04/10/2018

Gemeente Noordenveld deelt ervaring met klantreizen

Tijdens de workshop 'Klantreizen voor gevorderden' op dinsdag 18 september deelde de gemeente Noordenveld haar ervaringen met klantreizen. Verder kregen deelnemers een demonstratie van werkvormen als uitbreiding op de klantreis en bespraken ze het idee om een voor- en nameting uit te voeren ter ondersteuning van de klantreis.
Lees verder

27/09/2018

Kennisnetwerk Data en Smart Society organiseert meetup Blockchain

Het kennisnetwerk Data en Smart Society organiseert de volgende meetup op donderdag 11 oktober. Het thema is dit keer Blockchain.
Lees verder

06/08/2018

Gemeenten en leveranciers gaan nieuwe relaties aan

Gemeenten willen op een nieuwe manier samenwerken met leveranciers en dat vraagt om een andere vorm van relatiemanagement.
Lees verder

02/08/2018

Ervaringen met ENSIA

De eerste verantwoordingscyclus van ENSIA is bijna afgerond. Er is veel gedaan maar er valt ook nog veel te verbeteren, zo bleek op het congres ‘Slim verantwoorden’.
Lees verder

19/07/2018

Gemeenten kiezen in rap tempo voor GGI-Veilig

Een collectieve aanbesteding van producten en diensten voor de operationele informatiebeveiliging voor gemeentelijke netwerken: dat is GGI-Veilig. Gemeenten die deelnemen machtigen VNG om de aanbesteding namens hen uit te voeren en raamovereenkomsten te sluiten. Meer dan 100 gemeenten hebben dit inmiddels al gedaan.
Lees verder

16/07/2018

Hengelo loopt voorop met serviceformules

De gemeente Hengelo werkt met serviceformules en wil dit graag promoten als goede basis voor dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Daarom stelt de gemeente haar innovatiemanager dienstverlening Annette Jutte gedurende een half jaar lang één dag per week vrij. In die uren gaat ze het 'formuledenken' in samenwerking met VNG Realisatie breder bekend maken.
Lees verder

16/07/2018

Principes voor de digitale stad

Niet elke gemeente noemt zichzelf expliciet een smart city, maar, klein of groot, elke gemeente heeft te maken met de digitale transitie. Technologische ontwikkelingen bieden enorme kansen, maar er zijn ook mitsen en maaren.
Lees verder

13/07/2018

Dienstverlening gemeente Enschede krijgt boost door gebruik open data

Dichter bij de burger staan. Bij de gemeente Enschede pakken ze dat aan door onder meer gebruik te maken van 'Slim Melden', een tool die aan de hand van open data en datasets helpt bij het inventariseren en oplossen van kleine ergernissen. Tot grote tevredenheid van de inwoners.​
Lees verder

09/07/2018

VNG Realisatie E-Magazine juli 2018

Gemeenten zijn volop bezig met talloze projecten en programma's op het gebied van dienstverlening, bedrijfsvoering, informatievoorziening en medebewindstaken. VNG Realisatie ondersteunt hen daarbij. In het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie komt een aantal van deze projecten aan bod.
Lees verder

11/06/2018

VNG publiceert tussenstand van de GGU

De VNG ondersteunt gemeenten met een breed palet aan activiteiten, die vallen onder de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Met de online publicatie GGU Tussenstand geven we u een impressie van wat er zoal onder de GGU gebeurt.
Lees verder