & Data op donderdag 8 april

Om een stevige impuls te geven aan het delen van kennis en ervaring rondom gemeentelijke dienstverlening heeft de VNG samen met de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) de GemeenteDelers-competitie opgezet. De competitie heeft geleid tot 64 inzendingen, good practices die van meerwaarde zijn voor de uitvoeringspraktijk van álle Nederlandse gemeenten! Vier van deze inzendingen met een datacomponent krijgen een podium.
Lees verder

17/03/2021

Digitaal tijdperk vraagt om Burgermanifest

We hebben er eeuwen over gedaan om onze rechten en plichten als burgers vorm te geven. We pasten ze aan, als nieuwe ontwikkelingen daar om vroegen. Dat is de essentie van burgerschap: we moeten het blijven vormgeven. Dat geldt zeker ook in het digitale tijdperk. Dat schrijft Nathan Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG en directeur van VNG Realisatie, in een opiniestuk op Binnenlands Bestuur.
Lees verder

10/03/2021

Nieuw IPv6 forum voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden

Voor vragen en informatie over IPv6 kunnen gemeenten vanaf vandaag ook terecht op het nieuwe IPv6 forum van VNG Realisatie. Op het forum worden actuele thema’s, ervaringen, ideeën en vragen behandeld over IPv6. Het is de ideale omgeving om met elkaar informatie uit te wisselen. De nadruk ligt in eerste instantie op IPv6 voor externe bereikbaarheid (websites en maildomeinen). Op het forum vindt u ook links naar een groot aantal handige tools, handleidingen en webinars over IPv6.
Lees verder

10/03/2021

Gemeente ’s-Hertogenbosch live met Signalen

Sinds maandag 1 maart is de gemeente 's-Hertogenbosch, naast Amsterdam, de tweede gemeente in Nederland die Signalen in gebruik heeft genomen. Signalen is een open source initiatief van Nederlandse gemeenten voor het ontvangen en afhandelen van meldingen over de openbare ruimte.
Lees verder