15/01/2019

Waddinxveen hanteert integrale aanpak sociaal domein

We hebben onze handen vol aan het sociaal domein. Debet daaraan zijn onder meer de overhevelingen van de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015.
Lees verder

14/01/2019

Aanbesteding GT Software broker van start

Afgelopen herfst is de stuurgroep GT akkoord gegaan met de gezamenlijke aanbesteding GT Software broker. Zoals altijd bij aanbestedingen door GT kunnen gemeenten en daaraan verwante organisaties (>50% eigenaarschap gemeente) eraan meedoen.
Lees verder

14/01/2019

Blog: Reflectie vanaf de berg

Mooie manier om het jaar 2019 te beginnen met reflectie. De TaskForce bestaat nu 1,5 jaar, waarvan ik ongeveer de helft heb mee mogen doen. Wat zijn de verwachtingen en kunnen we tevreden zijn over de resultaten c.q. wat is vatbaar voor aanpassing?
Lees verder

09/01/2019

Consultatieronde Nationale Praktijkrichtlijn voor Open Urban Platforms

Tot 7 februari kunnen geïnteresseerden meedoen aan de consultatie voor de Nationale Praktijkrichtlijn (NPR) voor Open Urban Platforms. Deze richtlijn beoogt bestaande standaarden te duiden, geleerde lessen te delen en handvatten te geven voor implementatie.
Lees verder

07/01/2019

Raymond Alexander treedt toe tot MT VNG Realisatie

Raymond Alexander treedt per 1 maart 2019 in dienst van VNG Realisatie als lid van het managementteam. Hij zal zich hier richten op de doorontwikkeling van de Common Ground, digitale identiteit en uniformering van basisprocessen.
Lees verder

07/01/2019

Website GT vervalt, informatie op website VNG realisatie

Gemeentelijke telecommunicatie (GT) is na lange tijd pionieren definitief onderdeel geworden van de organisatie VNG Realisatie. Dit heeft ertoe geleid dat de website gemeentelijke telecommunicatie verdwijnt en dat de informatie over GT vanaf 7 januari 2019 te vinden is op de website van VNG Realisatie.
Lees verder

07/01/2019

Gemeenten en VNG Realisatie ontwikkelen nieuwe standaard met 'agile' werkwijze

Een van de taken van VNG Realisatie is het ontwikkelen van standaarden voor het ontsluiten en koppelen van informatiesystemen. Zo’n standaard helpt gemeenten om grip te krijgen op hun informatievoorziening en deze in samenhang aan te sturen.
Lees verder

27/12/2018

Waar is in 2019 mijn stemlokaal?

Zo’n 13 miljoen Nederlanders mogen in 2019 naar de stembus. In alle 355 gemeenten mogen kiezers gaan stemmen. Maar waar kunnen ze precies terecht?
Lees verder

20/12/2018

“De architectuur zit nu onder de motorkap”

De Squad Architectuur Samen Organiseren werkt mee aan de basis voor Common Ground. Architectuurspecialisten Jeffrey Gortmaker en Ivo Hendriks van VNG Realisatie leggen uit hoe en waarom. 
Lees verder

20/12/2018

Ondernemers en inwoners denken mee over aanpak winkelleegstand

Iedere gemeente heeft of krijgt te maken met winkelleegstand, onder meer veroorzaakt door de jongste recessie en de opkomst van de online webshops. De manier waarop gemeenten omgaan met die leegstand, verschilt. Inge van Dijk, wethouder in Gemert-Bakel, pleit ervoor dat gemeenten ook op dat gebied veel meer samen optrekken en ervaringen uitwisselen.
Lees verder