22/07/2020

Nieuwe planning landelijke invoering PGB2.0-systeem

Voor de landelijke invoering van PGB2.0 heeft de minister van VWS een nieuwe planning afgegeven.
Lees verder

22/07/2020

Raamovereenkomst GT-Print gegund

De raamovereenkomst voor de aanbesteding GT Print is op 17 juli 2020 gegund aan PCI, Xerox, Ricoh, Canon en Bechtle.
Lees verder

21/07/2020

Begin september: drie webinars rond ‘Grip op Informatie’

Van 23 tot en met 27 november 2020 organiseert VNG Realisatie de tweede Week van Grip op Informatie. In aanloop naar die week organiseren wij begin september drie webinars over voor de gemeentelijke informatiehuishouding relevante onderwerpen: de elektronische handtekening, de marktverkenning eDepots en ‘KIDO light’.
Lees verder

15/07/2020

Eerste Haal Centraal API in productie: BRK Bevragen

De eerste Haal Centraal API is in productie genomen door het Kadaster. Het gaat om BRK Bevragen. Met deze API kunnen gemeenten efficiënter en effectiever gebruikmaken van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster ten behoeve van primaire processen zoals fraudebestrijding, belastingzaken, vergunningen en handhaving.
Lees verder

14/07/2020

Whitepaper ‘Drones binnen de gemeente’ nu beschikbaar

In opdracht van de VNG, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag publiceert VNG Realisatie vandaag de whitepaper ‘Drones binnen de gemeente’.
Lees verder

13/07/2020

Vereenvoudiging beslagvrije voet betekent veel werk voor gemeenten

De impactanalyse op de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet was kritisch, gemeenten wacht veel werk om de wet goed te kunnen uitvoeren. VNG Realisatie maakt nu een ondersteuningspakket om gemeenten daar zo goed mogelijk bij te helpen. Edith van Ruijven en Frank van Zutphen van VNG Realisatie vertellen erover in het nieuwe e-magazine.
Lees verder

10/07/2020

Boxtel en Sint-Michielsgestel eerste gemeenten met Blauwe Knop

Donderdag 9 juli lanceerden Boxtel en Sint-Michielsgestel als eerste gemeenten in Nederland de Blauwe Knop. Het gaat om pilot van een online tool, een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarmee inwoners met schulden meer regie krijgen op hun eigen gegevens.
Lees verder

10/07/2020

Wet langdurige zorg (Wlz) Signalen verlicht gemeenten

Als een inwoner met een bijdrage uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar bijvoorbeeld een verpleeghuis gaat, dan wordt dat betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en kan vaak de Wmo-bijdrage stoppen. Maar hoe weet de gemeente dat op tijd? Daarvoor is er nu de dienst Wlz Signalen.
Lees verder

09/07/2020

Snel schakelen voor de Tozo

Normaal duurt het vaak jaren voordat wetgeving is ingebed in de uitvoering. Maar de situatie tijdens de coronacrisis is verre van normaal en dat bleek ook tijdens de totstandkoming van de Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Een gecombineerd projectteam stampte binnen een paar weken een werkende regeling uit de grond.
Lees verder

09/07/2020

Nieuwe stapelingscijfers GMSD laten stijging in niet-stedelijke gebieden zien

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen.
Lees verder